Zelený zákal je nebezpečný svou plíživostí

Pokud máte unavené oči a problémy zaostřit, musíte k lékaři, předejdete tak nemoci očí zvané glaukom neboli zelný zákal. Říká se mu tichý zloděj zraku a jeho podstatou je vysoký tlak uvnitř oka. Ten utlačuje nervová vlákna v sítnici, ničí je a člověk pomalu ztrácí zrak. Projevy nemoci jsou tak pozvolné, že si jich bez pravidelné kontroly u očního lékaře (doporučuje se alespoň jednou ročně) nemusíte ani všimnout. Tedy do doby, než může být pozdě.

Pacient nejčastěji ztrácí periferní vidění, čehož si zpočátku příliš nevšímá, protože se mylně domnívá, že horšící se zrak patří prostě ke stárnutí. A další projevy jako je slzení nebo únava očí má dnes každý druhý. Bez řádného vyšetření ale nelze zákal včas léčit, a i když je oftalmologie na vysoké úrovni i dnes může pacient v důsledku glaukomu oslepnout.

Při včasném odhalení ale nejde o nevyléčitelnou chorobu. Zelený zákal se potlačuje především kapkami, které pomáhají snížit nitrooční tlak. V případě, že se stav i přes léčbu zhoršuje, přistupuje se posléze k laserové nebo klasické operaci očí. Zrak se už výrazně nezlepší, ale zpomalí se nebo úplně zastaví průběh choroby a zachová stávající vidění.

Preventivní vyšetření očí a nitroočního tlaku po čtyřicátém roce věku může onemocnění odhalit.

Zelený zákal (glaukom) Nebezpečný je proto, že postižení zpočátku onemocnění nepozorují. A to až do chvíle, kdy začínají zrak ztrácet. Oko se zabarví zeleně až v posledním stádiu onemocnění. Glaukom může vyústit v takzvaný glaukomový záchvat, při kterém má pacient krutou bolest hlavy spojenou s nevolností, vidí zamlženě a kolem zdroje světla vidí typické barevné kruhy. Pravděpodobnost vzniku glaukomu roste s věkem, silnější dispozice mají černoši, krátkozrací lidé, diabetici a ti, kteří dlouhodobě užívají kortikosteroidy.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.