Nadační fond Aquapura pomáhá pacientům s poruchami srážlivosti krve. Už čtyři roky

foto: Phanlop / FreeDigitalPhotos

Nadační fond Aquapura v těchto dnech slaví narozeniny. Vznikl přesně před čtyřmi lety, aby pomáhal lidem, kteří trpí poruchou srážlivosti krve a založili jej manželé Staňkovi z Hradce Králové – oba mají životní zkušenost s onemocněním tohoto typu.

Hradec Králové – Monika i Pavel Staňkovi trpí tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací krve, kterou po nich geneticky podědil také jejich syn.

Oba tedy vědí, co život s poruchou srážlivosti krve obnáší a kde je potřeba stejně nemocným pomáhat. Nadační fond Aquapura dovybavuje nemocnice, především hematologická oddělení, speciálními přístroji, které usnadňují monitoring stavu srážlivosti krve u pacientů s tromboembolií. Věnuje se také osvětové činnosti v oblasti tromboembolie a Leidenské mutace krve. Mezi další jeho aktivity patří podpora dětí z dětských domovů, pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti nebo podpora talentovaných dětí.

Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární choroby, které jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích a postižení jedinci jsou zpravidla v produktivním věku.

Pomoc nemocným

„Pacienti po prodělané tromboembolické nemoci jsou po nějaký čas na antikoagulační terapii, tedy léčbě, při které se užívá lék zabraňující tvorbě krevní sraženiny – trombu. Dnes je nejčastěji užívaným lékem Warfarin. Délku užívání určuje lékař a pohybuje se od tří měsíců až po několik let. U některých jedinců je užívání léku dokonce celoživotní,“ říká v této souvislosti doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph. D., ze IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, který je zároveň odborným garantem nadačního fondu Aquapura.

„Pro správnou účinnost uvedeného léku je potřeba ze vzorku krve v pravidelných intervalech měřit hodnotu protrombinového času, vyjádřeného jako INR (International Normalized Ratio pozn. red.), což je u řady pacientů velmi náročné a komplikované. Především u starších osob, diabetiků nebo lidí po chemoterapii jsou odběry krve zatěžující vzhledem ke špatnému stavu jejich periferních žil,“ dodal docent Dulíček.

Velkou výhodou je proto možnost stanovení INR z kapilární krve odebrané pouze z prstu pomocí nových lékařských přístrojů, které ale převážně v nemocnicích chybí. Nadační fond Aquapura se proto ve snaze zvýšit kvalitu péče poskytované pacientům s tromboembolií zaměřil na dovybavení nemocnic právě těmito speciálními přístroji. Více než tři desítky přístrojů již daroval do čtyř oblastních nemocnic v Královéhradeckém kraji, dále Fakultní nemocnici Hradec Králové, dvěma nemocnicím v Pardubickém kraji a v této aktivitě i nadále pokračuje na dalších místech České republiky.

„Cílem nadačního fondu je nemocnice přístroji dovybavit a umožnit lidem na antikoagulační terapii stanovení INR touto metodou,“ řekl zakladatel nadace Pavel Staněk k jedné z oblastí, kam Aquapura směřuje svoje úsilí.

Prevence

Výzvou je pro nadační fond Aquapura fakt, že tromboembolické nemoci lze z velké části správnou prevencí předcházet. „Snažíme se proto mluvit hlavně s mladými lidmi už na středních školách a objasnit jim jak některé mýty o tromboembolické nemoci, tak způsoby, jak lze zdravým životním stylem poruchám srážlivosti krve předcházet. Pořádáme také osvětové přednášky pro seniory a širokou veřejnost,“ říká o další z aktivit nadačního fondu Aquapura její ředitelka Petra Adámková. Podpořte nadační fond Aquapura a pacienty s poruchou srážlivosti krve zasláním daru na účet 246 101 055 / 0300. Děkujeme Vám.

Aquapura Nadační fond AQUAPURA manželů Moniky a Pavla Staňkových byl založen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. Interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům s poruchou srážlivosti krve a hematologickým oddělením a nemocnicím v Královéhradeckém kraji. Od ledna 2014 rozšířil své aktivity na celou oblast České republiky v rámci pomoci pacientům s poruchou srážlivosti krve.

S přáním pomáhat takto nemocným lidem přišli a zakladateli nadačního fondu Aquapura jsou manželé JUDr. Pavel Staněk a Monika Staňková, kteří oba trpí tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací krve. „Myšlenka založení nadačního fondu je postavena na reálných základech. Po vážném úrazu na lyžích jsem prodělal tromboembolickou nemoc (TEN) a dodnes se neobejdu bez léků. Se stejnými zdravotními problémy se potýká moje žena a geneticky i náš syn. Při pravidelných návštěvách lékaře jsem pochopil, že lze specializovanou hematologickou léčbu ještě vylepšit, jak po stránce výzkumné, tak diagnostické a léčbě terapeutické. K naplnění těchto cílů jsou samozřejmě potřebné finanční prostředky. A právě tehdy mě napadlo založit nadační fond Aquapura. Kdyby naše činnost pomohla zachránit jeden lidský život, tak má tato práce obrovský smysl. Nechceme se specializovat jen na tuto oblast zdravotnictví, jsme připraveni podat pomocnou ruku tam, kde je naše pomoc potřebná,“ říká Pavel Staněk.

Hradecký deník
http://hradecky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.