Znakování s rouškou je problém

Morguefile

V době rouškové je znemožněn jeden ze způsobů komunikace, a to odezírání. Jak se tedy neslyšící nebo těžce nedoslýchaví  lidé dorozumí na úřadech? I u znakovky záleží na mimice obličeje. Tématem se zabýval pořad Černé ovce televize ČT.

Pro osoby narozené se sluchovou vadou je mateřským jazykem znakový jazyk. Na rozdíl od češtiny je to jazyk vizuální, proto je třeba ho vidět. 

Michaela DUDKOVÁ, tlumočnice znakového jazyka 
Český znakový jazyk vůbec není založen na českém jazyce, nemá v něm vůbec žádnou oporu, je to samostatný, přirozený, plnohodnotný jazyk, který dokáže říct vlastně úplně všechno, co člověk potřebuje vyjádřit. 

Olga BLAHOVCOVÁ, vedoucí sociálních služeb, Tichý svět, o.p.s. 
Naše čeština je pro neslyšící vlastně až druhým jazykem, takže ne všichni ji ovládají na té úrovni, že by si všechny věci, které potřebují, dokázali vyřídit vlastně s tím, že by se orientovali v tom psaném textu například. Takže narážejí opravdu úplně všude od toho, vyzvednout si balík na poště až po to, objednat si třeba jídlo v restauraci. 

redaktorka 
V komunikaci neslyšícím pomáhají tlumočníci, kterých je u nás ale nedostatek. 

Olga BLAHOVCOVÁ,
V Praze jsou to, řekněme, dny, ale jsou samozřejmě i místa, kde čeká až několik týdnů. Vím, že třeba v Karlovarském kraji jsou 2 tlumočníci a tam opravdu ta čekací doba je třeba 14 dní, 3 týdny. 

redaktorka 
Pro neslyšící není příliš srozumitelná ani psaná čeština. Proto by pro ně weby úřadů a samospráv měly být nově zpřístupněny formou videa ve znakovém jazyce. 

Dan ZWIEB, advokát 
Zatím se to moc neděje. Ta informovanost, co se týče webu státní správy, je nízká, a co se týče samospráv, tak vím o jednotkách případů, kdy jsou ty weby nějakým způsobem pro ty neslyšící srozumitelné. 

redaktorka 
S jakými nástrahami se při komunikaci setkávají neslyšící, si vyzkoušíme se specialistou na znakový jazyk Matějem, který si půjde zařídit několik schůzek. 

Matěj ČIPERA, specialista na znakový jazyk 
Potřebuju si vyřídit výpis z rejstříku trestů, potvrzení oinvalidním důchodu, také chci jít do lékárny, chci si založit účet v bance, zjistit, jak vypadá postup, pokud si ho chci založit, a to jsou místa, na která se vydám. 

redaktorka 
Informace na webových stránkách úřadu nejsou pro Matěje srozumitelné. Na stránkách České správy sociálního zabezpečení ani Úřadu práce matěj nenašel video s překladem pro neslyšící. Vyráží proto na nejbližší úřad práce s dotazem napsaným na mobilním telefonu. /ukázka/ 

redaktorka 
Na tabuli Matějovi ukázali adresu vzdálenou pár stovek metrů. To byla ale nesprávná informace. 

Matěj ČIPERA,  
Poslali mě vlastně na oddělení pro příspěvek, takže si mysleli, že si tam chci vyřizovat příspěvek na péči, a zase z tohoto oddělení mě poslali zase na další, třetí místo zase na jinou adresu, takže pro mě je to ztráta času, než se vůbec dostanu k tomu, co potřebuju. Prostě nemám jistotu v tom, jestli dostávám správné informace. 

redaktorka 
Nakonec Matěj získal správnou informaci a vydal se na pražskou Správu sociálního zabezpečení na Žižkov. Tam ovšem byla zkrácená pracovní doba. 

Matěj ČIPERA,  
Ukázali mi vlastně na tabuli, že mají tam otevírací dobu od 12 do 5. Ukázala mi tenhle ten znak, asi tím myslela, že ji to mrzí, říkala I’m sorry, což je vlastně znak z americké znakového jazyka, a snažila se na mě znakovat, tak to byl milé. 

redaktorka 
Kvůli zkráceným úředním hodinám úřadu se Matěj může pro potvrzení vrátit až za několik hodin. 

