Příspěvek na péči ve III. stupni a hrazení zdravotního pojištění

Dotaz:

Pobírám příspěvek na péči ve III. stupni, nebyl mi však přiznán
invalidní důchod, protože jsem nezískal potřebnou dobu sociálního
pojištění. Musím si hradit zdravotní pojištění?

Odpověď:

Pobíráte-li příspěvek na péči ve III. stupni závislosti, nemusíte si
hradit zdravotní pojištění, neboť jste z důvodu pobírání tohoto
příspěvku státním pojištěncem. Doložte své zdravotní pojišťovně
potvrzení od Úřadu práce, v němž bude uvedeno, od kdy příspěvek na péči
pobíráte a v jakém stupni Vám byl příspěvek přiznán, aby Vás zdravotní
pojišťovna mohla evidovat jako státního pojištěnce.

Pobíráte-li příspěvek na péči ve III. stupni závislosti, může být
státním pojištěncem též osoba, která o Vás pečuje, pokud ji na ÚP
nahlásíte jako hlavní pečující osobu a pečující osoba doloží potvrzení
od ÚP své zdravotní pojišťovně. Toto by mohlo pečující osobě pomoci,
pokud nemá své zaměstnání, ze kterého jí je zdravotní pojištění hrazeno.
Doba péče se Vaší pečující osobě počítá též do doby sociálního
pojištění, kterou je nutné získat pro splnění nároku na přiznání
starobního či invalidního důchodu.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.