Byl mi přiznán příspěvek na auto 140 000 Kč. To je dost málo. Má smysl se odvolat?

Dotaz:
Bylo mi rozhodnuto o příspěvku na motorové vozidlo 140 000 Kč. Jsem po amputaci LDK nad kolenem a PDK pod kolenem. Chci pracovat, ale prvně potřebuji zakoupit automobil. Tato částka se mi zdá dost nízká na to, že automobil musí vydržet 10 let. Má smysl se odvolat a popř. si sehnat nějakou nabídku zaměstnání a oznámit nové podklady?

Odpověď:

V prvé řadě je důležité upozornit na skutečnost, že od prvního ledna roku 2018 vstoupí v platnost novela, která snižuje dobu, po které si znovu postižený může zažádat o nový příspěvek na pořízení motorového vozidla a to z 10 na 7 let. Bude se to týkat všech přiznaných příspěvků od roku 2012.

Dále se zprůhlední výše přiznávaného příspěvku a to následovně:

Pokud bude výše příjmů u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima, bude výše příspěvku činit 200 000 Kč. U 9 násobku životního minima bude výše příspěvku 180 000 Kč atd. Nejnižší výše příspěvku pak bude 100 000 Kč.

Vzhledem k výše uvedenému máte několik možností.

Můžete si zakoupit automobil za 140 000 Kč, za tuto částku už se jistě dá pořídit vozidlo, které Vám může 7 let sloužit.

Můžete se odvolat proti rozhodnutí Úřadu práce. V takovém případě Vám nemohu zaručit, že Vám bude příspěvek navýšen, i když pokud byste mohl doložit, že se budete dopravovat do zaměstnání, je to možné. Je ale nutné počítat s tím, že odvolání bude trvat několik měsíců a obávám se, že navýšení nebude nějak závratné.

A poslední možností je počkat do začátku nového roku, kdy by Vám mohl být přiznán vyšší příspěvek, pokud Vaše příjmy a osob s Vámi posuzovaných nepřevyšují 8, 9, či 10 násobek životního minima.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.