Mimořádná okamžitá pomoc pro samoživitele

Dagmar Vogtová

Mnoho samoživitelů se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat okamžitou mimořádnou pomoc v případě, že se ocitnou v neočekávané životní situaci. Jedná se o jednorázovou finanční pomoc ze strany státu, aby člověk překonal nenadálou finanční krizi, kterou je potřeba řešit či odvrátit hned, bezprostředně. Mimořádná okamžitá pomoc se řadí mezi dávky hmotné nouze, stejně jako příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

„Na rozdíl od dávek týkající se bydlení, je okamžitá mimořádná pomoc jednorázová. Jinými slovy, má samoživiteli pomoci v tíživé a neočekávané situaci,“ dodává Dagmar Vogtová.

Kdo má na okamžitou mimořádnou pomoc nárok?

Na tuto dávku mají nárok ti, kteří se nacházejí v hmotné nouzi a jejich příjmy a poměry jsou natolik nízké, že s nimi nelze uspokojit základní životní potřeby. Mimořádná okamžitá pomoc se ale vztahuje i na povodně, požáry nebo rozbité nezbytné vybavení domácnosti.

Typy mimořádné okamžité pomoci

MOP je nenároková sociální dávka v hmotné nouzi. Úřad práce ji může poskytnout jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je nutné pomoc poskytnout okamžitě. 

Na co může být použita:

  • Újma na zdraví – V tomto případě nemusí výjimečně splňovat podmínky hmotné nouze, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků mu hrozí vážná újma na zdraví.
  • Mimořádná událost – Jedná se o takovou událost, jíž není člověk schopen ovlivnit vlastními silami – živelná pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.
  • Správní poplatky a domácí spotřebiče – Situace, při níž nemá samoživitel dostatek financí k úhradě nezbytných jednorázových výdajů jako jsou správní poplatky při ztrátě dokladů, vydání duplikátu rodného listu apod. Tato pomoc se ale vztahuje na nezbytné základní předměty domácnosti (pračka, lednička…)
  • Ohrožení osoby sociálním vyloučením – Tato možnost se vztahuje na osoby, které se nacházejí v daném čase v neuspokojivém sociálním zázemí a nemají dostatek finančních prostředků. Jedná se o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, popř. z pěstounské péče, po ukončení léčby chorobných závislostí ze zdravotních zařízení.

Získání mimořádné okamžité pomoci

O mimořádnou okamžitou pomoc lze zažádat na Úřadu práce. Na dávku však není nárok automatický, ale o vyplacení rozhodují úředníci, stejně tak o její výši.

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, mohou lidé, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:

  • MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
  • MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)

    Dagmar Vogtová je koordinátorka programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.