MPSV vyhlásilo další dvě výzvy. Z programu Zaměstnanost podpoří neziskovky a mladé

V neziskovém sektoru pracuje rok od roku více lidí. Význam neziskových organizací roste a spolu s ním i potřeba jejich profesionalizace. MPSV proto vypsalo výzvu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto vypsalo výzvu „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací“, na kterou je z prostředků Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 75 milionů Kč. Stejnou částkou pak resort podpoří další typ projektů, tentokrát zaměřených na mezinárodní mobilitu znevýhodněné mládeže.

Praxe ukazuje, že neziskové organizace potřebují ve stále větší míře na slovo vzaté profesionály, ať už pro oblast marketingu, strategického řízení, nebo pro neziskový sektor zásadního fundraisingu.
„V sociální oblasti je celá řada činností, které nestátní neziskové organizace vykonávají za stát. Usilujeme o to, aby získaly expertní zkušenosti a tím se zvýšila jejich profesionalita,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
„MPSV také podpoří vzdělávání stávajících zaměstnanců neziskových organizací nebo aktivity, které povedou k větší důvěryhodnosti těchto organizací vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru,“ dodala ministryně.
Žádosti o podporu konkrétních projektů je možné předkládat od 1. září až do konce letošního roku. Výzva je určena pro neziskovky, které fungují minimálně dva roky a mají letos zpracovaný procesní audit. Více informací se zájemci dozví na webu esfcr.cz.
Výzva „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež“ pomůže mladým nezaměstnaným lidem do 30 let, kteří se potýkají s nedostatečným vzděláním, zdravotními problémy či problematickými životními podmínkami. Díky mezinárodním stážím získají zkušenosti, jazykové znalosti i potřebné sebevědomí a eliminují znevýhodnění v hledání uplatnění na trhu práce. Zaměření zahraničních stáží bude korespondovat s profesní poptávkou v českém regionu.
Oprávněnými žadateli o podporu jsou v tomto případě vzdělávací instituce, pracovní agentury, neziskovky a kraje či obce; žádosti je možné předkládat opět od 1. září, avšak pouze do 30. října 2015. Další informace je možné získat rovněž na webu esfcr.cz.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.