Budou zvýhodněny zkrácené pracovní úvazky pro samoživitelky?

Ženy s dětmi do tří let. Je to skupina, která je v Česku také ohrožena na pracovním trhu. A při pohledu na nezaměstnanost v Česku, ve srovnání s průměrem Evropské unie jsme poměrně nízko. Budou zvýhodněny zkrácené pracovní úvazky pro ženy, které se starají o děti do tří let?

ČT – reportáž

V srpnu už třetí měsíc v řadě zůstala míra nezaměstnanosti na 7,4 procenta. Ale evropské instituce právě píší, že přestože celková míra zaměstnanosti je v České republice poměrně vysoká, určité skupiny obyvatel jsou na trhu práce stále nedostatečně zastoupeny, nebo těžko hledají zaměstnání. /chyba nahrávky/ v první řadě o ženách s dětmi do tří let.

Tady byl návrh, řekněme, zkrácených pracovních úvazků a jejich podpory státem. Šlo o zase daňové zvýhodnění, nebo úlevy na sociálním pojištění. Paní ministryně, vy jste slibovala v červnu například v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že tu věc musíte propočítat. Máte spočítáno, jakou cestou půjdete? A zda budou zvýhodněny pracovní úvazky, zkrácené pracovní úvazky pro ženy, které se starají o děti do tří let?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Musím říct, že tohle to ještě propočítáno nemáme, protože jsme teď měli legislativní smršť. A museli jsme, první musíme dělat to, co máme v plánu. Ale chtěla jsem říct, že ta, to, co vlastně už tady byl návrh za pana ministra práce Nečase, a tam se jednalo o slevy na dani, ale ten návrh byl tenkrát smeten ze stolu Ministerstvem financí.

moderátor:
Financí.

Michaela MARKSOVÁ,
Bohužel. A teď jsem chtěla něco říct, to jsem zapomněla.

moderátor:
No, protože vy můžete.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Já do toho skočím, pane redaktore, jestli mohu.

Michaela MARKSOVÁ,
Jsem měl myšlenku, tu jsem ztratila.

Radek ŠPICAR,
Já mám jednu takovou ženu doma. Možná se paní, paní ministryně naváže.

Michaela MARKSOVÁ,
Tak já jsem byla taková žena. Tak já to beru taky osobně.

Radek ŠPICAR
Tak já tím teď procházím a chtěl bych na základě té osobní zkušenosti říci, že tady nejde jenom o to, někoho daňově zvýhodňovat, ale tady bohužel to ovlivňuje mnohem více faktorů, například nedostatek míst ve školkách. Prostě nám se stalo, že když nám naši dceru do školky nevemou, tak je pro manželku buďto finančně velmi náročné to utáhnout s nějakou soukromou chůvou, anebo velmi problematické, když prostě dcera nemůže do školky tak, aby manželka mohla aktivně působit na trhu práce v rámci například osmi hodin denně a pěti dnů v týdnu. Takže i na tohle je potřeba, na tohle je potřeba myslet. A problém je to opravdu, opravdu velký.

moderátor:
Ono se, promiňte, Radku Špicare, ono se také mluvilo právě o firemních školkách a zase jejich podpoře státem, aby zaměstnavatelé.

Radek ŠPICAR,
Vzpomeňte si, jak začínali, jak spoustu našich, našich členů si chtělo založit firemní školku. Já jsem se s tím velmi, velmi detailně seznámil. Ty.

Michaela MARKSOVÁ,
Podmínky.

Radek ŠPICAR
Podmínky, které byly státem nastavené například v oblasti hygieny, byly něco neuvěřitelného. To by skutečně ty firmy vyšlo na, na jednotky milionů u velkých firem. A desítky milionů korun, pokud by to skutečně byla velká školka. To byl naprostý nesmysl. Takže tohle je potřeba zrevidovat. To se děje naštěstí, přichází tam ty různé dětské skupiny a tak dále. Což je přesně potřeba udělat. Protože podniky o to mají zájem. Je to, je to čím dál, tím populárnější. Už i státní správa dokonce přichází s ministerskými školkami a tak dále. Jsou využívány, ale ta legislativa tomu musí jít naproti. Není možné, aby, aby /nesrozumitelné/.

moderátor:
Ano, v tomto týdnu právě ty dětské skupiny byly v Poslanecké sněmovně schváleny. Ale je otázkou, zda je to dostatečné. Když se podíváme na to mezinárodní srovnání, tak Česká republika v rámci Evropy figuruje mezi zeměmi s nejnižší dostupností zařízení pro péči o děti. Ve formální péči se nachází pouze pět procent dětí do tří let oproti třetině v rámci celoevropského průměru. Paní ministryně?