Matěj ČIPERA,  
Konečně se mi to povedlo, konečně se mi to povedlo. S paní jsme si psali, ta komunikace byla hladká, krásně jsme si rozuměli, dostal jsem potvrzení a mohl jsem odejít. Takže akorát tenhleten papír získat mi trvalo 3 hodiny. 

redaktorka 
Matěj potřebuje také nakoupit v lékárně. Protože neslyšícínežijí jenom v Praze, vyzkoušíme, jak se s ním dorozumí v náhodně vybrané lékárně v Ústí nad Labem. /ukázka/ 

Matěj ČIPERA, specialista na znakový jazyk 
Paní lékárnice byla velmi ochotná, já když jsem vešel dovnitř, tak jsem se snažil používat gesta nejprve, že mě bolí hlava, že mám rýmu, a paní mi opravdu doporučila vhodné léky. A když jsme chtěli komunikovat dál, tak vzala papír, tužku, dopsali jsme si, co jsme potřebovali, doporučila mi opravdu to, co bylo vhodné, já jsem si vybral. 

redaktorka 
Neslyšícím navíc v posledních měsících komplikuje komunikaci nutnost nošení roušek. 

Matěj ČIPERA,  
Je to velká komplikace, protože pokud má někdo roušku, tak opravdu já nemůžu vůbec používat odezírání a můžu v komunikaci se slyšícím používat jenom papír a tužku. 

redaktorka 
S rouškami se nedomluví ani neslyšící mezi sebou. 

Matěj ČIPERA,  
Součástí znakového jazyka je i ta neverbální mimická složka a ta vlastně s rouškou není dobře vidět. Takže například když si vezmeme znak Eva, tenhle znak při jiné artikulaci znamená středa a při dalším jiném znamená knedlík. Jsou pohybem ruky stejné, ale záleží na mimice a na artikulaci, který vlastně upřesňuje význam toho znaku. 

redaktorka 
Nepamatuje na neslyšící některá z výjimek z nařízení nosit roušky? 

Dan ZWIEB, advokát 
Nepamatuje, nebo aspoň já o ničem takovém nevím, neslyšícímusí mít roušku při komunikaci, tady by byl dostatečný štít, ale zase oficiálně to není povolené. Vláda při stanovení těch opatření, které nyní platí, opomněla, že jsou tady neslyšící, kteří prostě potřebují vidět, co ten dotyčný povídá. 

redaktorka 
Nařízení tak neslyšícím ztěžují běžnou komunikaci. My ale pokračujeme s Matějem v pochůzce po úřadech. Zajímaly by ho podmínky založení účtu. Zkusí se na ně zeptat v bance v menším městě. 

Matěj ČIPERA,  
Paní použila tablet, který mi ukázala, tam mi ukázala všechny možnosti, psali jsme si spolu, velmi se snažila se mi v komunikaci přizpůsobit, věděla, jakým způsobem se mnou má komunikovat, všechny informace mi velmi srozumitelně přiblížila. Takže vlastně skoro došlo k tomu, že mi ten nový účet založila. 

redaktorka 
K podpisu smlouvy by s sebou ovšem Matěj raději vzal tlumočníka. Písemná komunikace v češtině totiž není proneslyšící snadná. 

Olga BLAHOVCOVÁ,  
Ne, že by češtinu neznali, ale samozřejmě složitá souvětí, dlouhé věty a úřední dokumentace s paragrafy tak už pro některé z nich je hodně složitá a neorientují se v tom. 

Dan ZWIEB, advokát 
Zákon říká, že neslyšící má právo jak u soudu, tak u úřadu mít tlumočníka a mít ho zdarma. Pokud se týká soudů, ano, tam to funguje, horší je to u správních úřadů, státních úřadu. 

redaktorka 
Úředníci se totiž často mylně domnívají, že neslyšící rozumí bez problémů psanému textu v češtině. 

