O nemocné se štítnou žlázou se stará čím dál víc praktiků

Do jejich péče přejde až pětina pacientů

Počty těch, které trápí štítná žláza a o něž pečuje praktik, stále rostou. Praktičtí lékaři tak ulevují přetíženým endokrinologickým ambulancím, kde na termín čekali pacienti dlouhé měsíce. Endokrinologové díky tomu mají více času na komplikované případy nebo na těhotné, u kterých je třeba řešit případné problémy co nejdříve. K všeobecným praktickým lékařům by se postupně mohlo přesunout 10–20 % nemocných. Odborníci na téma upozorňují u příležitosti Týdne štítné žlázy, který připadá na 25.–31. května.

O pacienty s mírnými poruchami štítné žlázy nebo nemocné, kteří již mají zavedenou léčbu, bez problémů pečují praktičtí lékaři. V některých regionech je vzájemná spolupráce nás specialistů a praktiků výborná, ale jsou i oblasti, kde je to horší. Situace se ale stále lepší,“ říká předseda České endokrinologické společnosti (ČES) prof. MUDr. Michal Kršek.

Péče o nemocné se štítnou žlázou má od loňského roku jasná pravidla, která sepsali endokrinologové pro lékaře jiných oborů. Doporučený postup vydala Česká endokrinologická společnost a Společnost všeobecného lékařství. „Do péče našich kolegů z praktických ordinací přechází v současné době zejména nově diagnostikovaní pacienti,“ vysvětluje endokrinolog lékařského centra Václavka v Praze MUDr. Richard Stejskal a zdůrazňuje, že se ale odborné ambulance pro pacienty s mírnějšími poruchami štítné žlázy neuzavírají. I tyto nemocné by totiž měli ideálně jednou za 2–3 roky zkontrolovat endokrinologové a rozhodnout, zda mohou praktičtí lékaři v zavedené péči pokračovat. „S praktiky jsme proto v pravidelném kontaktu a máme domluvený způsob spolupráce,“ doplňuje MUDr. Stejskal.

Se štítnou žlázou se v Česku léčí přes 620 000 lidí. Onemocnění štítné žlázy je častější u žen a ve vyšším věku. Nejběžnější poruchou je snížená funkce tohoto orgánu, jejíž příčinou bývá většinou autoimunitní onemocnění. Právě pacienty s tzv. hypotyreózou mohou podle endokrinologů pravidelně sledovat praktici. „Na západ od našich hranic je to zcela běžná praxe. Díky tomu nedochází k zahlcování specialistů,“ popisuje prof. Kršek.

Na problémy se štítnou žlázou pacienty v řadě případů dopředu nic neupozorňuje a lékaři na ně narazí například až tehdy, když se rozhodnou funkci žlázy zkontrolovat při preventivní prohlídce. „V tuzemsku neexistuje jednoznačné doporučení, zda a od jakého věku by měla být kontrola funkce štítné žlázy součástí preventivních prohlídek u praktických lékařů. Zejména u vyšších věkových skupin by to určitě bylo vhodné. A také u těhotných žen – těch se ale nově týká samostatný screeningový program,“ dodává předseda ČES.

Hormony štítné žlázy kontrolují u těhotných žen jejich gynekologové a v případě problémů odesílají pacientky k dalšímu vyšetření k endokrinologovi. „V Česku trpí poruchou funkce štítné žlázy až 5–10 % těhotných žen. Pokud mají sníženou hladinu hormonů štítné žlázy, mohou v těhotenství zažívat řadu komplikací. Například těhotenskou cukrovku, hypertenzi, předčasný porod, nebo mohou dokonce potratit,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„V současnosti by se měl test provádět povinně u rizikových těhotných žen, kterých je téměř 80 %. Bohužel při testování výhradně rizikových těhotných žen může třetina až polovina případů snížené funkce štítné žlázy uniknout. Navíc posouzení, zda je žena riziková, vyžaduje pečlivé zhodnocení určitých faktorů, které je poměrně časově náročné, a dle údajů ÚZIS jej provádí necelá polovina gynekologů. Proto je důležitý plošný screening, který je efektivnější a odhalí poruchu funkce včas a měl by být od roku 2024 v ČR, ve zkušebním provozu, preferován a průběžně vyhodnocován,“ doplňuje doc. Jiskra. Se startem screeningu se v Česku rozbíhá i řada vzdělávacích kurzů pro lékaře, které jim pomohou s orientací v problematice screeningu a managementu nemocí štítné žlázy v těhotenství.

O České endokrinologické společnosti

Česká endokrinologická společnost (ČES) je jednou z organizačních složek České lékařské společnosti JEP. Je zároveň přidruženým členem European Society of Endocrinology (ESE) a členem International Society for Endocrinology (ISE). Vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborné konference a provádí vědeckou činnost. Její členové jsou v kontaktu s mezinárodní vědeckou komunitou a publikují v odborných časopisech. Více informací na www.endokrinologie.cz.

O Týdnu štítné žlázy

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Je třeba také opakovaně vyvracet mnohé omyly a mýty, které jsou ve společnosti v souvislosti se štítnou žlázou a její léčbou zakořeněné. Jedním z nich je právě mylná představa, že všechny poruchy štítné žlázy musí být v trvalé péči specialisty – endokrinologa. V České republice je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více informací nawww.tydenstitnezlazy.cz.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.