Laciné nákupy v asijských e-shopech jsou dražší, než se zdá

Hitem nejenom předvánočních nákupů jsou asijské e-shopy. Neuvěřitelně levné zboží všeho druhu, většinou s dopravou zdarma, přilákalo už tisíce Čechů. S objednávkou ze třetích zemí jsou však spojeny i celní poplatky, které mohou zprvu výhodnou koupi prodražit. Kdy musí adresát navíc vyrovnat clo a daň z přidané hodnoty? Je takový balík stále výhodný?

NÁKUP MIMO EU

Každá zásilka, která do České republiky přichází ze zemí mimo Evropskou unii, musí projít povinným celním řízením. V něm se rozhodne, zda podléhá celním poplatkům, nebo bude rovnou přepravena k adresátovi. „Zaslané zboží je osvobozeno od cla i DPH do maximální hodnoty 22 eur. U vyšší částky je však třeba doplatit daň z přidané hodnoty a nad 150 eur také vyměřené clo. Tyto limity se počítají z celkové hodnoty zboží bez poštovného. Osvobození od DPH i cla do částky 22 eur se nevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky,“ vypočetla daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Celní řízení má na starosti jediná pošta v České republice, sídlící v pražských Košířích. Ta roztřídí zásilky podle jejich úhrnných hodnot a zboží pod 22 eur předá doručovací poště k běžnému dodání. Dražší zásilku uskladní, informuje adresáta o jejím vstupu na české území a vyzve ho k doložení potřebných dokumentů k celnímu odbavení, jako jsou například výpis z účtu s úhradou zboží a vytištěná objednávka z e-shopu.

Při osobním převzetí na celní poště je adresátovi vyměřeno DPH ve výši 21 procent z hodnoty zboží i poštovného, případně clo podle druhu zboží a celního sazebníku, společně s poplatkem 96 korun za odbavení. Zvlášť mimopražští odběratelé však častěji volí možnost zastoupení, kdy České poště udělí plnou moc, poskytnou veškerou dokumentaci a DPH nebo clo uhradí při následném doručení zásilky. Za tuto službu celní deklarace zaplatí poště namísto 96 korun 180 korun.

Nákupů v e-shopech ze zemí Evropské unie se podobné procesy netýkají. „Clo se platí pouze při vstupu do Evropské unie. V bezcelní zóně, jejíž je Česká republika součástí, se nevyměřuje. Nepodnikající osoba v takovém případě nemusí řešit ani DPH, které je stejně jako při nákupech v českých e-shopech zahrnuto v ceně zboží. Vždy se tedy vyplatí zkontrolovat, odkud přesně dodavatel své zboží posílá,“ uvedla daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

PRODEJ NA AUKČNÍCH WEBECH

Často se stává, že objednané zboží adresátovi nevyhovuje. Co s tím? Ideálním řešením je jeho další prodej na rozšířených aukčních webech. Prodej movitých věcí v osobním vlastnictví, to znamená těch, které nejsou a nebyly zařazeny v obchodním majetku, je od daně osvobozen. Jedinou výjimkou je prodej motorového vozidla, letadla nebo lodě do jednoho roku od pořízení – tyto movité věci jsou z osvobození vyňaty,“ popsala Blanka Štarmanová ze společnosti Tax Vision.

Je však nutné striktně rozlišit mezi případy, kdy člověk nakupuje pro vlastní potřebu, a soustavným nákupem na internetu a následným prodejem za účelem zisku. „Pro takové podnikání je potřeba si zařídit živnostenský list a registrovat se u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Pokud objem zboží pořízeného z EU do České republiky překročí hranici 326 000 korun za rok, má nakupující podnikatel povinnost se registrovat jako plátce DPH nebo jako identifikovaná osoba,“ doplnila Blanka Štarmanová.

 

O společnosti TaxVision

Kromě klasických daňových a účetních služeb poskytuje TaxVision ekonomické rozbory firmám na míru, vyhotovuje nákladové analýzy, cenové kalkulace, analýzy ziskovosti a návratnosti investic a další důležité nástroje pro podnikatele.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.