Partnerem žen v azylovém domě gambler nebo narkoman

Azylový dům Gloria

Loni využilo služeb Azylového domu Gloria v Praze celkem 47 matek a 73 dětí, čímž byla kapacita zařízení zcela naplněna. Azylový dům navíc pomáhal i dalším rodinám, což by bez vnější pomoci nebylo možné. „V roce 2022 byla pomoc NADACE AGEL naprosto nepostradatelná. S růstem cen potravin i služeb se nejzranitelnější skupiny obyvatel dostávají už nikoliv jen do tíživé sociální situace, ale propadají se do chudoby. Některým potřebným rodinám jsme poskytli potravinovou pomoc i v průběhu roku, protože neměly peníze ani na základní potraviny,“ popisuje PhDr. Jarmila Lomozová, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha.

Jednou z těch, které pomoci Azylového domu Gloria v loňském roce využily, byla i paní Alena, která se v posledních šestnácti letech se svými dětmi stěhovala 22krát. Její osud byl komplikovaný už od dětství, kdy ji týral otec alkoholik. Vystudovala speciální školu, v 17 letech utekla z domu s přítelem. Ten však časem propadl hazardu, zadlužil se a rodina se 4 dětmi skončila na ulici, respektive v autě, kde spali. Dnes Alena i ve spolupráci s kolektivem azylového domu aktivně pracuje na tom, aby mohla co nejdříve dát svým dětem stabilní zázemí ve vlastním bydlení.

Další klientkou je pak například matka tří dětí, paní Jana, pro kterou je pobyt v Azylovém domě Gloria dle vlastních slov nejklidnějším obdobím v životě. Když byla malá, s maminkou a pěti sourozenci se stěhovali z místa na místo, střídali nájmy, ubytovny, azylové domy. Janě chyběl vzor, nepoznala uklizenou a fungující domácnost a nevytvořila si ani trvalé vztahy se spolužáky. V dospělosti pak její přítel, se kterým má 3 děti, propadl drogám a přidal k nim i dluhy, hádky a násilí. Z odchodu měla Jana dlouho strach, ale přesvědčilo ji prostředí Azylového domu Gloria, který si sama vyhledala a od první návštěvy se v něm cítila bezpečně.

„Pod pojmem azylový dům si většina lidí představí smutné nevzhledné místo, sotva umožňující přežití. V azylovém Gloria je ale opak pravdou. Maminkám s dětmi zde nabízejí opravdu útulné, klidné a příjemné prostředí a navíc i pomoc odborníků, ať už ohledně základních potřeb, nutné právní administrativy, nebo i volnočasových aktivit a péče o děti,“ uvádí členka správní rady NADACE AGEL Bc. Veronika Dostálová

Stovkám rodin v průběhu uplynulých sedmi let pomohli pracovníci pražského Azylového domu Gloria – a to i díky statisícovým každoročním příspěvkům od NADACE AGEL, která nad azylovým domem drží dlouhodobý patronát. V loňském roce podpořila nadace azylový dům částkou 300 tisíc korun a pomohla tak v nejtěžších chvílích dalším desítkám matek s dětmi nejen k zajištění bydlení a stravy, ale i léků, volnočasových aktivit či školních pomůcek. Celkově přitom za dobu patronátu podpořila NADACE AGEL azylový dům částkou 2,4 milionu korun.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.