Obchod se zdravotně postiženými

 Česká televize natočila v pořadu Reportéři ČT dokument, jak se na zdravotně postižených dají vydělávat velké peníze. Podnikatel si je vyzvedává v psychiatrických léčebnách, ubytuje ve své ubytovně a od úřadů si za to nechává posílat jejich sociální dávky. 

 

S ubytováním pro sociálně slabé občany se dá kšeftovat.

Reportéři ČT se vydali natáčet o vznikajícím romském ghettu v Červeném Újezdu na Teplicku. A narazili na šokující věc. Firma chomutovského podnikavce ubytovává v bývalém uprchlickém táboře nesvéprávné občany, kteří už nedosáhnou na péči v psychiatrických léčebnách. Desítky zdravotně postižených lidí tak nyní bydlí v objektech, které nejsou ani zdravotnickým, ani sociálním zařízením. A státní příspěvky na bydlení těchto lidí donedávna inkasovala přímo soukromá společnost.

Jitka NOVÁ, starostka, Měrunice /BEZPP/:“Zhruba na přelomu loňského a letošního roku začaly z tohoto areálu plynout různé informace, že ty služby nejsou jim poskytováni v takové kvalitě, co by vlastně ty klienti potřebovali. Začaly se šířit informace, že vlastně ti klienti mají nedostatečnou péči, že dostávají málo jídla a že těch zaměstnanců je tam i málo. Že jsou tam i ležící klienti, kteří potřebujou lepší péči a tu nedostávají. Z Měrunic je to 5 minut na Červený Újezd po hlavní silnici.“

Rozlehlý objekt dnes kontroluje podnikatel Pavel Fousek se svou přítelkyní. Areál, ve kterém duševně nemocným nabízejí ubytování, pojmenovali idylicky Domov na kopci.

Pavel FOUSEK, jednatel, Domov Na kopci s.r.o.:“Už se teďka nemůžu potkávat, teď už mám prostě jiný televize, jiný rádia, takže protože teď už se tomu věnuje zahraniční. V českejch televizích vždycky to je sestříhaný, je tam z toho jenom část a něco podobnýho. Takže opravdu, prostě vycházej tam takový nějaký, že někde na někom parazituju a něco podobnýho, poplatnej českejm politikům, já opravdu, teď mě kontaktují už zahraniční televize, takže opravdu budu komunikovat jenom s nima. Protože ty aspoň maj zájem o skutečný stav věci, chtějí si to tam točit, takže prostě tak to bude.“

Do Fouskova zařízení se reportéři nakonec dostali se skrytou kamerou. Jsou zde ubytovaní ti nejzranitelnější. Lidé propuštění z psychiatrie. Jako třeba nesvéprávný Josef Kodousek. Vidíte ho na záběrech skryté kamery, protože natáčet normální kamerou nám majitel v objektu zakázal. Rodina ztratila o pana Kodouska zájem, proto se v létě jeho opatrovníkem stal představitel nejbližší obce. V tomto případě starostka Měrunic. Do té doby byl pan Kodousek rok bez opatrovníka.

Strádá tam váš svěřenec, nebo nestrádá?

Jitka NOVÁ: Ty podmínky by mohly bejt určitě lepší. Je to tak, že on má střechu nad hlavou, je mu tam zatím teplo, ale když tam člověk přijde, tak samozřejmě už na ten čich a tak dále je vidět, že ty hygienický normy a tak dále úplně nejsou kvalitní a že ta péče není taková, jaká by měla být. Nevím, jak často se tam právě uklízí, jo, jak často je po těch klientech uklízeno, protože, jak často jsou sprchováni. Je tam cítit, je to tam cítit, bych řekla, močí.

Štěpánka FILIPOVÁ, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:“Domov Na kopci nemá potřebnou registraci k poskytování sociálních služeb. Dostal za to už pokutu 250 tisíc korun a pokud takové služby takového charakteru poskytuje nadále, tak to samozřejmě není v souladu s platnými právními předpisy“.

Martyrium pana Kodouska začalo před rokem na druhém konci republiky. Z psychiatrie v Opavě byl po propuštění převezen rovnou do Červeného Újezda.

Proč tady pan Kodousek ve vaší léčebně nemohl zůstat i dál?

