Mám ID a končí mi nemocenská, mám nárok na nějaké dávky?

photo on stock.xchng

Dotaz: Již rok a půl jsem na nemocenské a pobírám invalidní důchod 1. stupně. V lednu mi skončila podpůrčí doba pobírání nemocenské. Dne 15. ledna jsem byla na ČSSZ u revizního lékaře, který mi ponechal nemocenskou, ale už mi neprodloužil její výplatu, s odůvodněním, že se můj zdravotní stav nezlepší do tří měsíců a mám si zažádat o přehodnocení invalidního důchodu. Sám navrhoval 3. stupeň. V únoru jsem byla na bariatrické operaci, a ještě do konce tohoto roku mě čeká endoprotéza kyčelního kloubu. Zajímalo by mne, zda mám nárok na nějaké dávky. Problém je v tom, že nemám u manžela s klukama trvalé bydliště, ale na magistrátě. Nájem a služby platíme za 5 osob. Finančně to nejde dobře zvládnout. Měli bychom možnost pomoci od státu? Kluci pobírají dětské přídavky, jiné dávky nepobíráme.

Odpověď:
Pokud je váš manžel nájemcem bytu, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu a hradí náklady na bydlení, může podat žádost o příspěvek na bydlení. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Poskytování příspěvku na bydlení podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Tabulky s výší normativních nákladů lze najít na stránkách www.portal.mpsv.cz, pro výpočet nároku příspěvku na bydlení můžete využít kalkulačku na www.penize. cz, www.kurzy.cz.

Žádost o příspěvek na bydlení lze podat na předepsaném formuláři na kontaktním pracovišti podle místa trvalého pobytu. Společně posuzovanými osobami jsou všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Rozhodným příjmem tedy bude příjem vašeho muže.

Pokud by byl váš zdravotní stav takový, že byste dlouhodobě potřebovala pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, lze požádat o příspěvek na péči. Z poskytnutého příspěvku pak lze hradit tuto pomoc. Žádost se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce příslušného podle místa trvalého pobytu. Pro informaci také uvádím, že osoba, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována, může zažádat také o příspěvek na mobilitu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.