Matěj ČIPERA,  
Základy češtiny v psané formě ovládám, ale opravdu není to na stejné úrovni jako slyšící. A co se týče třeba mých rodičů, tak moji rodiče opravdu používají znakový jazyk a nikoliv češtinu. Pokud se chtějí někde domluvit, tak papír a tužka nestačí, potřebují tlumočníka. 

redaktorka 
Pokračujeme ve zkoumání přístupnosti úřadů. Jak pořídí Matěj na úřadu práce, když se bude shánět po zaměstnání? /ukázka/ 

Matěj ČIPERA, specialista na znakový jazyk 
Šel jsem v Dobříši na úřad práce, ale dobrý pocit z toho úplně nemám. Nevěděl jsem, na kterou stranu mám jít, nakonec teda se mi podařilo se potkat s paní úřednicí a té jsem říkal, že hledám práci. Paní se mě ptala, jaké mám požadavky, ale tím, že měla roušku, já jsem jí tedy nerozuměl, tak jsme si psali na papír. /ukázka/ 

Matěj ČIPERA,  
Ona mi dala názvy firem, ale nedostal jsem nic dalšího, nedostal jsem ani telefonní číslo nebo jakým způsobem mám postupovat. Takže komunikace vlastně nebyla moc příjemná. 

redaktorka 
Jak tedy můžeme vyjít neslyšícím v komunikaci vstříc? 

Michaela DUDKOVÁ, tlumočnice znakového jazyka 
Je důležité se prvně toho neslyšícího zeptat, jak by si to představoval on. Což znamená, můžem se ho třeba zkusit zeptat, jestli odezírá, v případě, že řekne, že ano, že odezírá, tak můžeme pokračovat v komunikaci s tím, že budu mluvit plynule, nebudu výrazně přehánět artikulaci. Pokud mineslyšící řekne, že odezírat neumí, tak si můžeme zkusit psát na papír a doporučuju psát nějaké jednodušší základní věty, případně se dají využít různá gesta, mimika anebo třeba i různé obrázky, když neumím teda používat český znakový jazyk. 

redaktorka 
Do zaměstnání potřebuje Matěj i výpis rejstříku trestů. Zajde si pro něj na poštu v Příbrami. 

Matěj ČIPERA,  
Trošku jsme se na začátku nepochopili, co přesně jsem potřeboval, ale nakonec přinesla tedy papír čistý, kde jsme si psali, co potřebuji vyřídit, a mluvila na mě skrze roušku, což jsem přesně nerozuměl, a nakonec ona vytáhla svůj vlastní občanský průkaz, což bylo moc hezké, aby mi tím vlastně dala najevo, co ode mě potřebuje. 

redaktorka 
Matěj si chtěl na poště rovnou koupit i krabici na balík. Jak dopadl u poštovního okénka? 

Matěj ČIPERA,  
Když jsem tam přišel za tou paní, tak ona začla nějak divoce na mě gestikulovat, já jsem říkal, že si potřebuju koupit balík, ale já tím, že nemluvím, tak ty gesta byly takový zmatečný, tak nakonec jsme si napsali na papír, takže nakonec jsme se tedy domluvili. 

redaktorka 
Matěj nakonec během naší zkoušky vyřídil vše, co potřeboval, i když s velkou časovou ztrátou a drobnými nedorozuměními. 

Matěj ČIPERA,  
Záleží opravdu na lidech. Když je někdo ochotný, sympatický, tak se s ním dá dobře komunikovat, pokud ne, tak není. Pokudneslyšící dá najevo, že tomu nerozumí, tak je dobré, kdyby se například snažil slyšící použít třeba nějaké synonymum, protože je možné, že neslyšící zrovna tohle slovo neovládá. Nebo je možné využít třeba Google obrázek a ukázat to opravdu názorně, protože moderní technologie v tomhle mohou být velmi nápomocné. Stejně tak neslyšící mohou použít tlumočníky znakového jazyka, kteří tlumočí online. 

redaktorka 
V době covidové pandemie je situace neslyšících kvůli rouškám ještě složitější. 

Olga BLAHOVCOVÁ, vedoucí sociálních služeb, Tichý svět, o.p.s. 
Důležité informace se k nim dostávají, ale opravdu bez té mimiky nerozumí skoro ničemu, takže vítáme místa, kde jsou lidé ochotní vzít si třeba štít, aby se chránili, ale zároveň jim na ten obličej bylo dobře vidět./ 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.