Vznikne sto center duševního zdraví. Nabídnou sociálně zdravotní podporu

Anna Šimonová, předsedkyně ACDZ

Aliance center duševního zdraví (ACDZ) představila během Evropského týdne duševního zdraví souhrnná data o fungování center duševního zdraví (CDZ) v České republice. Ta patří již několik let k základnímu pilíři tuzemské reformy péče o duševní zdraví, byť jejich další rozvoj zabrzdila covidová pandemie a momentální odklon od národního akčního plánu pro duševní zdraví.

Podle tohoto vládou schváleného strategického dokumentu mělo do roku 2030 vzniknout 100 CDZ, tedy přibližně jedno centrum na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně je v Česku 35 CDZ, nicméně za poslední dva roky vznikala nová centra již čistě z iniciativy nevládních organizací a za podpory krajů (konkrétně 5 nových center v Náchodě, Kladně, Liberci, Berouně a Sokolově). Přitom CDZ hrají významnou roli nejen jako komunitní služba pro lidi se závažným duševním onemocněním, ale nově také jako specializovaná centra pro děti, seniory, osoby ohrožené závislostí nebo jako psychosociální podpora pro válečné uprchlíky.

Aliance pozvala zástupce CDZ z celé republiky, abychom si na společném fóru vyměnili zkušenosti o fungování komunitní péče v různých regionech naší země. Zároveň bychom rádi v duchu letošního Evropského týdne duševního zdraví, který probíhá od 13. do 19. května z iniciativy Mental Health Europe, rozproudili debatu o důležitosti existence sítě služeb podporující duševní zdraví občanů a vytváření přívětivého a chápajícího prostředí, které má porozumění pro lidi s duševním onemocněním bez diskriminujících podmínek a veřejného stigmatu těchto lidí. Jsme přesvědčeni, že jedním z důležitých prvků sítě služeb zaměřených na podporu duševního zdraví jsou právě centra duševního zdraví. Jde o službu na sociálně zdravotním pomezí, fungující na bázi multiprofesní spolupráce a síťování v daném regionu. CDZ plní roli prevence hospitalizací či jejich zkracování, napomáhají k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných lidí s duševní onemocněním do běžné komunity a síťování služeb ve spádovém regionu. Proto by jejich další rozvoj měl podle našeho názoru podporovat také stát, potažmo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,“ zdůrazňuje Anna Šimonová, předsedkyně ACDZ.

V CDZ působí sociálně zdravotní týmy složené z odbornic a odborníků na pozicích sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů či všeobecných a psychiatrických sester. Součástí týmu jsou i peer konzultantky a konzultanti, tedy lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Z údajů členských organizací ACDZ vyplývá, že v roce 2023 týmy CDZ poskytly podporu 5 749 lidem se závažným duševním onemocněním a s 2 816 zájemci o službu dále pracovaly. Oproti roku 2022 výrazně vzrostl počet klientek a klientů ve věku od 16 do 18 let na celkem 132 osob, přičemž nejvíce jich bylo v Jihočeském kraji. Dvě specializovaná centra pro děti a adolescenty – v Praze a Berouně – pak loni podpořila dalších 489 uživatelek a uživatelů.

Duševní onemocnění ovlivňují v evropském regionu WHO životy 125 milionů osob. Každý čtvrtý člověk s duševním onemocněním nedostává adekvátní péči a není léčen. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími institucemi včetně ACDZ poskytla Kancelář WHO v Česku prostřednictvím multidisciplinárních týmů v sedmi regionech více než 5 000 psychosociálních intervencí uprchlíkům a všem lidem v nouzi. Podpořili jsme projekty v oblasti duševního zdraví pro více než 68 000 ukrajinských školáků. Společné úsilí a přístup jsou zásadní k efektivní podpoře duševního zdraví všech skupin obyvatelstva během mimořádných událostí i mimo ně,“ uvedla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku.

CDZ dokážou reflektovat i aktuální problémy v republice. Během let 2022–2024 členové ACDZ společně se Světovou zdravotnickou organizací pomáhají řešit ukrajinskou uprchlickou krizi v Česku poskytováním služeb duševního zdraví a psychosociální podpory nad rámec veřejného zdravotního pojištění. V rámci projektu na podporu duševního zdraví ukrajinských uprchlíků a sociální spokojenosti posílily multidisciplinární týmy 11 center duševního zdraví. Více než 60 odborníků na duševní zdraví v 8 krajích ČR poskytlo od listopadu 2022 do dubna 2024 celkem 8 188 intervencí. Konkrétně 2 696 konzultací specializovaných služeb, tzn. psychologických, psychoterapeutických a psychiatrických, dále 3 575 konzultací zaměřených na nespecializovanou psychosociální podporu a 1 917 komunitních aktivit pro děti i dospělé.

Aliance center duševního zdraví, z.s. – sdružuje centra duševního zdraví, která jsou jedním z pilířů reformy péče o duševní zdraví v ČR. Vznikla v roce 2021 s posláním zlepšovat kvalitu a efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním v ČR prostřednictvím rozvoje funkční sítě center duševního zdraví.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.