Nová nabídka zkrácených úvazků rodičům malých dětí  

ČT 24 

Až 22 000 nových pracovních míst loni vzniklo podle dnešních slov ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky díky slevám na odvodech u zkrácených úvazků. Státu na pojistném přinesly miliardu a 300 000 000 Kč. Slevu mohou zaměstnavatelé uplatňovat třeba u rodičů malých dětí, studentů nebo seniorů. Pracující důchodci nejspíš nebudou muset platit důchodové pojištění, novinka se objeví i v návrhu důchodové reformy.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Je to víc jak 25 000 zaměstnavatelů, kteří se vlastně do tohoto zapojili a tyto částečné úvazky nabízeli. Takže z hlediska jako prvního startovacího roku já to vnímám jako velký, dobrý, pozitivní posun.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu /ANO/
——————–
Já se domnívám, že se to do praxe promítne tak, že nedostanou důchodci vyšší odměnu za svou práci, a naopak bych šel tím, že bych navýšil to 1 % za každý odpracovaný rok u seniora, aby se mu to promítlo do výše důchodů.

moderátor ČT
——————–
Další dvojice, za chvíli dokonce trojice hostů. Olga Richterová z Pirátů, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Dobrý večer.
A vítám tady také členku senátní ústavně-právního výboru, nestranici za SPD Danielu Kovářovou. I vám dobrý večer.
první rok fungování téhle té úpravy zkrácených úvazků splnilo to, to, co jste od to očekávali?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR /Piráti/
——————–
Tak určitě to splnilo, že se víc mluví o tom, že jsou zkrácené úvazky klíčové pro slaďování, dosažení nějaké rovnováhy v různých životních situacích. A co se týče toho zájmu, tak se ukazuje, že o to zájem rozhodně je, protože jsou to desítky tisíc míst, které vznikly, desítky tisíc lidí, kteří to využívají. Co se týče toho rozložení, tak vlastně to zajímá zejména rodiče menších dětí a zdůrazňuju menších, protože to je možné využít až do desátých narození dítěte, takže ne jenom u těch úplně malých. A co se týče potom té druhé životní situace, tak třeba u péče o někoho blízkého nebo v tom předdůchodovém věku, když se jich člověk chce o něco snížit ten pracovní úvazek, tak je to zase možné využít. A jenom poslední věta, jde vlastně o 0,2–0,8, čili velice širokou škálu, kde si lidé můžou vybrat, co je zajímá, jestli chtějí jenom opravdu doplňkově pracovat právě třeba při péči o to maličké dítě, anebo naopak, chtějí si pouze mírně ulevit, zkrátit si ten pětidenní na čtyřdenní pracovní týden.

moderátor ČT
——————–
Paní senátorko, ta sleva na pojistném dokáže rozhýbat, nechci říkat trh, ale prostě tu situaci se zkrácenými úvazky?

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Já si myslím, že je to přesně naopak. Jestli něco dokáže rozhýbat trh, tak je to rozvolnění regulace a a zákoníku práce. My máme tak sešněrovaný zákoník práce, že to vlastně brání zaměstnávání, zákoník práce je z roku 2006 a dodneška byl 57 x novelizován, takže já bych velmi podporovala zjednodušení zaměstnávání a pak by se určitě pracovní trh rozhýbal. Dneska máme spoustu lidí, kteří se na pracovním trhu vůbec neuplatní, protože jim to vlastně zákoník práce neumožňuje.

moderátor ČT
——————–
Hovoříte o zákoníku práce jako takovém. Mně jde o to, zda ty zkrácené úvazky je institut i nástroj, který vy podporujete? A pak mám podotázku samozřejmě další ještě, prosím.

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Já podporuju volný pracovní trh, který umožňuje dobrovolnou smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, aby si mohli podle každý, podle svých možností, aby se mohli svobodně rozhodnout, koho přijmou a jakou práci ten zaměstnanec přijme.

moderátor ČT
——————–
A ta sleva na pojistném podle vás není vhodná pobídka pro to, aby tohle to fungovalo?

