Trable se sociálními byty. Přibývají stížnosti sousedů  

Dostat se k městským bytům není například pro pražské matky samoživitelky v posledních letech právě jednoduché. Současná pravidla totiž podle náměstkyně primátora pro sociální věci, bydlení a oblast zdravotnictví Alexandry Udženije zvýhodňují určité skupiny obyvatel. Zároveň však podle náměstkyně raketově rostou stížnosti sousedů, v jejíž blízkosti se sociální byty nacházejí.
„Za poslední roky stoupl počet stížností patnáctinásobně. I z těchto statistik je vidět, že se byty nepřidělují správně,“ říká pro deník Metro Alexandra Udženija s tím, že nová pravidla pro přidělování bytů, jenž zajistí transparentní podmínky pro všechny skupiny, předloží ke schválení na záříjovém zastupitelstvu.

Metro

– V čem je podle vás nový návrh lepší než stávající systém přidělování sociálních bytů?

Že není jednoduché nastavit funkční a spravedlivá pravidla, mi určitě potvrdí i kolegové, kteří měli bytovou politiku v gesci v minulém volebním období a kteří tato pravidla během čtyř let změnili pětkrát. Pravidla každopádně musí být především stabilní, srozumitelná a transparentní. A aby taková byla, je nutné je zrevidovat, a to, co nefungovalo, napravit.

– Jaké skupině obyvatel váš návrh pomůže? Nestačilo by současný systém jen upravit?

Uvedu jeden názorný příklad. Maminka samoživitelka, která měla dvě či dokonce tři zaměstnání, aby uživila svoje děti a nebyli závislí pouze na sociálních dávkách. Tak ta stávajícím systémem propadla. Myslíte, že je to v pořádku? Já tedy ne.

– Co tedy s tím?

My bychom neměli žádnou skupinu lidí upřednostňovat před jinou. Jsme tu pro všechny Pražany – seniory, mladé rodiny, zdravotně postižené a musíme být spravedliví. Ano, nemáme nekonečný počet bytů, které bychom mohli poskytnout každému. To by určitě bylo hezké, ale taková situace tady není. Můj návrh má tedy jediný cíl: odstranit tabulkový pohled na jednotlivé lidské osudy a do rozhodování o přidělení sociálního bydlení vnést větší odborný a lidský pohled. Komplexní stanovisko odborníků z Centra sociálních služeb Praha dokáže nepochybně mnohem lépe vyhodnotit jednotlivé lidské osudy podle metodiky pro potřebné skupiny obyvatel v sociální tísni. Nic víc, nic míň.

– V médiích se objevují případy lidí, například z Černého Mostu, kteří si stěžují na to, že v jejich domě bydlí v obecních bytech lidé způsobující hluk či nepořádek. Má nový systém bojovat i proti těmto jevům?

Enormní, přesněji patnáctinásobný, nárůst stížností opravdu evidujeme. Proto věřím, že změna pravidel pomůže i v tomto směru. Každopádně nechceme bojovat, ale pomáhat. Proto nově zapojíme odborníky, kteří budou nejen rozhodovat při výběru žadatele, ale také zajistí odbornou doprovodnou a terénní práci s těmi nájemníky, kteří potřebují pomoci. Je to logický krok, který pomůže nejen novým, ale také stávajícím nájemníkům, aby ani oni nepřišli o svůj klid a komfort bydlení.

– Jak zajistíte, že systém přerozdělování bytů bude podle vašeho návrhu následně dostatečně transparentní?

Navrhovaná úprava pravidel přináší jednu zásadní změnu. Vůbec poprvé stanovujeme procentuální množství bytů, které bude pro každou skupinu každý rok k dispozici. To jednoznačně zvýší transparentnost a předvídatelnost celého přidělování, ale dodá jistotu i samotným žadatelům. A o to nám jde především.

– Máte už zhruba představu o složení hodnotící komise?

Určitě, nová pravidla jsme tvořili komplexně – nemůžete přece stanovovat pravidla a nevědět, kdo bude jejich garantem. Hodnotící komisi tedy budou tvořit odborníci na sociální péči, bytovou politiku a zástupci národnostních menšin. Svůj hlas tam ale nově bude mít i odborník ze zmíněného Centra sociálních služeb. On je tím, kdo situaci lidí, kteří žádají o městské byty, zná nejlépe. Proto se hodnotící komise bude nově opírat o jeho stanovisko zpracované na základě metodiky, kterou vypracovali lidé napříč celým tímto oborem. Díky tomuto propojení a zároveň individuálnímu přístupu můžeme pomoci těm opravdu potřebným.

– Myslíte si, že pro komisi bude posuzování všech žádostí časově zvládnutelné?

Jsem si jistá, že kapacity na vyhodnocení všech žádostí mít budou, ale jsem v případě potřeby připravená navýšit počet pracovníků Centra sociálních služeb Praha.

– Stávající systém zavedli v minulém volebním období Piráti, kteří jsou teď vašimi koaličními partnery. Váš kolega radní Adam Zábranský už uvedl, že s navrhovanou změnou nesouhlasí. Budete s ním ještě jednat?

Tato změna ale opravdu nepřichází proto, že ji připravilo jiné vedení. Od začátku, kdy jsem nastoupila do funkce, opakuji, že jsem nepřišla dělat revoluci, ale evoluci. A je to tak i se změnou pravidel. Materiál byl projednán se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, na Výboru pro bydlení Magistrátu hlavního města Prahy, s neziskovými organizacemi, odborníky z Centra sociálních služeb Praha. Ze všech těchto stran se poté sešly připomínky a my jsme jich devadesát procent do materiálu zapracovali. Takže za mě jsme udělali maximum, abychom dosáhli konsenzu se všemi zúčastněnými.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hlavní město Praha jako pomoc osobám, které se ocitly nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná městská část. – Nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech města nesvěřených radnicím městských částí a do podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví družstev schvalovala rada hlavního města Prahy naposled loni v říjnu. – Žádost o pronájem bytu pro osoby v sociální tísni se podává na předepsaném formuláři. Ten lze dohledat na stránkách praha.eu, konkrétně v sekci O městě, Život v Praze a Bydlení. Podle zmíněného webu za odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy následně žádosti zpracovávají čtyři úředníci.

O autorovi: FILIP JAROŠEVSKÝ, filip.jarosevsky@metro.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.