Dostal jsem finanční dar, mám podat daňové přiznání?

ilustrační foto: PhotoRack

Dotaz:

Mám ID 3. stupně, dostal jsem finanční dar, mám ho uvést v daňovém přiznání a odvést z něj nějakou daň? Do jaké výše a za jakých podmínek?  

Odpověď:

Ocituji paragraf § 4a

Osvobození bezúplatných příjmů
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
j) poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku
následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání,
pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení,
úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně
postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky; nedojde-li ke
splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle §
10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro
osvobození splněny,

Ostatní příležitostné příjmy jsou od daně osvobozeny, pokud nepřesáhnou
částku 50 000 za zdaňovací období (za rok). Do toho mohou vpadat i
příjemci invalidních důchodů.

Pokud jde o prokázání daru, měla by být mezi dárcem a obdarovaným
uzavřena darovací smlouva s vymezením účelu, na co bude dar určen a
příjemce daru pak obdarovanému prokáže, že dar použil například na
zakoupení pomůcky či sociálních služeb.

Podle zákona o dani z příjmu, by neměla být povinnost daňového přiznání. V případě darů ve vysokých finančních částkách odporučuji konzultaci s finančním úřadem, ev. daňovým poradcem. Pokud příjemce invalidního důchodu obdrží finanční dar na různé pomůcky či služby, jsou tyto daně z příjmu osvobozeny a pokud to bude do 50 000 Kč za rok, daňové přiznání by se nemělo podávat.

Bc. Václav Smíšek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.