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Já si myslím, že každá regulace, kterou, zatím vždycky jsme šli cestou další a další regulace, dalších a dalších povinností, které spíš komplikují ten pracovní trh. Na pracovním trhu je řada lidí, řada jednotlivců, kteří se na něj vůbec nedostanou. A ti potom sedí doma a pobírají dávky. Krásným příkladem jsou třeba spousta představitelů, spousta cikánské národnosti, pro které by bylo úplně ideální, kdyby zákoník práce umožňoval ráno přijít do práce, tam by dostali nějakou zakázku a odpoledne by dostali na ruku peníze za dvě, za tři, za čtyři hodiny práce. A to náš zákoník práce neumožňuje a s těmi zkrácenými úvazky je to taky s velkým otazníkem, protože když máte osmihodinovou pracovní dobu a jednoho zaměstnance a rozdělíte to na dva zaměstnance, tak náklad pro tu firmu není dvakrát poloviční úvazek a stejné peníze jako za jednoho. Ale náš systém zákoníku práce a daňový systém je tak složitý, že se to vlastně řadě zaměstnavatelů vůbec.

Martin Řezníček, moderátor ČT
——————–
Jenom doplnění. Vy jste pravděpodobně myslela Romy, kteří jsou národnosti české, protože jsou to z velké části čeští občané, kteří tady žijí, pokud se nepletu, je to tak?

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Já si myslím, obecně by řada lidí uvítala, kdyby mohli být placeni ne v tom systému, ve kterém jede zákoník práce, ale mohli by dostávat výplatu na ruku každý den. Ale my jdeme úplně opačnou cestou, viz například ta regulace, komplikace s těmi dohodami.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR /Piráti/
——————–
Jestli mohu dovysvětlit, paní senátorko. Paní senátorko.

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
My jsme měli krásně rozjetý systém dohod o pracovní činnosti a regulujeme to takovým způsobem, že každá novela vede jenom k horšímu.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR /Piráti/
——————–
Je potřeba vysvětlit řadu věcí, které zazněly z vašich úst, předpokládám, že to je neznalost. Tam jde přece o to, že řada lidí nemá tu rovnou startovací pozici. A jak jste i jako zmínila, že pro zaměstnavatele je poněkud dražší nabízet částečné, zkrácené úvazky.

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Takže vy to chcete zregulovat. Vy chcete sociálně-inženýrsky.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR /Piráti/
——————–
Ne. Já to chci teď uvést na pravou míru, to, co jste říkala. To, co my jsme nabídli zaměstnavatelům a oni to hojně využívají, protože to je prostě pro ně velmi užitečné, využívají to desítky tisíc zaměstnavatelů, je, že mají slevu na pojistném právě proto, že jsou určité fixní náklady na to, když zaměstnáváte člověka. Co vy říkáte, je, že byste nechala ty lidi vydané napospas tomu, že nebudou mít důchodové pojištění, sociální pojištění, nějaké jistoty. My chceme, aby bylo na jednu stranu možné zaměstnávat lidi tak, aby měli důchod potom v budoucnu, aby měli nemocenskou, a na druhou stranu, aby takto bylo možné zaměstnat i lidi, kteří prostě potřebují částečné úvazky. Za mě je velmi důležité vyvrátit tu věc, kterou jste říkala, vy jste lepila na určitou etnicitu to, že by ti lidé méně pracovali, o to nejde, jde o to, že my potřebujeme různým lidem v různých životních situacích nabídnout řešení a třeba právě u rodičů malých dětí, u těch jde o to, aby když jsou ty děti úplně maličké, měli možnost pracovat na ten úvazek velice nízký, což si často přejí, ale je velmi obtížné to nalézt a těm firmám to zlevňujeme tím, že ty fixní náklady například na mzdovou účetní, na prostě další náklady s tím pracovním místem jsme dali slevu, tak se jim kompenzuje, aby prostě mohli mít ty dva částečné úvazky místo toho celého.

