Jsem v ID 1. stupně. Mám nárok na průkaz ZTP?

Dotaz:
Mám nárok na průkazku ZTP? Mám důchod 1 st. na oboustrannou luxaci a plastiku kyčelních kloubů s artrózou 2.stupně a budu muset výhledově na oboustrannou výměnu kloubů. Fibromyalgii kdy se mi už špatně chodí, mám problémy s domácími pracemi (krájení, míchání i psaní) a nemůžu už ani řídit osobní auto (nemám jistotu v pohybech rukou a nohou).

Odpověď:
Nedá se jednoznačně říci, zda na průkaz ZTP máte nárok, či ne. Konečné rozhodnutí je vždy na Lékařské posudkové službě ČSSZ.
Z kritérií, na základě kterých LPS ČSSZ o nároku na průkaz ZTP rozhoduje by se Vás mohlo týkat těžké omezení funkce dvou končetin.

Rozhodně se ale dá doporučit, abyste si o průkaz zažádala a v případě zamítavého stanoviska se nebála odvolat.
Pro úplnost přikládám ještě zdravotní kritéria, na základě kterých může člověk získat průkaz ZTP:

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.