Podvodné vylákání dávky. Policie musí prokázat úmysl

Úřady práce nabírají nové pracovníky, kteří se mají starat o klienty, kteří pobírají sociální dávky. Mimo jiné je jejich úkolem i odhalování množství podvodů při pobírání sociálních dávek.
Jednotlivé pobočky úřadů práce dosud řeší jen jednotky případů podvodů v pobírání sociálních dávek ročně. Neměly ovšem dostatek zaměstnanců k sociální práci v terénu, zejména právě u příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.

Nyní se však už řadě poboček úřadů práce již daří dělat větší objem šetření s cílem odhalit případné neoprávněné pobírání sociálních dávek. Náplní práce terénních pracovníků je i sociální šetření v přirozeném prostředí klienta. Týká se lidí pobírajících jak dávky pomoci v hmotné nouzi, tak příspěvky na péči, případně dávky pro zdravotně postižené. Mají za úkol zjistit schopnosti klienta zvládat základní životní potřeby v přirozeném sociálním prostředí, kontrolují využívání příspěvku na péči.

Mezi typické případy jejich neoprávněného pobírání patří například zamlčení skutečností pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, sdělení nepravdivých údajů pro skupinu společně posuzovaných lidí nebo zjištění, že se klient nezdržuje na adrese, kterou úředníkům sdělil. Také se někdy neohlašují úmrtí nebo hospitalizace v nemocnici.

Pokud úředníci zjistí, že příjemce bral sociální pomoc neoprávněně, vezmou mu ji a následně vyčíslí přeplatek, který je povinný úřadu práce vrátit. V případě spáchání přestupku se ukládá sankce dle zákona o přestupcích.

V krajním případě při podezření ze spáchání podvodu informuje úřad práce orgány činné v trestním řízení, a to pokud škoda přesáhne pět tisíc korun.

V těchto případech policie šetří případy jako trestný čin podvodu. Aby však mohla někoho obvinit z podvodu a předat věc k soudu, musí ovšem pachateli prokázat úmysl. Za to mu pak hrozí odnětí svobody až na dva roky.

invArena

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.