Michaela MARKSOVÁ,
Tady to, o čem vy, o čem vy mluvíte konkrétně do těch tří let, to jsou naše neexistující takzvané jesle. Proti kterým, musím říct, v minulých letech, nebo od začátku 90. let tady byl obrovský ideologický odpor, protože byly označovány jako komunistický vynález, a že je to pro děti škodlivé, a já osobně jsem strávila opravdu hodně času na různých diskuzích, případně psaním článků, kde jsem toto vyvracela, protože zase v západní Evropě je naprosto běžné, že ta zařízení jsou. Pravda je, a to zas souvisí s těmi částečnými úvazky, že to většinou není tak, že byste to malé dítě do tří let tam odložil na osm hodin denně. Ty děti tam většinou chodí na kratší časy. Nicméně jsem nikdy neviděla žádnou studii, že by to pro ně bylo škodlivé. A my jsme v těchto zařízeních, my jsme je skutečně masově rušili, věřilo se, že ženy tady budou šťastné celé tři roky, případně čtyři, na rodičovské dovolené.

moderátor:
Tak mi řekněte, které konkrétní kroky tedy vy uděláte, protože to, co jste možná spolkla, a kde ta otázka je zásadní. Vy jste naznačovala v červnu v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že uvažujete jednak, cituji: “ o daňových úlevách, a jednak o slevách na sociálním pojištění“, konec citátu. Máte tedy už jasnější představu, jestli půjdete cestou daňových úlev pro zaměstnavatele, kteří budou zaměstnávat ženy, které se, na zkrácení pracovní úvazek, které se starají o děti ve věku do tří let, nebo půjdete cestou slev na sociálním pojištění?

Michaela MARKSOVÁ,
Já osobně se kloním spíš k těm slevám na daních. A ta jedna konkrétní věc, kterou jsme udělali, která tedy se netýká přímo podpory částečných úvazků, ale týká se právě těch dětských skupin, o kterých jste zmínil. To je zákon, který už teď vlastně míří po projednání Senátem i sněmovnou k prezidentovi. A tam je už pro, pro právnickou osobu, která si zřídí tuto dětskou skupinu takzvanou, což je něco jako taková formalizovaná, je to něco, něco, co by. Co je lehčí založit než mateřskou školku, je to takové formalizované hlídání dětí bez ambice na nějaký super sofistikovaný vzdělávací plán, který tam ale také úplně nechybí. Tak tam ti, kteří to založí, si za A mohou odepsat z daní náklady na zřízení té dětské skupiny. A potom je tam ještě také sleva pro rodiče, které tam to dítě dají. Takže to je taková první vlaštovka.

moderátor:
A pak byste chtěla pokračovat těmi daňovými úlevami pro zaměstnavatele, kteří budou zaměstnávat.

Michaela MARKSOVÁ,
Tak, ale jak říkám, protože. Já osobně tak to, co teď vidím, bych se spíše klonila k těm slevám na daních, než na tom sociálním pojištění. Ale my ještě ta čísla nemáme.

moderátor:
Mít je budete kdy?

Michaela MARKSOVÁ,
Tak já myslím, že do konce roku. Protože jak říkám, my jsme si teda odbývali velkou legislativní smršť a ta měla prioritu.

moderátor:
Pane předsedo Dufku?

Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů:
Já bych se vrátil ještě k těm, řeknu zaměstnancům nad 50 let /nesrozumitelné/, ale i k těm školkám. Tady jsme se bavili o tom, jaká by mohla být ta sleva na dani, ale já řeknu jednu velice důležitou věc. V žádném případě nechceme, aby stát začal, řeknu, přerozdělovat peníze, a nevybral na, řeknu, na to, protože na dluh se dlouhodobě žít nedá. Takže když se mě, pane redaktore, zeptáte, v jaké té první fázi bych viděl ty finanční prostředky, tak já se pokusím odpovědět za paní ministryni, kde by se měly hledat ty prostředky. A samozřejmě ona nemůže odpovědět, protože to koaliční vláda musí všechno dohodnout, a já to mám jednodušší, to dokážeme spočítat a řeknu: ano, máme tady volné finanční prostředníky v tom, že osoby samostatně výdělečně činné neplatí žádné daně České republice, a můžu to dokázat tím, že automaticky za 7 let nazpátek, kde se vybíralo někde kolem 20 miliard, se v současnosti vybírá 2,4 miliardy. Takže můžeme říct, že tady je v tu chvíli připraveno na tyto programy někde, pokud se vrátíme k té rovné dani kolem tisíci korun. A podotýkám, protože zase bude okolo toho velká diskuze, my jsme navrhovali, aby do 150 tisíc tyto osoby samostatně výdělečně činné, obratu, neplatili žádné daně. A od 150 tisíc korun platili minimální tisíci korunovou daň, protože všichni potřebujeme ten stát. Takže i osoby samostatně výdělečně činné potřebujou tento stát a měly by na provoz tohoto státu přispívat. Takže tady máme 15 miliard korun, které by bylo možné použít pro zaměstnavatele, pro slevy na daních na osoby nad 50 let. Pro mladé i pro ty ženy do tří let, které by se, řeknu, staraly.

moderátor:
Ale Ministerstvo financí zatím takový konkrétní návrh nepředložilo, aby tyto peníze.

Bohumír DUFEK
No ono ho nemůže předložit, máme před volbama a všechno podléhá, řeknu, volebnímu klání. Takže já si počkám po volbách, jako se do toho znova pustíme.

moderátor:
Čeká tedy, až i ministr financí Andrej Babiš skončí s předvolební kampaní?

Bohumír DUFEK,
Ne, to ne, to jsem takhle říct nechtěl. Ale myslím si, že politické strany, že jo, mezi nima, když to řeknu, musí vládnout před volbama boj. Takže počkáme, až to vybojují, pak bude víc času na to, abysme se věcně mohli bavit o dalších návrzích.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.