Martin Řezníček, moderátor ČT
——————–
Paní Richterová, pardon, že vám do toho skáču. Ale jedna důležitá věc, kterou jsem slyšel od některých firem, a sice, že ta, ten institut, který jste zavedli, je byrokraticky velmi komplikovaný a oni by rádi dali jim prostor těm lidem třeba na čtyři hodiny nebo na šest hodin denně. A dají jim ho bez téhle té slevy, bez té slevy na pojistném, protože vyřizování toho je příliš komplikované pro ty firmy. Nebyl to vlastně krok možná správným směrem, ale ne dobře provedený.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně PSP ČR /Piráti/
——————–
Co se týče toho zavádění těchto systémů, tak ono to je prostě, zaspali jsme jako stát desítky let v digitalizaci, to, aby to bylo pro firmy co nejjednodušší, je samozřejmě snaha nás všech, ale nemůžeme dohnat během dvou let to, co se tady 20 let zanedbalo. Tím směrem to jde, aby to bylo pro firmy co nejjednodušší. Ale já chci zdůraznit to, že prostě v určité životní situaci, když pečujete o svého staršího třeba rodiče nebo jiného blízkého, když máte dítě s postižením, o které se chcete starat, ale současně chcete na krátký úvazek pracovat, tak prostě jste pro toho zaměstnavatele o něco náročnější. A my touto slevou jsme poprvé za ty roky, co se tohle ví, co se ví, že prostě ti, kdo jsou rodiče malých dětí, o někoho pečují nebo jsou v předdůchodovém věku, tak to mají těžší. Tak jsme dali jasný signál. Tady stát vyrovnává, kompenzuje ty náklady, co vy jako zaměstnavatelé s tím máte? A přejeme si, aby tihle lidé měli šance na pracovním trhu.

moderátor ČT
——————–
Paní senátorko, prosím.

Daniela Kovářová, senátorka, členka ústavně-právního výboru /za SPD/
——————–
Já jsem chtěla reagovat. To je prostě vidět, že vůbec nevíte, jak to v praxi funguje. Já to 30 let sleduju a každá změna zákoníku práce je jenom k horšímu a přináší větší byrokratickou zátěž. Já bych liberalizovala vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože ono to dneska vypadá a taky se o tom hovoří, jako že zaměstnanec je ta slabší strana a zaměstnavatel je ten otrokář, který jaksi tyranizuje toho zaměstnance. Ale dneska je ta situace úplně jiná, dneska zoufale všude ve všech odvětvích chybí zaměstnanci, to znamená, zaměstnavatelé jim velmi vycházejí vstříc a nabízejí jim benefity jenom, aby ty zaměstnance získali, to znamená. Tady tyhle ty byrokratické úlevy, které ve skutečnosti ale zatěžují zaměstnavatele, ty vůbec nejsou potřeba. Potřeba je zjednodušit trh natolik, aby si dobrovolně mohli zaměstnanec a zaměstnavatel vybrat. Ať si vyberou úvazek dvouhodinový, tříhodinový, půldenní nebo patnáctihodinový a jestli to někomu vyhovuje, tak ať se tak domluví. Byť některé provozy vyžadují ten mnohahodinový úvazek.

Martin Řezníček, moderátor ČT
——————–
Velmi krátká reakce. Já bych chtěl ještě jedno velké téma otevřít také, prosím.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny /Piráti/
——————–
Rozumím. Ale tohle přece vyhovuje těm 123 tisícům lidí, kteří to využili v tom loňském roce, těm desítkám tisíc zaměstnavatelů, kteří to využili. O co jde, je, že o čem vy hovoříte, o té utopii jakéhosi zcela neregulovaného systému, je, že v tom systému pak prostě není nárok na důchod, protože to, o čem hovoříte, vede k tomu, že pak nejsou vůbec žádné ty pojistky, které v sociálním systému my dnes máme. To, co my jsme chtěli, je, ať prostě tam, kde ty lidé nemají rovné šance, jsou ty částečné úvazky nějak motivované. Ať je tam nějaká pobídka a poslední slovo. Ruku v ruce s tím jdou místa ve školkách a další služby. To víme, že to je druhá strana té mince.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.