Kdo mi vystaví potvrzení pro zaměstnavatele?

foto: Photorack.net

DOTAZ: Jsem uznána jako zdravotně znevýhodněná. Kdo mi vystaví toto potvrzení pro zaměstnavatele?

foto: Photorack.net

Odpověď:

Potvrzení o tom, že je zaměstnanec zdravotně znevýhodněn, dokládá správa sociálního zabezpečení, přičemž status osoby zdravotně znevýhodněné platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jste byla uznána jako osoba se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavateli může pro jeho účely dostačovat i kopie předmětného rozhodnutí. Pozor ale v případech, kdy je platnost tohoto statutu časově omezena. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou. Status OZZ se totiž  automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat. S ohledem na délku řízení lze doporučit podat žádost o jeho pokračování v dostatečném předstihu před termínem skončení jeho platnosti (cca 4 měsíce).

redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.