MPSV vyhovělo žádosti Klokánků, šesti zařízením udělilo výjimku do konce roku

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová rozhodla na základě žádosti Fondu ohrožených dětí (FOD) o rozklad o prodloužení výjimky pro šest dětských Klokánků. Chce, aby se děti přesouvaly postupně.

Prodloužení výjimky se týká zařízení Klokánek Brno – Líšeň, Dolní Benešov, Hostivice, Janovice nad Úhlavou, Praha 4 – Láskova, a Praha 10 – Štěrboholy. Cílem rozhodnutí ministryně je zajistit pokud možno postupný a plynulý odchod dětí z Klokánků. Ty jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž účelem je poskytovat krátkodobou krizovou pomoc a neslouží tedy k zajištění dlouhodobé péče.

„Účelem zákona není bezdůvodně přemisťovat děti ze zařízení, kde jsou zvyklé, chceme, aby ke snížení jejich počtu v jednotlivých zařízeních docházelo postupně a přirozeně. Proto byla výjimka v původním rozhodnutí rozdělena na dvě fáze,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. V první fázi musela být kapacita snížena o nejvýše deset dětí (z původního počtu až 48 dětí v jednom zařízení) do 31. května 2014, do konce roku 2014 potom o dalších nejvýše deset dětí. Protože se však Fondu ohrožených dětí přes dostatečný časový prostor nepodařilo snížit počet umístěných dětí na výjimkou určený maximální počet, ministryně vyšla zřizovateli vstříc a rozšířila výjimku dle žádosti Fondu ohrožených dětí.

Nastavení kapacitního limitu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zajištění individuální kvalitní péče o umístěné děti vyplývá z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. ledna 2013. Podle ní měli zřizovatelé povinnost uvést počet dětí do souladu se zákonným limitem ve lhůtě jednoho roku. Fond ohrožených dětí využil zákonnou možnost požádat o výjimku z maximální kapacity. Jeho žádosti Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhovělo a stanovilo výjimku u šesti „Klokánků“ tak, aby nejpozději do konce roku 2014 zařízení splňovala zákonný limit 28 umístěných dětí.

Smyslem tohoto ustanovení je postupně omezovat provoz velkokapacitních pobytových zařízení a jejich nahrazováním nízkokapacitních specializovaných zařízení, jejichž provoz umožňuje život co nejbližší životu v komunitě a péči co nejvíce „šitou na míru“ konkrétnímu klientovi, v tomto případě dítěti. „V souladu s tímto trendem byl také pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc stanoven maximální počet dětí, které mohou být umístěny v jednom zařízení, na 28,“ vysvětlila Kateřina Šlesingerová, zastupující vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče MPSV.

S ohledem na Fondem ohrožených dětí deklarovanou průměrnou dobu pobytu dítěte v zařízení v délce šesti měsíců lze předpokládat, že postupným propouštěním dětí dojde ke snížení počtu dětí na zákonnou, resp. výjimkou povolenou kapacitu přirozeně.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.