T-Mobile rozdělí 1,5 milionu. Podpoří projekty na boj proti předsudečnému násilí

Nadace Via Česko bez předsudků

Posilování romské komunity, ochrana proti transfobii, pomoc lidem bez domova
a v nouzi nebo osvěta v ukrajinských skupinách na sociálních sítích – to jsou jen některá z témat, která podpoří letošní grantová výzva
Česko bez předsudků. Tu společně s T-Mobile zaštiťuje organizace In IUSTITIA a Nadace VIA. Celkem 8 neziskových projektů si rozdělí milion a půl.

Grantová výzva Česko bez předsudků byla otevřena letos během února a března. Zapojit se mohly neziskové organizace, neformální skupiny a akademická pracoviště vyvíjející projekty ve prospěch skupin ohrožených předsudečným násilím, věnujícím se osvětě, vzdělávání, nebo motivaci k nahlašování těchto skutků. Mezi ty nejohroženější patří lidé napadení z důvodu své etnicity (Romové), národnosti (Ukrajinci), sexuální orientace (LGBTQ+), pohlaví (ženy) či zdravotního postižení.

Podporu dostane celkem osm projektů napříč celou Českou republikou. Nezisková organizace ROMEA se zaměří na osvětu romské komunity v obraně proti předsudečnému násilí, Multikulturní centrum Praha plánuje edukaci ukrajinských uprchlíků o jejich právech v ČR. Masarykova univerzita v Brně vypracuje vzdělávací materiály o předsudečném násilí pro osoby se sluchovým postižením. V Brně působí také Ženský vzdělávací ústav, který z prostředků grantu bude pokračovat ve vytváření bezpečného prostředí pro ženy i jejich rodiny.

Mezi podpořené organizace patří i Prague Pride, konkrétně online poradna sbarvouven.cz zaměřená na prevenci předsudků a podporu LGBTQ+. Wellbeingu transgender osob a řešení problémů diskriminace a transfobie se věnuje projekt spolku Transparent a podobnou iniciativu pod názvem Safe Space plánuje zahájit v Ústeckém kraji sociální pracovnice Lucie Šancová. Ohroženou skupinou jsou také lidé bez domova, kterým se věnuje a pomáhá organizace Místní místním.

Do grantové výzvy se přihlásily opravdu různorodé projekty, což nás opět přesvědčilo o tom, že téma předsudečného násilí je stále více aktuální a týká se velké části společnosti. Jedním ze zásadních bodů je osvěta ohrožených skupin a ochrana obětí. Věřím, že to v důsledku povede i k větší informovanosti široké veřejnosti,“ uvádí Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

Jedním z požadavků grantového řízení bylo propojení a vazba na aktivity organizace In IUSTITIA, se kterou T-Mobile na tématu předsudečného násilí dlouhodobě spolupracuje. „Vedle finanční podpory mohou vybrané organizace a iniciativy čerpat také podporu našich odborníků a odbornic v podobě školení, spolupráce na tvorbě materiálů nebo třeba práce v terénu. Věříme, že díky různorodosti jednotlivých projektů se nám podaří vytvořit komunitu dostatečně rozmanitou na to, aby se osvěta v oblasti předsudečného násilí šířila k co největšímu množství těch, kterých se tento problém může dotýkat,“ vysvětluje ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.