Konec sporů: VZP se dohodla na úhradách za péči už se 70 % domovů pro seniory

ilustrační foto: Tim & Selena Middleton / Flickr.com

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří pobývají v domovech pro seniory a v podobných zařízeních sociálních služeb, se už nemusejí obávat, že by péči o ně mohly v budoucnu jakkoliv zkomplikovat neshody mezi pojišťovnou a ústavem, který se o ně stará.

VZP se totiž dohodla už s více než 70 % všech domovů na způsobu vyúčtování zdravotní péče v letech 2012 až 2014. V praxi tak pokračuje urovnávání vzájemných sporů, které bylo deklarováno již koncem června při podpisu společného memoranda.

Celkem má VZP smlouvu s 619 pobytovými zařízeními sociálních služeb. Z nich se už 438 dohodlo s pojišťovnou na úhradových mechanismech. Ostatním zařízením, která na dohodu doposud nepřistoupila, je VZP připravena hradit péči podle platné úhradové vyhlášky. V případě, že by i tato zařízení měla zájem o úhradových mechanismech dále jednat, vidí k tomu VZP prostor ještě v několika následujících týdnech.

Celý spor mezi VZP a domovy pro seniory se vlekl již déle než rok. Šlo o poměrně komplikovanou ekonomicko-právní záležitost, kdy obě strany měly jiný pohled na to, jak by měla pojišťovna hradit péči za své klienty. Ve vyostřené situaci zaznělo od některých domovů i varování, že by výhledově mohly být nuceny omezit péči o klienty. Naštěstí k tomu nedošlo.

Celkem ústavy podaly na VZP 57 žalob, z nichž ale později řadu stáhly. V případech, které se dostaly k soudům, padaly rozdílné rozsudky (např. do konce prvního čtvrtletí letošního roku zaznělo 12 rozsudků, z nichž 8 bylo příznivých pro VZP a 4 pro domovy).

Vzhledem k tomu, že soudy se mohly vléct ještě dlouho, aniž by to bylo v zájmu kohokoliv, vzniklo už před letními prázdninami memorandum, které za VZP podepsal ředitel Zdeněk Kabátek, za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb její prezident Jiří Horecký a za Asociaci krajů předseda Michal Hašek. Memorandum obsahuje jednak dohodu na mechanismu úhrad péče pro rok 2012 až 2014, a též závazek, že strany nebudou pokračovat v soudních sporech.

O systémovém řešení úhrad péče v domovech pro seniory, které by mělo být platné do budoucna, je VZP připravena s partnery nadále intenzivně jednat. Vedení pojišťovny už dříve vyjádřilo přesvědčení, že optimální řešení se podaří nalézt nejpozději k 1. lednu 2016.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

ilustrační foto: Tim & Selena Middleton / Flickr.com

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.