Vybavený cvičný byt školáky z Jungmanky naučí, co je bude potkávat v domácnosti

Nově otevřený cvičný byt umožní žákům jihlavské ZŠ Jungmannova poznat činnosti a práce, s nimiž se v pozdějším životě budou setkávat při provozu domácnosti.

Nový cvičný byt vybavila a v prosinci otevřela ZŠ Jungmannova. Školu zřizuje Statutární město Jihlava, vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Počet žáků se tu v průběhu školního roku mění, ale pohybuje se kolem 120. Od letošního školního roku škola vzdělává žáky podle dvou vzdělávacích programů. Jeden je vytvořen podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (5 žáků), druhý podle programu pro děti s lehkým mentálním postižením (většina žáků).
Ve škole je celkem 9 tříd. Třetí třída je spojená (3. a 5. ročník). K tomu zde pracuje i třída přípravná, kterou díky udělené výjimce navštěvuje vyšší počet 19 dětí. „Když děti tuto třídu opouštějí, další už čekají, takže se vystřídají a počet se udržuje,“ vysvětluje ředitelka školy Ivana Málková.
Od ledna děti na ZŠ Jungmannova využívají nově otevřený cvičný byt. Ten byl vybaven v prostorách ve spodní části Ještě v minulém školním roce tu byla jediná dlouhá kuchyňská linka, k tomu pár stolů a židlí. Rekonstrukcí a vybavením vznikl prostor velmi dobře imitující provoz domácnosti.
„Protože je místnost dostatečně velká a žáci by se měli připravit na svůj budoucí život, rozhodli jsme se ji změnit na cvičný byt. Jedna z kuchyňských linek je tu přizpůsobena vozíčkářům, které také vyučujeme,“ popisuje Málková.
K praktické i teoretické výuce tu bude k dispozici i televize, nábytková stěna, centrální kuchyňský „ostrůvek“, pračka, sušička i vybavení pro přepírání v ruce. Žáci si tu vyperou, usuší i vyžehlí prádlo. Naučí se i prostírat, když si uvaří nebo upečou, mohou si zde s jídlem sednout, podívat se na televizi. V ní ovšem nepoběží běžný program, ale výukové tématické programy.
Jednotlivé části cvičného bytu jsou na podlaze barevně odlišeny. „Naši žáci potřebují určité hranice, proto jsme zvolili tuto formu,“ vysvětluje Málková, „chtěli jsme, aby jim prostor evokoval domácnost, aby tu poznali, s čím se v ní mohou setkat.“
Nový cvičný byt škola pořídila z prostředků od zřizovatele, použila i finance z investičního fondu, které použila na opravu propadajících se prken v podlaze či výmalbu. Podstatnou okolností je podle vedení školy skutečnost, že se žáci naučí sami vybavení udržovat. „Víme, že pokud se na něčem podílejí, pak jim to také déle vydrží. Více si o to pečují, pokud vědí, že je to tu pro ně,“ říká Málková.
Příkladem je v tomto směru třeba natírání zábradlí kolem školy, na kterém se žáci podíleli. Pak už se prý nestává, že by ho ničili sprejeři. „Podobně když mají žáci sami úklid ve škole, tak si potom o pořádek pečují a říkají ostatním, co mají a nemají dělat. To se nám velice osvědčilo,“ doplňuje ředitelka.
Pro nejbližší období chystá ZŠ Jungmannova ještě otevření učebny pro multismyslovou metodu snoezelen. V dalším plánu je také zateplení budovy a nové hřiště s umělým povrchem.

http://www.jihlavske-listy.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.