MZ varuje před panenkami a naběračkou

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Bettina - přední strana
Bettina – přední strana

Panenka Bettina®

značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:HD0140, EAN: 3456789001405

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributore: KALARI Company s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha – Nové Město, IČ: 24176044 (pro příslušný předmět podnikání firmě k datu 3. 12. 2013 zaniklo živnostenské oprávnění)

Prodejce: Gang Dao Trong, náměstí Republiky 166/1, 392 01 Soběslav – Soběslav I, IČ: 25476581 (provozovna: Textil, obuv a drobné potřeby, náměstí Republiky 98/36, 392 01 Soběslav)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce jedné z panenek DEHP v množství 0,59 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Tři plastové panenky o velikosti cca 7, 10 a 15 cm s různobarevnými dlouhými vlasy, oblečené v různobarevných šatech a balené v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Soupravu doplňuje figurka fialového třpytivého okřídleného koně s dlouhou hřívou. Na čelní stěně obalu se nachází název výrobku (Bettina®), číselné určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+) a anglické varování před možností udušení – obsah malých částic – a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let. Na spodní straně balení je značka shody CE, anglické uvedení země původu, piktogram Zeleného bodu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a další piktogramy. Na zadní straně obalu se nachází anglický text „Let´s play together!“ a nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku (Panenka), kódem výrobku, neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu, nedostatečnou identifikací dovozce (pouze zkratka CZ), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramem druhu použitého materiálu.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

NOVI stars - přední strana
NOVI stars – přední strana

Panenka NOVI stars, SUPER STAR, FASHION GIRLS SET, ITEM NO.903

značení dle dolepené etikety: A66568

robce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributore: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Gang Dao Trong, náměstí Republiky 166/1, 392 01 Soběslav – Soběslav I, IČ: 25476581 (provozovna: Textil, obuv a drobné potřeby, náměstí Republiky 98/36, 392 01 Soběslav)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 0,44 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka o velikosti cca 24 cm s výraznýma očima, špičatýma ušima, blond vlasy, oblečená do lesklých modrých šatů, balena v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Na přední straně balení se nacházejí nápisy identifikující výrobek a číselné vymezení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+). Na zadní straně balení je uvedena značka shody CE a dolepena etiketa s číselným kódem A66568. Na spodní straně skládačky se nachází kód výrobku (ITEM NO.903), uvedení země původu, různé piktogramy (piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, piktogramem Zeleného bodu a další).

Min. zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová naběračka MELAMINE NO.203

značení na etiketě: LŽiCE, IITEM NO:T12-15-6, EAN: 2008919121506

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce dle značení: GLOBAL MARKET, VN S.R.O (firma neexistuje)

Prodejce: Ha Phung Ngoc, Krátká 639, 468 61 Desná – Desná II, IČ: 63811359Naberacka

(prodejna: tržnice Krkonošská 603, 468 41 Tanvald)

Popis: Bílá plastová naběračka o délce cca 27 cm, v horní části rukojeti opatřená otvorem na zavěšení, který je částečně zaslepen tenkým měkkým plastem. Naběračka je zdobena šedorůžovozeleným dekorem růží. Na zadní straně rukojeti je vylisován text MELAMINE NO.203. Na rukojeti je dolepena bílá papírová etiketa s čarovým (EAN) kódem, kódem výrobku, uvedením země původu (VÝROBENO V ČÍNĚ) a neexistující firmy jako dovozce, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 21,9 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
hlavní hygienik

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.