Nechci mít dovolenou v době pracovní neschopnosti

DOTAZ: V nejbližší době mi bude ukončená dlouhodobá pracovní neschopnost. Než nastoupím zpět do práce, musím ještě k našemu „závodnímu“ Dr, kam mě musí dopředu objednat. Je v pořádku, že do té doby budu mít nařízenou dovolenou? Mám pár dní staré dovolené, to by mi nevadilo, ale novou si vybírat nechci, protože můj zdravotní stav není moc uspokojivý. Ráda bych ji nechala, pokud by se vyskytl nějaký problém.

V zásadě platí, že pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel mu nemůže na tuto dobu bez jeho souhlasu nařizovat dovolenou, pokud již nebyla takto stanovena rozvrhem dovolených.

Zaměstnavatel má právo a povinnost nařídit zaměstnanci dobu čerpání dovolené, která je stanovena v takzvaném rozvrhu dovolených na daný rok, který zaměstnavatel sestavuje, a zaměstnanec musí být o tomto písemném rozvrhu prokazatelně  informován.

Nastane-li situace, kdy právě v době stanovené dovolené zaměstnanec onemocní a lékař mu napíše pracovní neschopnost, zaměstnanec musí o své pracovní neschopnosti bezodkladně informovat svého zaměstnavatele, doložit mu ji příslušným dokladem od lékaře a zaměstnavatel dny nemoci nesmí počítat jako vyčerpanou dovolenou, pokud zaměstnanec sám nechce dovolenou čerpat nadále i v době pracovní neschopnosti.  Tím, že na dovolené onemocníte, dojde k přerušení čerpání dovolené, kterou si dovyberete po skončení pracovní neschopnosti (většinou po dohodě se zaměstnavatelem).

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti (PN) a přitom měl již  stanovenou dovolenou, která se časově kryje s touto dobou PN (např. PN je od 1. dubna do 1. května a dovolená byla ještě před nástupem do PN nařízena na poslední dubnový týden), pak rovněž obdobně platí, že zaměstnavatel nesmí bez souhlasu zaměstnance tuto dovolenou počítat jako čerpanou a zaměstnanec si ji vybere někdy po skončení PN.

Může ovšem nastat i situace, kdy zaměstnavatel z nějakého důvodu zaměstnanci nenařídí dovolenou, přestože je už 30. června. Po uplynutí tohoto data si pak zaměstnanec může již sám určit, kdy si chce dovolenou vybrat a zaměstnavateli to už jen musí 14 dní předem oznámit.

Zaměstnavatel vám však kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti může odpovídajícím způsobem již stanovenou dovolenou zkrátit. V takovém případě ale zaměstnavatel nemůže dovolenou krátit celkově na méně než 2 týdny.

redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.