Podchlazení může ohrozit život zraněného  

Flickr.com

Metro

Závažnost každé dopravní nehody v zimním období se může nečekaně znásobit v neprospěch jejího účastníka v okamžiku, kdy z jakéhokoliv důvodů nemůže opustit poškozené vozidlo a je vystaven nepříznivým klimatickým podmínkám včetně nízké venkovní teploty.

Bez případné pomoci, a navíc v odlehlém místě, se tak při chladném až mrazivém počasí nachází ve vážném ohrožení života. Tepelný komfort je totiž pro lidské tělo zcela zásadní z pohledu zachování jeho životních funkcí, příkladně pro normální činnost metabolismu a průběh enzymatických reakcí.

A zatímco v teplém prostředí reguluje teplotu těla průtok krve v žilním plexu až k povrchu kůže, v zimním období tato schopnost přenosu tepla, i vlivem velkých tepelných ztrát, do některých částí těla rapidně klesá. Výsledkem zúžení cév a tím omezení proudění krve do kůže je poté celkové snížení teploty těla pod 35,5 °C.

Zejména u kosterních svalů pak dochází k nekontrolovatelnému třesu a k produkci až pětkrát většího tepla než v klidovém stavu.

V této situaci negativně působí i stresové hormony. Další postupný pokles celkové teploty lidského těla charakterizuje chladná a bledá kůže, zrychlený dech i srdeční pulz a také celková zmatenost postiženého. Dochází rovněž k pocitu chladu a bolesti v končetinách se zvyšujícím se svalovým třesem.

Ke zlomu ve vnímání těchto pocitů dochází u podchlazení těla k teplotě 28 °C, kdy je postižený apatický, usíná a jeho zájem o okolí klesá.

V dalším průběhu pak může ztrácet vědomí a správná funkce srdce začíná být ohrožena možným vznikem arytmie. Případnou zástavou krevního oběhu je tento účastník dopravní nehody v bezprostředním ohrožení svého života.

Rozhoduje tedy včasná a účinná pomoc na místě nehody. „Vedle přirozené primární snahy o vyproštění z vozu je potřeba při uváznutí poškozeného ve voze zajistit do příjezdu záchranářů dle možností péči o jeho tepelný komfort pasivní formou. K tomu může sloužit suché a teplé oblečení na přikrytí v kombinaci s aplikací protišokové izotermické fólie, která je povinnou součástí autolékárniček,“ zdůrazňuje postup první pomoci při podchlazení Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.