Za zdmi bývalého kláštera v Nové Pace se rozproudí život

Po patnácti letech si splní nezisková organizace Život bez bariér svůj velký sen. Vrátí život do bývalé packé nemocnice, původního kláštera paulánů a nejstarší kamenné stavby ve městě. Rozšíří zde sociální služby a otevře komunitní centrum.

Opuštěný areál zakoupila organizace od kraje v roce 2006. Dva objekty už prošly opravou a jsou plně funkční, před dokončením je projektová dokumentace pro přestavbu samotné nemocnice.

Záměr za sto milionů má stavební povolení a v březnu hodlá investor vypsat soutěž na dodavatele. „V květnu bychom chtěli začít stavět s tím, že přestavba bude hotová v roce 2022,“ slibuje Jitka Fučíková, spoluautorka myšlenky.

Problémy s financováním

Revitalizaci kláštera stál v cestě nedostatek financí. „V roce 2017 jsme získali od ministerstva pro místní rozvoj 43 milionů, neměli jsem však nikoho, kdo by nám s dofinancováním pomohl,“ popisuje Fučíková strastiplnou cestu. Vloni záměr podpořil 36 miliony kraj. Jako spolehlivý partner se ukázalo město Nová Paka, které uvolnilo z rozpočtu 21 milionů. Díky tomu může přestavba budovy z roku 1705 začít.

Tři patra poslouží pro rozšíření sociálních služeb. Umístěno zde bude komunitní centrum pro spolky a skupiny. Nově zde vznikne i oddělení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Dispoziční řešení

Druhé podzemní podlaží, které propojí dvě budovy, bude vyčleněno pro sociální poradenství pro lidi s hendikepem a pak pečujícím osobám. Propojené bude s půjčovnou kompenzačních pomůcek. Součástí bude ozvučený sál. V prvém podzemním a prvním nadzemním podlaží bude umístěn denní stacionář, společný prostor pro aktivity, místnost pro relaxaci a odpočinek, aktivizační místnosti a samostatné oddělení pro nemocné demencí a Alzheimerovou chorobou. Zázemí zde najde také sociální rehabilitace.

Zachována a zpřístupněna veřejnosti bude také rajská zahrada s původním opláštěním kašny.

Klášter čeká ještě oprava druhého nadzemního podlaží a podkrovních prostor pro další sociální služby. Život bez bariér po udržitelnosti projektů předá objekt kláštera do vlastnictví města s tím, že zde bude stávající prostory pro provozování sociálních a navazujících služeb využívat dlouhodobě.

Nezisková organizace Život bez bariér, zapsaný ústav, byla založena jako občanské sdružení v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Provozuje denní stacionář pro 25 klientů, sociální rehabilitaci pro 20 klientů, zaměstnává 47 lidí, kteří pracují v chráněné dílně, v administrativě, podílí se na údržbě a provozu objektů.

Iva Kovářová

Jičínský deník

https://jicinsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.