Poradna: závěť  

ilustrační foto: PhotoRack

Závěť, to je často něco, na co pravděpodobně příliš myslet nechceme. Nechceme, ale měli bychom, protože si můžeme například spoustu věcí ujasnit, naplánovat a předem zařídit.

ČRo Dvojka – Poradna
——————–
Teď je k tomu navíc ideální příležitost, protože od 13. září do 13. října probíhá akce nazvaná Měsíc dobročinné závěti. Oč jde? Jaká jsou pravidla a komu se v rámci této akce dá pomoci? Tak to probereme s hostem dnešní poradny. Ve studiu už za chvíli bude Eva Kýnová, advokátka z organizace Člověk v Tísni. Ve které se právě dnes budeme věnovat závěti a dobročinné závěti, což jsme zmínili hned po desáté hodině a naším hostem ve studiu právnička z organizace člověk v tísni, která je členem Iniciativy za snadné dárcovství. Budeme mimo jiné hovořit i o Měsíci dobročinné závěti. S námi magistra Eva Kühnová.

——————–
Jak říct, co je to vlastně závěť? Jak byste to vysvětlila někomu, kdo o tom nikdy neslyšel?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Závěť, někdy se také říká testament. To je takové jako trošku archaičtější slovo. Je to vlastně pořízení pro případ smrti. To je definice ze zákona a je to vlastně nějaká listina, kterou člověk rozhodne o svém majetku, co se s ním stane po jeho smrti?

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Musí být ta závěť sepsaná písemně? Vlastně pokud se rozhodneme napsat svojí závěť, jaké všechny parametry musí naplnit a splnit, aby prostě jí potom mohli vzít a říct ano, můžeme to udělat tak, jak si ten, kdo už tady není přál.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Závěť musí být v zásadě písemná. Jsou tam nějaké výjimky stanovené v zákoně z nějakých jako opravdu výjimečných důvodů, kdy ten člověk je ohrožen na životě, kdy může se udělat nějaký záznam té závěti. Ale v zásadě bych vycházela z toho, že ta závět je vždy písemná. Má v podstatě tři formy. Ta nejjednodušší forma, kterou umožňuje zákon, je v podstatě sepsaná ta vůle, nějaký projev vůle na jakýkoliv, jakýkoliv papír, jakoukoliv listinu, která je sepsaná vlastnoručně a vlastnoručně, je podepsaná. To je důležité. Ta druhá forma, taková ta víc kvalifikovaná, kde ten zůstavitel má větší jistotu, tak je závěť, kde asistují dva svědci, kteří tu závěť podepisují. Tato závěť nemusí být sepsána vlastní rukou a ta třetí forma, to je závěť sepsaná formou notářského zápisu.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Děkujeme za to rozdělení, zastavím se u té první položky, protože u té druhé jsou ti zmínění svědci, u té třetí jde o notářský zápis, ale ta první. Když to někdo prostě já, když si takhle vemu tady druhou bílou část toho papíru, co mám před sebou. Teď to tam napíšu tou vlastní rukou, mělo by to platit. Ověřuje to někdo, že to je skutečně rukou toho člověka, který je pod tou závětí podepsán?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano, já děkuji za tento dotaz. S těmito závěti bývají často problémy. Právě to jsou ty nejproblematičtější závěti. Kdy tam se dá zpochybnit podpis toho člověka, toho zůstavitele. Jestli to psal skutečně on a jestli opravdu v ten moment, kdy to psal, jestli třeba nebyl, jestli opravdu neměl nějaké smyslové postižení, které mu neumožnilo tu závěť sepsat. Jestli vůbec, jo, jestli třeba nebyl nějak omezený ve svéprávnosti. Takže to je taková jako opravdu problematická forma. Samozřejmě, dá se udělat, ale já bych ji doporučila opravdu jenom v nějakých výjimečných případech. My vždy dárcům doporučujeme, aby si zašli k notáři. To je prostě základ, a to vlastně, o tom se tady dnes budeme bavit.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
A někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla k nám do studia. Hezké dopoledne, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.

