VZP jako první přišla s novinkou, která urychlí možnost čerpat péči v cizině

VZP jako první přišla s novinkou, která urychlí klientům možnost čerpat péči v cizině. Pacienti tak nyní mohou vyjet na plánovanou léčbu do ciziny, aniž by předem museli mít souhlas své zdravotní pojišťovny.

Jako vůbec první zdravotní pojišťovna v Česku a dokonce i jako jedna z prvních v Evropě dokončila VZP přípravu a testování speciální softwarové aplikace, která má usnadnit komunikaci s dalšími zdravotními pojišťovnami ve státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Jde o novinku vyplývající z evropské legislativy. Její zavedení by mělo pro pojištěnce ze všech zúčastněných zemí zjednodušit a výrazně zrychlit vyřizování nejrůznějších formalit týkajících se zdravotní péče v cizině.

Na první pohled odtažitě působící technická inovace bude mít konkrétní reálný dopad na pacienty. Čím dál více Čechů pracuje v jiném státě EU, kde jsou i zdravotně pojištěni. Zdravotní péči, včetně preventivních prohlídek, ale chtějí čerpat v Česku u svých lékařů.

Aby jim takové ošetření zahraniční pojišťovna uhradila, potřebují od ní souhlas, který se uděluje prostřednictvím standardizovaných evropských formulářů. Jejich podoba je shodná pro všechny členské státy. Místní pojišťovna pak zaplacenou péči přeúčtuje té zahraniční, a to prostřednictvím Centra mezistátních úhrad. To je v Česku jakýmsi uzlem, který zajišťuje vypořádávání pohledávek tuzemských zdravotních pojišťoven s pojišťovnami v zahraničí.

Pro představu: například v loňském roce si VZP vyměnila se svými partnery z ciziny 87 tisíc evropských formulářů

Poslední novinka, která dále rozšířila možnosti českých pojištěnců čerpat péči v zahraničí, začala platit od 22. dubna 2014. Pacienti tak nyní mohou vyjet na plánovanou léčbu do ciziny, aniž by předem museli mít souhlas své zdravotní pojišťovny. Toto jde ovšem mimo popsaný systém přeúčtování mezi pojišťovnami. Pacient si takovou péči musí uhradit sám, a až následně může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci.

Doposud si pojišťovny posílaly mezi sebou potřebné doklady v papírové podobě poštou (dokumentace obsahuje osobní data, nelze ji kvůli jejich ochraně posílat běžným e-mailem). To celý proces zbytečně prodlužuje. Nová aplikace umožní vést veškerou komunikaci elektronicky a na potřeby klientů tak reagovat řádově rychleji.

VZP již v rámci projektu upravila svůj informační systém a pomohla s vývojem aplikace pro Centrum mezistátních úhrad. Pilotní projekt, který poté testoval komunikaci mezi VZP a CMÚ, ukázal, že nová aplikace funguje a splňuje vše, co se od ní očekává. Tedy kromě zpracování standardizovaných formulářů a samotného přenosu dat například i zpracování statistik pro potřeby Evropské komise.

Kdy bude novinka spuštěna v praxi, teď záleží mimo jiné na tom, jak rychle se požadavku evropské legislativy dokážou přizpůsobit ostatní tuzemské, ale i zahraniční zdravotní pojišťovny a rovněž evropské centrální pracoviště, které má celý projekt zastřešovat.


Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.