Bobath terapie pro pacienty po cévních mozkových příhodách už v každém okrese

foto: Photoxpress

Hostem rozhlasové lékárny je Dr. Irina Chmelová z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Přiblíží nám Bobath koncept, který je s úspěchem využívaný u pacientů s dětskou mozkovou obrnou nebo i po cévních mozkových příhodách.

Bobath koncept, to je metoda nebo přístup s úspěchem využívaný v léčebné rehabilitaci u dětí s mozkovou obrnou nebo i u dospělých pacientů po cévních mozkových příhodách?

Vy jste, paní doktorko, první českou certifikovanou lektorkou bobath konceptu, čím vás oslovil? Jak jste se k tomu dostala? Aspoň ve zkratce.

mluvčí 3,
——————–
Tak tím, že mám blízko k dětem, že jsem rehabilitační lékař, takže samozřejmě ty přístupy nás vždycky zajímaly. A někde na začátku devadesátých let na pracoviště, kde jsem pracovala v dětském rehabilitačním stacionáři při městské nemocnici Na Fifejdě dorazil jeden úžasný fyzioterapeut z Francie, pan Lepoiveur, který se chtěl podívat, jak my pracujeme mezi dětmi a hlavně, jak vypadá terapie podle pana prof. Vojty v běžné klinické praxi. Takže my jsme mu předvedli, jak vypadá Vojta a já jsem se ho zeptala, a jak byste to řešil, ten problém tady konkrétního pacienta vy? Takže odpověděl, že on Vojtu neumí, ale že pracuje podle bobatovského přístupu, a ukázal. A pak se rozvinula dlouhá spolupráce.

mluvčí 2,
——————–
Odjela jste do Londýna.

mluvčí 3,
——————–
Která vyústila právě v to, že jsem v roce 97 absolvovala jako první český lékař ten slavný základní Kurz Bobath terapie ve slavném Bobath centru v Londýně.

mluvčí 2,
——————–
A čím vás oslovil ten přístup? Například na rozdíl od Vojtovy metody? V čem vidíte ten hlavní přínos?

mluvčí 3,
——————–
No, já myslím, že ten přínos, který vidí hlavně rodiče, je v tom, že terapie podle pana prof. Vojta, která je rovněž efektivní, účinná a patří do naší praxe, je velmi často doprovázena pláčem dítěte. To je jeden aspekt. Ne vždy řeší veškeré problémy konkrétního pacienta a ten bobatovský přístup je postup, kdy to dítě nepláče, nebo málokdy projevuje nějaký negativní postoj k terapii, takže to vítají rodiče, samozřejmě i terapeuti a jak říkám, bobatovský přístup má velmi dobře rozpracované postupy, jak řešit konkrétní funkční problémy, je zaměřený směrem k funkci a směrem k funkci, která je ztracená, pokud se jedná o dospělého pacienta, a směrem k funkci, která ještě není úplně dobře rozvinuta u malého dětského pacienta, takže ten přístup k funkci, aby pacient byl maximálně aktivní, aby se využil veškerý maximální potenciál pro pozitivní změnu. To je to nejcennější, co nám manželé Bobathovi zanechali.

mluvčí 2,
——————–
Co si, paní doktorko, můžeme představit pod senzomotorickou stimulací právě v rámci bobat konceptu.

mluvčí 3,
——————–
No, tak to, že jsme schopni fungovat, že chodíme, mluvíme, jíme, oblékáme se, svlékáme, hrajeme si nebo pracujeme, tak to je všecko výsledek toho, jak náš mozek zpracovává veškeré informace z okolního světa a my se učíme právě na základě Multisenzorických informací, které z toho zevního prostředí přicházejí do našeho mozku. Některé děti, ale i dospělí pacienti na základě poškození mozku ztracejí schopnost zpracovávat všechny tyto senzorické informace. Takže v rámci terapie Bobath terapeut se snaží využít veškerých senzorických stimulů, senzorických vstupů k tomu, aby pacient a jeho mozek byl schopen správně zanalyzovat konkrétní situaci a správně zareagovat v konkrétní situaci na konkrétní problém.

mluvčí 2,
——————–
Jaké možnosti, paní doktorko, skýtá? Bobat koncept právě u pacientů po cévních mozkových příhodách?

