Poškození věcí a vybavení dítěte na letním táboře

www.cesky-raj.info

Během dětského tábora se snadno stane, že se v zápalu hry zničí tričko, u ohně propálí kraťasy, případně vašemu dítěti někdo rozbije displej mobilu. Co lze v takových případech dělat?

Pro uvedené situace nelze nastínit univerzální postup. Záleží jednak na věku vašeho dítěte (případně jiného dítěte, které způsobilo škodu) a dále na tom, zda se v danou chvíli neřídily nevhodně zvolenými pokyny vedoucího (v takovém případě by mohl nést odpovědnost on). Starší děti by za způsobení škody mohly být zodpovědné samy, u mladších dětí se spíš zkoumá, zda nad ním byl v danou chvíli patřičný dohled (vedoucího) a zda nebyl zanedbán. Pokud vedoucí nic nezanedbal, pak by odpovědnost za náhradu škody nesli rodiče daného dítěte.

Obecně lze v tomto kontextu především doporučit nedávat na tábor dítěti drahé značkové oblečení, nákladnou elektroniku a další věci, na nichž vám záleží. Pokud je nevyhnutelné, aby dítě nějakou cennou věc u sebe mělo (typicky brýle či jiné zdravotní pomůcky), pak by mělo být jednak poučeno, aby věc opatrovalo a pokud se něco přihodí, aby hned vše nahlásilo vedoucímu. Tak je možné vypátrat, kdo v danou chvíli nesl za škodu odpovědnost. Vedoucí by rovněž měli být o přibalené cennosti informováni (zpravidla je to i zakotveno ve smluvních podmínkách). Nikdy není od věci mít na členy rodiny zřízeno pojištění občanské odpovědnosti, které může pokrýt přesně ty situace, kdy váš potomek rozsedne kamarádovi značkový mobil.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.