Zdravotní pojištění maturanta na brigádě

OTÁZKA: Po maturitě mám na celý červenec brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Pojistné prý za mě bude platit firma jako za zaměstnance. Srpen pak budu mít volný a nevím, jestli za mě bude po tomto přerušení platit pojistné zase stát alespoň po zbytek prázdnin. Musím něco hlásit pojišťovně? Po prázdninách ve studiu pokračovat nebudu, měl bych nastoupit do zmíněné firmy.

ODPOVĚĎ:

Pro určení, do kdy za maturujícího studenta střední školy platí pojistné na zdravotní pojištění stát, je důležitých několik věcí. Zejména to, kdy studium ukončí (v řádném termínu, tj. v květnu nebo červnu, nebo mimo řádný termín, např. v září), zda bude bezprostředně pokračovat studiem v přípravě na budoucí povolání a také zda bude v době prázdnin výdělečně činný podle § 10 zákona o státní sociální podpoře (tj. OSVČ nebo zaměstnanec).

Z otázky plyne, že jste studium ukončil maturitou v řádném termínu a pokračovat v přípravě na budoucí povolání dalším studiem nebudete. Stát za vás tedy bude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě až do 30. 6. (bez dalších podmínek) a pak po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin za předpokladu, že po CELÉ kalendářní měsíce červenec a srpen nebudete osobou výdělečně činnou nebo nemáte po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že vaše dohoda o pracovní činnosti trvá po celý měsíc červenec a výší příjmu zřejmě zakládá účast na zdravotním pojištění, budete považován po celý tento kalendářní měsíc za zaměstnance a stát za vás nebude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě. Poté ale již nebude výdělečná činnost vykonávána, takže se opět stanete na celý měsíc srpen nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát (za předpokladu, že nebudete po celý tento měsíc mít ani nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci). V měsíci září pak budete mít pojistný vztah řešen už jako zaměstnanec.

Co se týká ohlašovací povinnosti, má ji jak váš zaměstnavatel, tak vy sám. Zaměstnavatel své povinnosti jistě zná – musí se nejpozději do 9. 7. přihlásit u zdravotní pojišťovny, u níž jste pojištěn, k platbě pojistného za vás (ve formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ uvede kód „P“ s datem 1. 7.). Současně oznámí ukončení vaší nezaopatřenosti kódem „F“ k datu 30. 6. Následně se nejpozději do 10. 8. odhlásí od platby pojistného za vás (kódem „O“ k datu 31. 7.) a odvede pojistné za měsíc červenec nejpozději k datu 20. 8.

Vy sám musíte oznámit nejpozději do 10. 8. své zdravotní pojišťovně skutečnost, že jste opět nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Toto oznámení sice může provést i zaměstnavatel (kód „G“ k datu 1. 8.), není to však jeho povinností, neboť již nebudete od srpna jeho zaměstnancem.

V září, po nástupu do pracovního poměru, vás zaměstnavatel přihlásí jako zaměstnance a odhlásí jako nezaopatřené dítě. I kdybyste nastoupil do zaměstnání až v průběhu září, nemusíte to pojišťovně oznamovat, ani si platit pojistné za „nepokrytou“ část měsíce sám. Pokud byste ale do zaměstnání nastoupil až v říjnu, musel byste řešit svůj pojistný vztah za celý měsíc září, například jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. V případě pochybností jak postupovat můžete navštívit klientské pracoviště VZP a poradit se, nebo zavolat na Informační centrum VZP 952 222 222.

Mgr. Oldřich Tichý vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.