mluvčí 3,
——————–
No, tam je trošku jiný přístup, protože pacient dospělý většinou před cévní mozkovou příhodou se vyvíjel, žil, byl zdravý, získal hromadu zkušenosti a najednou na základě nějaké situace, která nastala v mozku, ztrácí tyto schopnosti, takže postup u dětí a u dospělých je trochu jiný, ale ten cíl je stejný. Používají se jiné terapeutické techniky, nástroje, ale směřujeme k obnově ztracené funkce, ke zlepšení pohybových stereotypů toho konkrétního pacienta, ke zlepšení pohybu horní končetiny, dolní končetiny, ke zlepšení i zrakového vnímání. Protože málo se ví o tom, že lidé po cévní mozkové příhodě mohou mít i poruchu zrakového vnímání, mohou úplně vlastně odstranit polovinu svého těla ze svého vnímání. My jsme taky neřekli, že se nejedná pouze o fyzioterapii, ale i o ergoterapii, logopedii, takže snažíme se změnit to špatné napětí, špatné pohyby toho pacienta, všechno s jedním jediným cílem, zlepšit jeho soběstačnost, samostatnost, zlepšit jeho kvalitu života.

mluvčí 2,
——————–
Tak a my si vezmeme sluchátka a vyslechneme dotaz někoho, kdo nám zavolal, koho zdravíme. Dobrý den.

mluvčí 4,
——————–
Dobrý den, tady je posluchačka z Opavy. Já bych měla prosbu na paní doktorku, jestli provádějí taky takové cvičení nebo tuhle rehabilitaci i pro pacienty s Parkinsonovou nemoci.

mluvčí 3,
——————–
Tak já musím primárně odpovědět, že bobat koncert není cílen na Parkinsonovou chorobu. Pacient po cévní mozkové příhodě a pacient s parkinsonem vypadá trošičku jinak a pro Parkinsonovou chorobu existují jiné postupy a v poslední době hodně se zaměřuje rehabilitace na aplikaci nových postupů právě pro tuto diagnózu, na kterou se ptáte, ale primárně Bobath terapeut necílí na tuto diagnostickou skupinu, i když určitě bude schopen poradit a pomoci pacientovi. I to určitě.

mluvčí 2,
——————–
Děkuji za odpověď, já se vrátím tedy k pacientům po cévních mozkových příhodách, jak je možné právě ty dospělé pacienty naučit opět ty správné pohybové stereotypy, které jim vrátit tu hybnost, sílu tak, aby vlastně byli schopni cvičit nejenom pod dohledem odborníka, ale i sami doma v tom běžném životě.

mluvčí 3,
——————–
Tak musím říct, že samozřejmě i ten lidský mozek má schopnost regenerovat v tom smyslu, že se vrací ty dovednosti, nebo že ta situace se vyvíjí k lepšímu. A to i bez zásahu nás. Ale Bobath terapeut, jak jsem se zmínila, má manuální techniky, které usnadňují pohyb, které korigují patologii do co nejlepších správných kolejí pohybu. Ano, má rozvinuté postupy, jak nejlépe poradit pacientovi, jak, jaké kompenzační strategie, pomůcky zvolit. K tomu, aby to, co neumí, aby zvládl Ne vždy se podaří skutečně vrátit pohyb a funkce do úplně fyziologické normy, někdy zůstane patologie, ale jsme rádi, pokud se nedaří úplně kvalitně všechno vrátit do fyziologie tak, když naučíme pacienta fungovat, byť soběstačným, i s určitou mírou nedostatku patologie. Samozřejmě spolupracujeme v týmu, to je velmi důležité, fyzioterapeut, ergoterapeut, zrakový terapeut, taky do toho týmu patří. Nesmíme zapomenout na logopeda, na ošetřovatelský personál A spolupracujeme i s neurology, využíváme například aplikace botulotoxinu, který snižuje to patologicky zvýšené napětí, které vzniká u pacientů po cévní mozkové příhodě, ovlivňujeme tzv. spasticitu. Takže všichni v tom týmu jdeme úplně stejným směrem. Návrat k funkci, návrat k soběstačnosti. Když to nejde ideálně správně za použití správných pohybových stereotypu, tak učíme pacienta, jak využít ty nesprávné kompenzační k tomu, aby byl funkční.

mluvčí 2,
——————–
Na závěr tedy, paní doktorko, nakolik je tato odborná péče přístupná pacientům. Kolik u nás působí bo lektorů bobat konceptu.

mluvčí 3,
——————–
Tak já musím říct, že tady jsme udělali velký, velký kus práce, co se týče Bobath terapeutů pro dospělý věk, tak si myslím, že na každém rehabilitačním oddělení, v každé rehabilitační ambulanci by se měl najít člověk, který umí tento terapeutický přístup, který má certifikát. Co se týče dětí, tak tam trošku možná na těch terapeutů je méně, nicméně od roku 97, kdy jsem se vracela z Londýna, tak jich podstatně, podstatně přibylo. A v podstatě v každém okrese by rodič měl najít svého tzv. Boba, terapeuta pro děti.

mluvčí 2,
——————–
Tak já děkuji za dobrou zprávou, nakonec děkuji také za návštěvu, za všechny zajímavé informace a rady dnešnímu hostu v lékárně, a to paní Dr. Irině chmelové z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava moc děkuji a budu se těšit brzy na shledanou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.