posluchač
——————–
Chtěl jsem se zeptat na takovýhle problém. Pokud tu závěť napíšu vlastní rukou a nechám si to ověřit na matrice, jakou to má platnost, nebo nemá?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Tohle bych pořád kvalifikovala jako tu závěť toho prvního typu. Jo, je to pořád prostě ta závěť sepsaná vlastní rukou, i když je tam ten podpis. A samozřejmě je to lepší, když je ten podpis tam ověřen, ale pořád je to ta nejnižší ta forma té závěti.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Už jsme mluvili o tom, že od 13. září probíhá akce, která se jmenuje Měsíc dobročinné závěti. Má dobročinná závěť mít nějaké jiné důležité atributy než závěť běžná klasická.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Jak už jsem zmínila, já vždy doporučuji našim dárcům, kteří se na nás obrací na Člověka v tísni, že by nám chtěli závětí něco odkázat. Tak vždycky doporučuju a zdůrazňuji, že by to měla být závěť formou notářského zápisu, protože právě u těch ostatních závětí. Tam se dá udělat prostě spousta chyb. Napsat neplatnou závěť je velmi jednoduché. A ta závěť nemusí být neplatná celá, ale můžou se tam prostě, můžou tam být nějaké nešťastné formulace, ne úplně srozumitelné. A dárce v dobré víře nám chce prostě odkázat něco a stane se mu, že se mu to nepovede úplně dokonale. A v podstatě může té organizaci nám způsobit problémy a my bychom třeba museli celé to dědictví pro nás odmítnout. Takže já v každém případě ten notářský zápis.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Dobře, co všechno se dá vlastně darovat na ty dobročinné účely?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
V podstatě cokoliv. My jsme velká organizace, takže my si dokážeme poradit v podstatě dnes už se vším. Už jsme se to naučili. Některé věci mohou být problematičtější než jiné. Nejlepší samozřejmě jsou hotové peníze. Tam bych se třeba také zamyslela. Říkám, my jsme velká organizace. Máme tam právníky ekonomy. Ale některá malá nezisková organizace, nějaký prostě spolek může mít s něčím problém. Problematické bývají třeba cenné papíry, akcie a tak podobně jo, se kterými my si poradit umíme, ale ekonomové by tady řekli, jaké s tím problémy, jaké jsou s tím problémy. V podstatě my jsme si schopni poradit s uměleckými díly, i jsme vlastně takhle získali nemovitost před lety. Je to vlastně činžák na Žižkově, který opravdu nám hodně pomohl, ale vlastně takhle, abych to vysvětlila, původně to teda mělo být z dědictví, ale pán se nakonec rozhodl, že nám to daruje za života, což bylo vlastně pro nás jednodušší.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Když probíhá měsíc dobročinné závěti, jak je u nás tato instituce využívána? Je to nějaký trend, dá se říct? Nebo jsou to jednotky lidí, kteří chtějí cokoliv věnovat, odkázat právě na dobročinné účely.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Já nejsem expert úplně na statistiky. Co se týče těch závětí, tak u nás to jsou v podstatě tak jako jednotky případů a jako stoupá to. Nám se třeba stává pak, že se domluvíme, že nám daruje ty věci jako za života. Nicméně viděla jsem statistiku, že vlastně stoupá obecně počet těch závětí nejenom na dobročinné účely. Já si myslím, že problém u té dobročinné závěti je ten, já se s tím setkávám u těch dárců, že když jim řekneme a poprosíme je, ano, my bychom chtěli ten notářský zápis, nebo bylo by to vhodné, tak je třeba demotivuje i ten poplatek, který tam je, ten notářský poplatek.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Kolik je ten notářský poplatek?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ten je 1 800 korun plus DPH, což z mého pohledu já si myslím, že za ty služby, které vlastně ten klient dostane, je to vlastně jako solidní cena. Ale často ti naši dárci jsou, jsou senioři. A mají vlastně, jejich příjem je starobní důchod. A tam je ta částka opravdu jako pro ně demotivující.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Já si vlastně dokážu představit, že ten člověk si může i říct, no tak já chci něco věnovat, darovat a ještě budu platit notáři za to. Existuje jaksi nějaká vazba z té druhé strany, že by člověk řekl ano, tak my ten notářský poplatek uhradíme, ať jde o jakoukoliv dobročinnou společnost.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Určitě, určitě jako tady na tom se dá, na tom se dá domluvit jako zcela jistě. Já vždycky doporučuju, pokud člověk se rozhodne tady pro tu dobročinnou závěť, zkontaktovat tu konkrétní organizaci, domluvit se co, jak by si to představoval. Často k nám se obrací dárci, kteří trošku jako vychází z nějakých mýtů, jako třeba bojí se té notářské závěti, že chtějí nám vlastně celý majetek nebo celý majetek, třeba byt nebo nějaké peníze nám odkázat. A připadá jim nemorální, že to třeba nedají bratrovi a ptají se nás třeba na vydědění. To jsou takové ty časté mýty, koho já, já je budu muset vydědit. Takže třeba trpělivě vysvětlujeme, že jako bratra nemusí vydědit a tak dále takže, takže tak no. Určitě je to, je to možné se domluvit. Tady ta kampaň je tady, ta spíš cílí tak jako obecně na to vůbec jako podpořit.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Povědomí.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Toto povědomí, že je to možné. Ono vůbec lidi často opravdu, já si myslím, že ta závěť by se každý měl vlastně zamyslet nad ní, jo, že to je. Někdy jsou z právního hlediska třeba úplně jednoduché případy, kdy ten člověk má třeba byt a má manžela a dvě děti. To se zdá velice jednoduché, ale tam třeba může pak nastat problém, kdo z dětí se třeba bude, kdo se bude starat o tu nemovitost.