Libor CHVÍLA, náměstek, Psychiatrická nemocnice v Opavě: Protože zdravotní pojišťovna v tomto případě neakceptuje hospitalizace, které jsou údajně ze sociálních důvodů.

Pokud by tady pan Kodousek zůstal nadále, tak by za něj neměli žádné peníze. V případě, že stav je kompenzován, nevyžaduje další tuto formu ústavní péče, zdravotní pojišťovny dál tuto péčí nehradí.

Opavská léčebna poslala nesvéprávného Josefa Kodouska do bývalého uprchlického tábora. Provozovatel tohoto objektu Pavel Fousek v Červeném Újezdu nesvéprávného Josefa Kodouska ubytoval, protože mu šlo o jeho sociální dávky.

Jitka NOVÁ: Vesměs je to v celkové výši asi 6,5 tisíce korun měsíčně.

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí, Úřad práce ČR: V říjnu loňského roku dostal úřad práce žádost, která byla podepsána tímto konkrétním klientem, abychom vypláceli peníze už ne složenkou, ale na jím uvedený účet.

Jitka NOVÁ: Informace už mám i potvrzené z úřadu práce, že finanční prostředky vlastně hmotné nouzi byly posílány na účet firmy pana Fouska, Domov na kopci s.r.o.

Pavel FOUSEK; jednatel, Domov Na kopci s.r.o./: „Účet je firemní, peníze skončily pochopitelně v úhradě pobytu, stravy, léků, cigaret a hygieny.“

Jitka NOVÁ: Už jsem si zažádala firmu pana Fouska, Domov na kopci, aby mi předal vyúčtování o nakládání s finančními prostředky našeho opatrovance, ale zatím jsem teda toto vyúčtování nedostala, neobdržela.

Daniel VÍTEK, mluvčí, Policie ČR Teplice: My jsme v dubnu letošního roku přijali trestní oznámení, které se zabývá podmínkami poskytování péče a ubytování v ubytovacím zařízení v Červeném Újezdu. Kriminalisté se zabývají nejen okolnostmi, za jakými ty služby byly nabízeny klientům, ale také finančními transakcemi, které s těmi službami souvisí.

Kolik k dnešnímu dni stát vyplatil na podporách lidí, kteří jsou v současné době ubytováni v bývalém uprchlickém táboře Červený Újezd na Teplicku?

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí: Pokud jde o Úřad práce České republiky, ten v rámci příspěvků na bydlení a doplatků na bydlení vyplatil přibližně 760 tisíc korun.

Víte, jak ti lidé z druhého konce republiky se v tom zařízení ocitli?

Jitka NOVÁ:Informaci mi poskytl pan Fousek sám, že si jezdí pro klienty na Opavsko, že si je vyzvedává z různých psychiatrických léčeben. A mám to potvrzené i ze strany psychiatrických léčeben, když nám lékaři volali na obecní úřad a chtěli buď informaci nebo telefon na provozovatele firmy.

Luboš OLEJÁR, předseda, Svaz pacientů ČR:To mně připadá skoro jako za války, když se deportovali jistí lid. Tak tady se, možná někdo řekne méněcenní lidé, zdravotně nevnímající souvislosti okolního světa tolik, výhodně takto obchodují se soukromýma subjektama.

Bylo to z různých psychiatrických léčeben, anebo některá zařízení psychiatrická převažovala?

Jitka NOVÁ: Vesměs převažovala psychiatrická léčebna v Opavě.

Luboš OLEJÁR, předseda, Svaz pacientů ČR: Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že to je obrovský skandál, protože tohle to je obchodování s živým člověkem. A pokud hovoříme o jiných obchodech s lidma, že je to trestný čin, tak tohle je co? To není za účelem sexu, tohle je za účelem prostě vydělávání peněz. A ta situace potom znamená, že musí být přistupováno, jenom předmět toho zájmu je jiný, ale jinak ten, ten způsob prostě jednání je naprosto stejný. Někdo někomu předá člověka a na něm vydělá peníze, tak toto je obrovský skandál. Toto je skandál, který české zdravotnictví, nepamatuju si za celou éru, že by takto to zažilo.

