Adresné zvaní na kontroly pomůže zmapovat rizika a výskyt kardiovaskulárních nemocí

ilustrační foto: Flickr.com

Prevenci kardiovaskulárních chorob na podzim posílí projekt náhodných vyšetření. Tým odborníků z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze bude za podpory zdravotních pojišťoven od listopadu zvát náhodně vybrané pojištěnce od 25 do 64 let na preventivní kontroly.

Cílem takzvané studie MONICA je zdokumentovat vývoj nemocnosti a úmrtnosti na tato onemocnění, ale také pomoci pacientům odhalit možná rizika kardiovaskulárních chorob včas.

„Postupně budou vyšetřeny náhodně vybrané osoby v devíti okresech. Prvním bude tradičně litoměřický okres, kde studie proběhla již 3x, naposledy od října do prosince 2006. Pacienti budou ambulantně vyšetřováni v litoměřické nemocnici od začátku listopadu do začátku prosince 2015“, vysvětluje Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, jejíž tým bude vyšetření provádět.

Náhodně vybraní lidé z registru pojišťoven budou nejprve osloveni vstupním dopisem s výzvou ke spolupráci a v případě jejich zájmu budou podrobeni detailnímu půlhodinovému ambulantnímu vyšetření. Získaná data zůstanou při zpracování ve studii důsledně anonymní. „Na základě 30minutového ambulantního vyšetření sestávajícího z dotazů na dosavadní zdravotní stav a na expozici riziku srdečně cévních onemocnění, ze změření některých tělesných parametrů jako krevního tlaku, výšky, váhy, obvodu pasu a z vyšetření vzorku krve lékař posoudí současný zdravotní stav a riziko vzniku a dalšího průběhu srdečně cévních onemocnění pacienta“, doplňuje Renata Cífková.

Studie je přínosem hlavně pro vyšetřeného pacienta. Posouzení rizika, účinná prevence a včasná léčba jsou právě u srdečně cévních chorob pro další osud pacienta rozhodující. Poskytne také nové informace o současném výskytu a závažnosti srdečně-cévních onemocnění, o faktorech, které je podmiňují a určují jejich další průběh a o současném stavu a účinnosti jejich léčby. Umožní tak dále zlepšovat zdravotní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami, mimo jiné i účelnějším vynakládáním prostředků.

O studii MONICA

Studie MONICA byla poprvé zahájena v roce 1985 v 21 zemích 5 kontinentů jako epidemiologická studie s cílem dokumentovat vývoj nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a jejích vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob (kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka) a zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován jejich prevencí a léčbou.

Ve studii byly vyšetřovány reprezentativní vzorky populace (vybrané skupiny obyvatel) v daném státě, studie byla v několikaletých intervalech opakována a vyhodnocována. Byly nalezeny výrazné rozdíly v postižení populace srdečně cévními onemocněními v jednotlivých zemích a příznivý vývoj nemocnosti a úmrtí na kardiovaskulární choroby zejména v západní a severní Evropě. Ve většině zemí byla studie v polovině devadesátých let ukončena, v České republice, kde se rychle měnila životospráva a výrazně klesala především kardiovaskulární úmrtnost, ovšem dál pokračovala. Letos pokračuje jako projekt Czech-post Monica, podporovaný Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR.

Úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění v České republice sice v posledních 30 letech klesá, ovšem počet nemocných neubývá. Navzdory stále lepší zdravotní péči jsou také onemocnění srdce a cév ze všech chorob stále nejčastější příčinou úmrtí – umírá na ně u nás 43 % mužů a 47 % žen. Přes výrazné zlepšení je Česko v Evropě stále horším průměrem.

Parlamentní Listy

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.