Úřady práce odhalují neoprávněné pobírání dávek

 Od začátku letošního roku padlo na Českobudějovicku hned několik trestů za neoprávněné pobírání sociálních dávek. Na odhalení spolupracovala tamní pobočka Úřadu práce ĆR a hospodářská kriminálka Krajského ředitelství Policie ČR.

 

V průběhu roku 2012 zástupci krajské pobočky ÚP v Českých Budějovicích a tamní PČR nastavili pravidla, která mají vést k minimalizaci zneužívání sociálních dávek. Zaměstnanci úřadu se zapojili do šetření dokumentovaných příjmů, které klienti předkládají při žádosti o přiznání nebo vyplacení dávek ze systému státní sociální podpory či hmotné nouze.

Ve většině případů se jedná o příspěvky a doplatky na bydlení. „ Spolupráce je nastavena oběma směry,“ vysvětluje ředitel Krajské pobočky ÚP v Českých Budějovicích Ivan Loukota a dodává: „ Pokud naši lidé získají podezření, že se konkrétní klient pobírající dávky dopouští podvodu či trestného činu, nahlásí takovou skutečnost ihned policii a naopak. Jestliže policie zjistí, že si některý z klientů ÚP ČR neoprávněně „přivydělává“ prodejem druhotných surovin (hlavně železného šrotu), obrátí se neprodleně na zaměstnance krajské pobočky nebo kontaktního pracoviště.“

Nejčastěji kontaktují pracovníci ÚP polici v případě, kdy mají podezření z padělání nájemních smluv, dokladů o úhradě nájemného a energií či podpisů společně posuzovaných osob nebo pronajímatelů. Díky takto nastavené spolupráci už vydal soud několik verdiktů.

Konkrétně – jeden trest odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou na 2 roky (za spáchaný přeplatek ve výši 96 502 Kč), jedno odsouzení k obecně prospěšným pracím v celkové výši 300 hodin (za spáchaný přeplatek ve výši 35 811 Kč) a jedno podmínečné zastavení trestního stíhání se zkušební dobou na 8 měsíců (za spáchaný přeplatek 17 100 Kč ).

V současné době probíhá i několik řízení o prokázání podvodu – v případě padělání podpisu pronajímatele u nájemní smlouvy (přeplatek 19 000 Kč), stíhání za zatajení příjmů z výdělečné činnosti (přeplatek na dávkách pomoci v hmotné nouzi ve výši 50 998 Kč a dávek státní sociální podpory ve výši 33 479 Kč) a zatajení příjmů z prodeje druhotných surovin (přeplatek v celkové výši 22 796 Kč). Zatím nejvyšší částka, kterou ÚP ve spolupráci s Policií odhalil za sběr druhotných surovin, dosáhla 160 000 Kč.

Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích pracuje i na vyčíslení přeplatků na dávkách. K těm dochází v případě, že je člověk neoprávněně pobírá. Například tehdy, když nepřizná všechny své příjmy a ÚP se o nich následně dozví. Pak má takový klient povinnost vyplacené peníze vrátit zpět úřadu. A ne vždy se jedná o malé částky.

„V letech 2011 až 2013 došlo jen v okrese České Budějovice k celkové prokázané škodě ve výši 560 656 Kč,“ říká Ivan Loukota. V jednom případě vznikl dokonce i přeplatek u příspěvku na péči. Tehdy pečující osoba jaksi „pozapomněla“ oznámit úřadu úmrtí příjemce dávky. Do doby, než se tato informace dostala ke konkrétnímu pracovišti ÚP, odešlo klientovi 180 000 Kč. Dotyčný tak se tak snažil neoprávněně obohatit na dávce, která je určená těm nejvíce potřebným.

Úřad práce proto nadále pokračuje v prověřování doložených podkladů a příjmů. A snaží se zamezovat neoprávněnému čerpání dávek a příspěvků ze státního rozpočtu.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP

 

ÚP ČR se daří odhalovat
neoprávněné pobírání dávek
Od
začátku letošního roku padlo
na Českobudějovicku
hned několik
trestů za neoprávněné pobírání sociálních dávek.
A to d
íky dobře fungující
spolupráci
tamní k
rajské pobočky Úřadu práce ĆR (ÚP ČR) a územních odborů
oddělení hospodářské kriminality Krajského
ředitelství Policie ČR (PČR)
.
V
průběhu roku 2012
se podařilo zástupcům krajské pobočky ÚP ČR
v
Českých Budějovicích a tamní PČR nastavit
pravidla,
která mají vést
k
minimalizaci zneužívání sociálních dávek
.
Zaměstnanci
úřadu
se zapojili do
šetření předkládaných příjmů
za
rozhodn
á období, které klienti předkládají při
žádosti o přiznání nebo vyplacení dávek ze systému státní sociální podpory či
hmotné nouze.
Ve většině případů se jedná o příspěvky a doplatky na bydlení.
Spol
upráce je nastavena oběma směry
,“
vysvětluje ředitel Krajské
pobočky ÚP ČR v
Českých Budějovicích
Ivan Loukota a dodává:
Pokud
naši lidé
získají podezření, že se konkrétní klient pobírající dávky dopouští podvodu či
trestn
é
ho činu, nahlásí takovou skutečn
ost ihned policii
a
naopak
. Jestliže
policie zjistí, že si některý z
klientů ÚP ČR neoprávněně „přivydělává“ prodejem
druhotných surovin (hlavně železného šrotu), obrátí se neprodleně na
zaměstnance krajské pobočky nebo kontaktního pracoviště.“
Nejčastěji
kontaktují pracovníci ÚP ČR polici
v
případě, kdy mají
podezření z padělání
nájemních smluv, dokladů o úhradě nájemného a energií
či

podpisů společně posuzovaných osob nebo pronajímatelů

2 komentáře

  1. Dobrý den,žil jsem s mojí přítelkyni od.1.11.2017 do 23.8.2017. je těhotná 9 měsíci,4.9 má termín.Pred otěhotněním přišla ó práci,tak jsem jezdil EU,jenom pocase jsem zjistil že mi ve všem lze,od začátku vstahu,psala,si s chlapi,schovávala si peníze,a když jsem se začal ptát postupně,tak už jsem nebil pro ni zajímaví partner.Ted v termínu porodu,si vymysleli s ji matkov že barák beru exekutory,ale ona odešla se přejít a už se nevrátila.tak jsem musel odejít,ale ona se tam vrátila.a nekomunikuje So mnou.No ale dvod je mojho psaní,že to malá naplánované,a byla před dvomi měsíci na socialke ziadat ó příspěvky,že bidli sama že synem 12 let,s predosleho vztahu,syn je pravda ale bydleli jsme spolu videlaval jsem 30tisic,chodila se mnou na jazdy po EU,a teď se má zbavila,před porodem ako to udělala i stým synem do teď neví ani on ani ten chlap že má syna.tak žádala ó příspěvky,dala lístky za energie,a myslí si že teď si může dělat co chce,a já svého syna neuvidím,ako je to možné že stát dává příspěvky a někteří si to,?

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.