Připomeňme, že tohle zařízení v Červeném Újezdě momentálně obývá 73 duševně nemocných lidí. 37 osob sem poslala psychiatrie z Opavy. Mezi nimi bylo 25 nesvéprávných. Přitom, jak už víme, uvedené zařízení není zdravotní ani sociální ústav a objekt není zkolaudován ani jako ubytovna. Provozovatelem toho zařízení je jistý Pavel Fousek. Říká vám něco to jméno?

Libor CHVÍLA, náměstek, Psychiatrická nemocnice v Opavě: Nikdy jsem s nikým takovým nejednal, nikdy jsem nevyřizoval nic, co by jako, ale to je záležitost, v tomto případě je to záležitost sociálních pracovnic.

Vedení léčebny nejen, že se nezajímalo, komu sociální pracovnice posílaly pacienty, dokonce mu uniklo, že je posílaly jinam, než pacienti potřebovali. Jako třeba pan Kodousek. Ten potřeboval být ve zdravotnickém zařízení, ale skončil na ubytovně. Je to závažné pochybení?

Libor CHVÍLA: Je to významné pochybení.

Jak byla tato pracovnice, která pochybila, potrestána?

Libor CHVÍLA:
Nejsem schopen vám na to odpovědět.

Luboš OLEJÁR: To je naprosto nepřípustné, to i laikovi dojde, že když prostě má někdo mít zdravotní péči zajištěnou v tomto zdravotnickém zařízení a je na obvodu svého bydliště nebo v obvodu svého bydliště trvalýho, tak v podstatě není možné ho deportovat, to prostě, zákon toto nepřipouští. A zbavit ho práva na péči, což tímto ho zbavili práva na péči, protože ho nechali vyvézt někam na druhý konec republiky bez toho, aby to bylo zdravotnické zařízení, a ze zákona mají povinnost sjednat to se zdravotnickým zařízením.

S případem Josefa Kodouska i dalších nesvéprávných lidí z Domova Na kopci se zblízka seznámila také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Z úřadu vlády tam už pán byl jednou.

Monika ŠIMŮNKOVÁ, zmocněnkyně vlády pro lidská práva: Obecně si myslím, že ty prostory nejsou prostory takové a adekvátní právě těm lidem, kteří jsou tam umístěni, a především jejich stavu.

Pavel FOUSEK; jednatel, Domov Na kopci s.r.o./: „Vzhledem k tomu, že naše ubytovací zařízení nemělo problém s výší jeho příjmu a firma má stálé zaměstnance, kteří jsou ochotni pomáhat, mohli jsme si dovolit pana Kodouska přijmout. Navíc mu byl zajištěn lékař i psychiatr.“

Monika ŠIMŮNKOVÁ: Bylo nám řečeno, že tam jednou za čas chodí lékař. Nepochopila jsem úplně, jak často, ale vzhledem k tomu, v jakém stavu ti někteří lidé jsou, například pan Kodousek, který nemůže pořádně chodit, tak si myslím a domnívám se, že lékařská pomoc tam není zabezpečena dostatečně.

Kateřina BERÁNKOVÁ, mluvčí Úřadu práce ČR: Pokud budeme mluvit o příspěvku na péči, tak v půlce srpna letošního roku proběhlo sociální šetření v tom objektu. Pracovníci zjistili, že ta péče, ta poskytovaná péče těmto lidem odpovídá zhruba 50 procentům té kvality, kterou by potřebovali. A vzhledem k tomu, že společnosti, která tento objekt provozuje, byla odebrána i registrace o provozování sociálních služeb, tak jsme vyplácení těchto dávek pozastavili.

Až vám sem pana Kodouska provozovatel Červeného Újezda přiveze, co s tím člověkem uděláte? Máte ho kde ubytovat? Máte nějaké zdravotnické nebo sociální zařízení, kde by tento člověk mohl být, nebo nemáte?

Jitka NOVÁ: Zatím v tuto chvíli nemám žádné zařízení, kam bych přesně věděla, že teď ho dám, přemístím, takže to bude na tom, abych, zřejmě asi mám na to asi týden, 14 dní, abych mu nějaké zařízení sehnala.

Poměry v Červeném Újezdu už od dubna šetří policie. Domov tady dřív dostal pokutu 250 tisíc korun, právě kvůli tomu, že nemá registraci k poskytování sociálních služeb.

podle reportáře ČT zaznamenala invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.