Fokus Praha vyhrál u soudu v kauze s MPSV o 2,3 mil. korun

foto: southernfried / MorgueFile

Městský soud v Praze rozhodl 15. listopadu 2016 ve prospěch Fokus Praha. Pokud se Ministerstvo práce a sociálních věcí nepodá proti rozsudku kasační stížnost, tak úřad práce vyplatí Fokusu Praha 2,3 milionu korun, které mu v roce 2013 odepřel.

„Jsme rádi, že Městský soud odmítl takovou interpretaci zákona, která je v extrémním rozporu s principem spravedlnosti,“ řekla JUDr. Kristýna Dolejšová Kabelová, Ph.D, advokátka zastupující v této kauze Fokus Praha.

Fokus Praha podal v této věci již dříve podnět k Veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové, která už v květnu 2016 zaslala ministryni Marksové dopis s vyjádřením, ve kterém píše: „Obracím se na Vás, protože jsem po zvážení všech okolností případu přesvědčena o tom, že by ministerstvo stěžovatele mělo uspokojit.“

Dne 15. listopadu 2016 dal soud tomuto názoru za pravdu, s ohledem na to, že Fokus Praha (žalobce) nemohl za vznik údajného nedoplatku. Ten totiž vznikl retroaktivním rozhodnutím Správy sociálního zabezpečení.

„Věříme, že se MPSV proti tomuto rozsudku nebude odvolávat a nebude celou kauzu protahovat,“ říká Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha „už proto, že paní ministryně už v lednu 2015 na naší schůzce vyjádřila názor, že výsledek rozhodnutí ÚP hl.m. Prahy i následně MPSV v rámci odvolacího řízení je příliš tvrdý až nespravedlivý, nicméně že pro jeho zvrácení hledá právní možnosti.“

Stručný popis kauzy

Fokus Praha zaměstnává přes 110 zdravotně postižených osob, za které pobíral příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě od příslušného Úřadu práce. Předpokladem pro získání tohoto příspěvku je mimo jiné, že zaměstnavatel nemá nedoplatek a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. V souvislosti se zpětným překvalifikováním jedné zaměstnankyně Fokusu Praha z invalidního na starobního důchodce bylo Fokusu Praha vyměřeno dne 13. 6. 2013 pracovnicemi VZP při běžné kontrole penále ve výši 2 203 Kč. Vzhledem k tomu, že penále nevzniklo zaviněním Fokusu Praha, neboť v předmětném období řádně odváděli za tuto zaměstnankyni zdravotní pojištění ve výši platné v daném období, tj. ve výši za invalidního důchodce, zaměstnankyně VZP po kontrole doporučily penále neplatit a požádat o odstranění tvrdosti zákona. VZP poté penále v plném rozsahu prominula. Nicméně příslušný Úřad práce s odůvodněním, že ke dni podání žádosti nebyla splněna zákonná podmínka pro přiznání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě za 2. čtvrtletí roku 2013 v celém rozsahu, příspěvek ve výši 2 326 532,08 Kč neposkytl. Proti tomuto rozhodnutí podal Fokus Praha odvolání k MPSV, k němuž mimo jiné doložil vyjádření VZP, ve kterém potvrzuje, že VZP k rozhodnému datu (tj. k 30.6.2013) považovala Fokus Praha, o.s. za plátce bez závazků vůči VZP ČR. Dne 13. 3. 2014 vydalo MPSV ČR rozhodnutí, ve kterém zamítlo odvolání.

Fokus podal správní žalobu. Dne 15. listopadu 2016 Městský soudu rozhodnutí MPSV zrušil (tj. žalobě vyhověl). Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do čtrnácti dnů od dne doručení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.