Novela ministerstva zdravotnictví komplikuje stovce budoucích lékařů nástup do práce

ilustrační foto: Flickr.com

České zdravotnictví letos přijde asi o 100 mladých praktických lékařů. Termín, kdy se čerství absolventi mohli zařadit do oboru a na základě toho přihlásit do rezidenčního programu, skončil dříve, než vůbec dostali diplomy. Bez rezidenčního programu, který jim zajistí potřebné vzdělání a atestaci, nemohou vykonávat praxi. Děje se tak kvůli novele zákona o specializačním vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR).

Absolventi dostávají diplomy při promocích v průběhu července. Termín pro přihlášení do programu ale vypršel už 30. 6. O této podmínce nikdo nevěděl, protože ji MZČR zveřejnilo až na konci července.

„Rezidenční místa jsou jedinou šancí absolventů, jak se stát praktickými lékaři. Dotace na toto místo alespoň zčásti kryje tříletou povinnou specializační přípravu. Bez ní to zkrátka nejde. Program rezidenčních míst vyhlašuje MZČR vždy počátkem roku, kde tato podmínka nebyla. Není tedy možné splnit novou podmínku MZČR, že tak mohou učinit jen ti, kteří se přihlásí do oboru do 30. 6.,” říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL). Například absolventi lékařské fakulty v Hradci Králové promovali 13. a 14. 7.

„Je neskutečné, že na jednu stranu MZČR tvrdí, jak nám chybí mladí praktičtí lékaři a na druhou stranu odstaví od této profese zájemce z celého jednoho ročníku absolventů lékařských fakult v ČR,” doplňuje.

Podle SVL a Mladých praktiků nebyla ještě na začátku letošního roku nikde zmínka, že letošní absolventy něco takového čeká. Samotnou informaci zveřejnilo ministerstvo na portále IPVZ až 21. 7., tedy zcela po termínu.

„Zájemci o obor všeobecného praktického lékařství se nemohou jít specializovat v oboru jen do nemocnice, tam totiž akreditovaní praktici nejsou. Nemocnice, pokud jsou zařazeni do oboru jako praktičtí lékaři, je ani nepřijmou a naopak po nich žádají zaplatit příslušné stáže. Nyní hrozí, že si budou muset zvolit — pokud nebudou chtít být nezaměstnaní nebo odejít do zahraničí — jiný obor a my tak v době řídnoucích řad mladých lékařů ztrácíme další stovku,” vysvětluje doc. Býma.

Jak říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová, příprava rezidentů je složitá, administrativně náročná a pro rezidenty i školitele nedobře placená. „Přesto je zde obrovská snaha se mladým věnovat a doplňovat tak počty praktických lékařů, kteří odcházejí do důchodu,“ říká MUDr. Pfeiferová. „To, co se nyní děje je diskriminace a je to absolutně nefér vůči letošním absolventům. Řadu z nich znám osobně, jsou to nadšení lidé, o obor se aktivně zajímali už během studií a teď to vypadá, že se namísto praxe v ordinacích půjdou zaregistrovat na úřady práce, než ministerstvo vydá k celé věci jasné stanovisko.“

Kritická situace se dotkla i MUDr. Pavla Feilhauera, který absolvoval lékařskou fakultu na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. „Rozhodnutí stát se praktickým lékařem u mě padlo zhruba ve 3. ročníku. Začal jsem navštěvovat odborné konference, které se oboru týkají, chodil jsme na dobrovolnou praxi do ordinace, kde bych chtěl v budoucnu pracovat. Teď nevím, co dělat. Nechci se stát chirurgem či začínat s jiným oborem. Nevím, jestli si mám hledat místo na interně,” říká Pavel Feilhauer.

SVL se ihned po zjištění problému obrátila na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o nápravu — k té však nedošlo. „Oficiální zdůvodnění je, že ve specializační přípravě došlo vzhledem k novele zákona 95/2004 Sb. ke změnám. V oboru Všeobecné praktické lékařství se ale na rozdíl od jiných specializací nemění její název, nemění se ani výše dotace nebo její struktura,” dodává doc. Býma.

Kritickou situaci by podle praktiků řešila výjimka, podle níž by se do rezidenčního programu mohli přihlásit čerství absolventi, kteří si požádali o zařazení po 30. 6. Tedy tak jako v minulých letech. Letos dostalo všeobecné praktické lékařství celkem 100 rezidenčních míst. Dotace na jedno místo po dobu 3 let činí 1 440 000 Kč.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz

Veronika Ostrá
Tisková zpráva

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.