PORADNA: Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Dagmar Vogtová

Otázkám v poradně se věnuje Dagmar Vogtová. 
Dagmar Vogtová je koordinátorka programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Vymáhání dlužných alimentů bývá pro mnoho rodičů velmi náročné. Váhají totiž, jakou cestou se za znovuzískáním výživného vydat. V takovém případě se nabízejí dvě varianty – soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční vymáhání výživného. Právě tyto dvě možnosti – pomoc soudu nebo exekutora – jsou vlastně jediné cesty, jak se k výživnému dostat, pokud ústní dohoda s bývalým partnerem nefunguje tak, jak by měla.

Exekuce na výživném je téma, které je velmi citlivé pro všechny zúčastněné. Zejména však pro dítě. Neplacení výživného je vážným činem, který může negativně ohrozit fungování celé rodiny a s jeho neplacením se setkává stále velké množství rodičů samoživitelů. Exekuční vymáhání je řešením v případě, že všechny ostatní způsoby dohody selžou. 

Soudní výkon rozhodnutí

Soudní cesta vymáhání výživného má jednu podstatnou výhodu – rodič spolupracuje přímo se soudcem. Soudní výkon rozhodnutí je pro oprávněného v každém případě bezplatný a Veškeré vymožené peníze jsou předány oprávněnému rodiči.

Tato varianta má ale také několik úskalí, a tak je potřeba, aby si oprávnění dobře promysleli, jaký postup – variantu, zvolí. „Je důležité, aby si rodič uvědomil, že je možné vymáhat jen jeden finanční zdroj. Buď příjem dlužníka nebo jeho bankovní účet. Zde může dojít k tomu, že povinný některé svoje příjmy bude skrývat, a tak může být výsledná částka alimentů výrazně nižší,“ dodává Dagmar Vogtová.

Exekuční vymáhání výživného

„Vymáhá-li rodič výživné exekuční cestou, činí tak za pomoci exekutora. Ten na základě návrhu na nařízení exekuce žádá soud o pověření k jejímu provedení. Exekutor následně samostatně lustruje majetek a může postihnout i více finančních zdrojů současně,“ vysvětluje Dagmar Vogtová.

Jak zahájit exekuční řízení

V první řadě je důležité mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci. Pokud takový rozsudek rodič nemá, je nutné nejprve požádat příslušný soud o jeho vydání. U soudu bude vyzván k doložení dalších dokumentů. Aby mohl být rozsudek vydán, musí být bývalý partner zapsán v rodném listu dítěte. Pokud tam není, nemá vůči dítěti žádné povinnosti. Do rodného listu je však možné tyto údaje zapsat i dodatečně.

V další fázi již rodič samoživitel může zažádat o samotné zahájení exekučního řízení. Učinit tak lze osobně na příslušném soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště. Chce-li mít jistotu, že vše proběhne bez komplikací, můžete také vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který s ním vše projde, a s přípravou návrhu na zahájení exekuční řízení pomůže. Je však nutné počítat s tím, že advokát si naúčtuje poplatky za své služby. Naštěstí ale existuje i možnost, jak ušetřit čas a peníze. Jsou jí asistenční programy, mezi něž patří i VašeVýživné.cz.

Hlavní výhoda exekučního vymáhání výživného?

Tou největší motivací k tomu, aby rodiče samoživitelé zahájili exekuční vymáhání je změna, která vešla v platnost v loňském roce – náhradní výživné. Sociální dávka nahrazující neplatiče alimentů.

Cílem náhradního výživného je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým není řádně placeno výživné od druhého rodiče. Tato pomoc jakožto nová sociální dávka bude poskytována státem a bude na ni nárok podle jistých pravidel. Maximální výše pomoci bude 3 000 Kč měsíčně a lze ji čerpat po dobu maximálně 24 měsíců. Náhradní výživné bude vyplácet Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček.

„Rodičům samoživitelům, kteří se na nás obracejí s problémem neplacení výživného, se snažíme pomoci se zahájením zmiňované exekuce. Exekuční řízení je důležité nejen proto, aby neúplná rodina získala alespoň část z nezaplacených alimentů, ale také pro možnost získání této nové sociální dávky,“ říká Dagmar Vogtováa dodává: I v případech, kdy dlužník nepracuje, stojí za to vymáhání výživného vyzkoušet. Mnohdy totiž dlužníci alespoň nějakým majetkem či příjmy disponují, jen je pečlivě ukrývají před svým okolím. Exekutor při svých lustracích tyto příjmy odhalí a může je postihnout, stejně tak i řidičské oprávnění.“

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.