Praskl nám kotel. Nemáme však na opravu…

 Nedávno jsme s manželkou přišli o zaměstnání. Jsme zdravotně postižení a nyní na úřadu práce. S penězi vycházíme jen s velkými problémy. Přestal nám fungovat kotel a my teď doma mrzneme. Na jeho opravu nemáme. Co máme v této situaci dělat a na koho se obrátit?

Podobnou situaci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či osobám žijícím v domácnosti při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této rodiny částky živobytí.

Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tehdy, když nestačí příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou získat lidé, kteří se ocitnou v jedné ze šesti státem stanovených situacích, které musí bezodkladně řešit.

Jedna z z těchto dávek může pomoci při řešení této situace, neboť je stanoveno, že při nedostatku prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby lze dávku poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku životního minima.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého pobytu občana.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.