——————–
Dobrý den, tady je, já vám volám z Novohradských hor, musím vám říkat jméno?

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Nemusíte, ale řekněte určitě dotaz.

posluchačka
——————–
No, já bych chtěla vědět. Já jsem totiž sama, já nemám žádný příbuzný, jako prostě takhle. Já mám jenom bratrance, sestřenice, jinak nemám žádnou rodinu, vůbec nikoho. A já bych chtěla vědět, jestli v případě mojího úmrtí by hledali další příbuzný. Já si to totiž nepřeju.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
No, já bych řekla, že vlastně případ paní je velmi vhodný na závěť. Ona tam zmiňovala, že má bratrance, sestřenice. Já teď z hlavy vám to neřeknu, já zas nejsem notář, abych měla v hlavě všechny ty dědické skupiny. Ten bratranec, sestřenice, ta tam jako bude určitě spadat v té dědické posloupnosti, ale pokud si jako není jistá o dalších prostě jakoby příbuzných. Tohle to už jako ten bratranec sestřenice, to už bych považovala jakoby za vzdálenější příbuzný. Tak jako bylo by, bylo by vhodné to prostě tou závětí, závětí ošetřit, jo. Kdyby tam, aby ta paní tam opravdu v té závěti vyjádřila, kdo chce, koho vlastně chce povolat jakoby k tomu dědictví, jo takže.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Nechce-li povolat nikoho k tomu dědictví. Opět je dobré to napsat do závěti?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
No, to by musela tady v podstatě tady.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Rozumíte, na co se ptám, protože jsou lidé, kteří nemají vůbec žádné příbuzenstvo, když to úplně zjednoduším.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Tak ten majetek propadne státu.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano, ano.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Čili ona, když o nějakém příbuzenstvu ví, ale nechce, aby ti lidé dědili, může napsat, nechci, aby po mně někdo dědil, a ať majetek propadne státu například?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Je to možné.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Ještě jedna otázka od naší posluchačky. Dobrý den, chci napsat závěť a v ní vše odkázat svému příteli. A mám otázku, jsem bezdětná, mohu vyloučit ze závěti, tedy vydědit svého dospělého bratra, jde to?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano, to samozřejmě jde.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
Čili explicitním jaksi vyjádřením právě v závěti. Děkujeme i za tuhle odpověď. Když se podíváme ještě o krok dál, sepíšeme v nějakém stavu závěť, možná se to trochu týká toho, co jste říkala na začátku, že u té jednoduše rukou psané podepsané závěti se to možná děje v nějaké situaci, pod nějakým tlakem a tak dále. A já si to rozmyslím a budu chtít závěť odvolat. Jde udělat něco takového?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano, závěť jde kdykoliv odvolat, jo. Je to jednostranný úkon, takže lze jí odvolat.

Jiří Holoubek, moderátor
——————–
A nezáleží ani na tom, jestli je to závěť klasická, nebo právě třeba pro dobročinné účely.

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Jakákoliv závěť.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
A zase formou tedy u notáře nejlépe?

Eva Kühnová, advokátka z organizace Člověk v tísni
——————–
Ano, jako doporučujeme to.

Šárka Volemanová, moderátorka
——————–
Děkujeme, tak to byla poslední část naší dnešní Poradny. Dnes jsme se věnovali závětím. Děkujeme za návštěvu a ať se vám daří.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.