Masarykova nemocnice v Ústí n.L. zavádí službu mobilního hospice

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem bude od září poskytovat službu mobilního hospice. Tým zdravotníků a dobrovolníků bude pečovat o těžce nemocné onkologické pacienty v jejich domovech a umožní jim tak do poslední chvíle zůstat mezi nejbližšími.

To řekla onkoložka Jana Dušánková.
„Tato služba je určena pacientům, u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a pacient si přeje zůstat v domácím prostředí,“ uvedla lékařka. Odborný tým je připraven pomoci i rodinným příslušníkům, zejména po psychické stránce.
Cílovou skupinou jsou podle ní v současné době pouze onkologičtí pacienti v paliativní péči ve spádové oblasti Ústí nad Labem a okolí do 30 kilometrů. V případě navýšení počtu lékařů by do programu mohli být zařazováni i pacienti s jiným typem onemocnění.
Od loňského října v Masarykově nemocnici běží zkušební provoz návštěv paliativního lékaře u nemocných. Zatím bylo takto pečováno o 43 pacientů a 21 z nich také v domácím prostředí zemřelo.
Domácí hospic bude provozován bez finanční spoluúčasti pacienta, na jeho fungování se bude podílet Nadační fond AVAST. Cílem projektu je, aby do budoucna službu mobilního hospice plně hradily zdravotní pojišťovny a stala se standardní součástí zdravotní péče.
Kvalita života pacientů v terminálních a preterminálních stavech daná kvalitou péče podle Dušánkové významně vypovídá o stavu společnosti. „Je o tom třeba přesvědčit jak zdravotnická zařízení, tak zdravotní pojišťovny,“ dodala Dušánková.

Domácí paliativní péči v Ústeckém kraji poskytuje také Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích.

2 komentáře

  1. Dobrý den,
    mám nemocného manžela, CA prostaty má cévku a přesto se mu těžko močí a za velkých boleststí. Dostal algifen, ale nepomáhá mu. Slyšela jsem, že by mu mohly pomoci morfiové náplasti.Prosím o radu a moc děkuji
    Bělohorcová

  2. Ráda bych touto cestou velice upřímně poděkovala MUDr. Janě Dušánkové a její asistentce zdravotní sestře Petře Meinlschidtové, které zastupují Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pro onkologicky nemocné pacienty. V této dnes velice uspěchané době je již velká vzácnost najít lidi, kteří se upřímně, ochotně a hlavně lidsky postarají o velice nemocnou osobu. Touto pro mě nejdůležitější osobou v mém životě byla, a vlastně navždy i zůstane, moje přemilovaná maminka. Mé drahé mamince Josefě Zemanové se díky Vám splnilo poslední přání být v posledních chvílích se svými nejbližšími. I ona Vám děkovala. Nechtěla jsem ani já nebo maminka, aby šla do nemocnice. Díky těmto lidem jsem měla maminku do poslední chvíle doma. Vždy mi byly ochotny pomoci, poradit i mamince ulevit od velké bolesti. Nestačí mi slova, kterak se vyjádřit, poděkovat v této pro člověka opravdu nelehké životní situaci. Smrt se snažíme nevidět, vytěsňovat, zavírat před ní oči, dávat naše blízké do nemocničních zařízení. S těmito pro mě dobrými anděly se lze snesitelněji vyrovnat s touto těžkou životní situací. Vážené paní s velkým P! Paní Dušánková a Meinlschmidtová neskutečně jsem Vám vděčná, velice děkuji a v mém srdci na Vás nikdy nezapomenu. Ještě jednou velice děkují dcery Jiřka Lafantová a Jana Zelená.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.