Online výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením

ilustrační foto: Flickr.com

Právě probíhající výzkum má za cíl odhalit problematiku násilí na osobách se zdravotním postižením, čímž chce dosáhnout lepší společensko-právní ochrany obětí předsudečného násilí. Dotazník je možné absolvovat s tlumočníkem českého znakového jazyka. 

Cílovou skupinou dotazníku jsou všechny osoby se zdravotním postižením. I když se vás téma násilí nemusí osobně dotýkat, i pro vás je tento dotazník určen. Organizace In IUSTITIA chce udělat co nejširší výzkumný vzorek, aby podle výsledků mohla navrhnout nová vhodná opatření a změny v sociálně-právním systému. 

Příklady násilí vůči osobám se zdravotním postižením 
– spolužáci šikanují chlapce s poruchou autistického spektra, protože je „divný” či „blázen”, – kolemjdoucí žena začne útočit na nevidomého, kope mu do hole a řve, že je „mrzák”, – skupina mladších osob fyzicky napadne člověka s mentálním postižením, nadávají mu, že je „zrůda”, „jen pobírá dávky” a „nemá právo žít”, – neznámý muž sexuálně obtěžuje ženu pohybující se na vozíku, vyhrožuje jí ublížením, pokud ho neuspokojí, – muž se přistěhuje k ženě s invalidním důchodem, po čase začne zneužívat její situace, bere jí peníze a prodává její věci. 

O výzvu v českém znakovém jazyce k účasti na dotazníku se postarala neslyšící moderátorka Zpráv v českém znakovém jazyce na ČT2, Markéta Zelenková. Dotazník je přístupný ve dvou verzích (plná verze, přístupná verze). Přístupná verze je zjednodušená a je vhodná pro osoby s mentálním postižením. Žádná verze nevyhovuje uživateli českého znakového jazyka, a z toho důvodu se organizace In IUSTITIA postará o zajištění tlumočníka českého znakového jazyka pro zájemce o účast v tomto výzkumu. Takový zájemce odešle organizaci In IUSTITIA zprávu se zájmem o účast ve výzkumu. 
Video o výzkumu v ČZJ:  https://fb.watch/9DBA_nYqEg/
Odkaz na dotazník:  https://www.pravemprotipredsudkum.cz


Organizace In IUSTITIA působí v České republice od roku 2009. Je jedinou lidsko-právní poradnou, který se zabývá předsudečným násilím v České republice. Iniciuje a zpracovává výzkumy na toto téma, čímž mapuje závažnost tohoto jevu v naší společnosti. Toto téma popularizuje prostřednictvím preventivních programů v boji proti nenávisti ve všech jejích formách.

Mottem organizace In IUSTITIA je „Nikdo nesmí být napadán, pro to kým je.“ 

Předsudečné násilí je takové násilí, které je pácháno na člověku kvůli jeho příslušnosti k některé společenské skupině. Pachatel útočí především proto, že má předsudky vůči skupině, kterou napadený ztělesňuje. Napadá člověka pro to, jaký je. Oběť se tak narodila nebo dlouhodobě žije s danou charakteristikou, která agresora štve. Předsudečné násilí má mnoho podob a ne všechny spadají do trestných činů. Organizace se zabývá také útoky, které trestným činem nejsou. Poskytuje obětem podporu v jejich nelehké situaci. 

DŮVODY K NÁSILÍ: 
Náboženské vyznání, víra, bezvěrectví (např. antisemitismus) 
Zdravotní postižení či zdravotní stav (např. autismus) 
Příslušnost k subkultuře 
Bezdomovectví 


(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.