Sloučení škol pro nevidomé

Olomoucký kraj chce od nového roku sloučit nově otevřenou Mateřskou a Základní školu pro slabozraké v Olomouci-Hejčíně se Střední školou na Svatém Kopečku. Proti tomu se ostře ohrazuje Nadace profesora Vejdovského, která se o výstavbu unikátní školy v Hejčíně zasadila. Žádá proto hejtmana otevřeným dopisem o zrušení rozhodnutí krajských zastupitelů.

Před 2 roky zástupci kraje otvírali novou budovu Mateřské a Základní školy pro zrakově postižené v Hejčíně. Zařízení nemá svým vybavením na území Česka konkurenci. V současné době se tu vzdělává asi 260 žáků.

Střední školu na Svatém Kopečku navštěvuje kolem 160 studentů především gastronomických oborů s různým typem postižení, tedy nejen zrakovým. „Tady mají odbornou výuku cukráři, případně kuchaři, hlavně žáci, kteří se neuplatní v běžném provozu,“ říká Jaromír HUDEK, ředitel Střední školy

Škola na Kopečku se ale musí do konce roku přestěhovat. Budova, ve které sídlí, patří arcibiskupství, a to chce prostory využít
nejspíše jako správu lesů, které získalo v restitucích. Kraj proto sloučí tyto dvě školy v jednu. Proti záměru se postavili zástupci Nadace profesora Vejdovského, ti se podíleli na vzniku školy v Olomouci-Hejčíně.

„Nebylo zřejmé z projektu, kam budou tito žáci přemístěni, to se nám na tom nelíbí. Škola má kapacitu z 93 procent naplněnou, proto trochu nechápeme toto sloučení,“ sděluje Dagmar Sýkorová, členka správní rady, Nadace prof. Vejdovského.

Mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová však říká: „Pokud bude kapacita v Olomouci-Hejčíně naplněna, tak máme prostory, včetně vybavení, tělocvičny na ulici Táboritů, takže s tímto problém není.“

Další výhrady má nadace k vyrovnání majetku. Nadaci se nelíbí, to že nástupnickou organizací má být Střední škola Svatý Kopeček, neboť má majetek v hodnotě 4 milionů, kdežto Základní škola a Mateřská Vejdovského má majetek právě v hodnotě 250 milionů. Podle hejtmanství ale patří všechen majetek kraji a od nového roku ho tedy bude spravovat nově vzniklá organizace, která bude mít navíc nadregionální potenciál.

Mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová ještě dodává: „Podobná zařízení jsou pouze v Praze a v Brně, takže Olomouc má tu možnost nabídnout i ostatním regionům vzdělávání žáků se zrakovým handicapem.“

Nejasnosti si chce hejtman se všemi zúčastněnými vysvětlit na začátku roku u kulatého stolu. Podle nadace je to špatně. Informace měl kraj podat ještě před rozhodnutím zastupitelů. Sloučení škol by si jeho odpůrci dokázali představit pouze v případě, že by žáci se zrakovým postižením a studenti s různým typem postižení nebyli ve společné budově. Kolem unikátního zařízení v Hejčíně jsou podle nich pozemky na stavbu nových budov, třeba pro potřeby střední školy či tyflocentra.

Monika Bezuchová, Česká televize, Olomouc.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.