Kdo může dětský tábor organizovat?

Flickr.com

Lapidární odpověď by zněla: kdokoliv. České právo neklade na organizátory táborů speciální podmínky. S výjimkou negativního vymezení pro osoby, které mají od soudu uložen zákaz práce s dětmi či mladistvými, se organizace tábora může ujmout takřka kdokoliv. Proto je dobré mít předem zjištěno, komu své dítě svěřujeme. Vyplatí se zjistit si reference od předchozích účastníků a pokud se nějací organizátoři osvědčí, pak u nich i v dalších letech vytrvat. Jistou záruku kvality a bezpečí poskytují tábory organizované zaměstnavatelem jednoho z rodičů. Ten se pak může snadno doptat na zkušenosti kolegů a nekupuje tak zajíce v pytli. Na jistotu lze většinou sázet i ve chvíli, kdy tábor pořádají vedoucí kroužku, který dítě již dlouhodobě navštěvuje (např. lezecký či dramatický kroužek nebo skaut).

Specifickou skupinu představují i organizátoři táborů, kteří pobírají dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti by měli splňovat určité standardy, včetně povinného školení hlavních vedoucích.

Jak bývá tábor pokryt smluvně?

Rodiče organizátorům tábora vyplněním přihlášky zpravidla dávají souhlas se smluvními podmínkami, které se vyplatí bedlivě prostudovat. Bývají zde především upraveny podmínky možného storna přihlášky či cena a rozsah poskytovaných služeb (ubytování, strava, vstupy atd.). Pro rodiče i dítě samotné jsou ale důležitá i další ujednání, jako je možnost návštěvy dítěte, eventuální zákaz používání mobilních telefonů či jiných přístrojů, zákaz dovozu dalších předmětů jako jsou cigarety, časopisy apod. Bývá zde také ujednání o hmotné odpovědnosti vedoucích, povinnost absolvování zdravotního vyšetření dětí a další důležité podmínky.

Osobní návštěvy bývají ve většině případů zakázány a valná většina organizátorů neumožňuje ani používání mobilního telefonu. Nastavení tohoto typu podmínek je ovšem primárně na organizátorech tábora a jeho celkovém konceptu. Pokud s nimi jako rodič nesouhlasíte, je lepší se předem poohlédnout po jiném letním kempu, než se u bran tábora každé tři dny s křikem dožadovat návštěvy svého dítěte.

Tip: smluvní podmínky si přečtěte opravdu detailně a nenechávejte jejich prostudování až na chvíli před odjezdem. Pro některé děti mohou být stanovená pravidla (např. absence mobilního telefonu) frustrující a jakkoliv jste přesvědčeni, že jsou pro ně naprosto vhodná a žádoucí, je dobré vše probrat v klidu a s předstihem. V opačném případě můžete při odjezdu mávat usedavě plačícímu dítěti, kterému jste pět minut předtím vyrvali mobil, aniž by tušilo, že k takovému jednání dojde.

Kdo přebírá na táboře zodpovědnost?

Po dobu tábora a cesty na něj přebírají zodpovědnost za děti táboroví vedoucí, především pak hlavní táborový vedoucí. Ačkoliv někteří instruktoři (např. na skautských táborech) nejsou dosud zletilí, samotnou organizaci musí vždy zaštiťovat plnoleté osoby, a to především v podobě hlavního vedoucího celého tábora a rovněž zdravotníků. Táborový zdravotník nemusí mít nutně zdravotní vzdělání ve smyslu vysoké či střední školy, ale určitě to není na škodu. Z hlediska zákona ale postačí absolvování akreditovaného kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, v délce několika desítek hodin, spolu se složením závěrečných zkoušek. Kurz by měl zajistit znalost základů první pomoci a schopnost plně pečovat o dítě při drobných zdravotních příhodách typu nachlazení či poranění, případně dítě plně (byť na základní úrovni) zajistit do příjezdu záchranné služby.

Tip: Z hlediska práva i z hlediska praxe je zcela běžné, že funkci zdravotníka zastává na dětských zotavovacích akcích člověk se základním kurzem zdravotníka. Pokud ale zdravotní stav dítěte vyžaduje pečlivější dohled, měli by rodiče vybírat tábor tak, aby na něm byla přítomna osoba s klasickým zdravotnickým vzděláním (jako sestra, ošetřovatel či lékař).

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.