Práce posudkových lékařů  

Prima – Hlavní zprávy

Přiznání příspěvku na péči pro lidi s nějakým omezením trvá dlouho. Jeho výše je malá a navíc o stupni postižení rozhodují posudkoví lékaři od stolu, aniž by žadatele viděli. Tak to jsou nejčastější stesky těch, kteří příspěvek pobírají.

Podle zjištění CNN Prima News, která potvrzuje i dlouholetý posudkový lékař, je žadatelů mnohonásobně víc než těch, kdo žádosti posuzují. A není tak výjimkou, že hodnotící kritéria vypracuje asistent.

Paní Marie vidí jen na 10 % a neslyší. Roky pobírala příspěvek na péči ve druhém stupni. Zažádala si o třetí, protože se její stav zhoršuje. Neuspěla. Naopak, úřady jí přiznaly jen první stupeň, tedy 880 Kč namísto původních 4 400.

Marie , handicapovaná žena
——————–
Reálně to znamená přes 3 000 Kč, které jako nemám, a když se rozhodnu ty peníze vydat, tak je vydám jako z jiných zdrojů. Ze svých úspor.

redaktorka
——————–
Marie nechápe, jak úřady ke svému rozhodnutí došly, a viní posudkové lékaře, že rozhodují od stolu.

Marie , handicapovaná žena
——————–
Mě nikdy jako žádný posudkový doktor neviděl, absurdní je třeba to, že mně jako nebyla uznána mobilita, což je moje úplně největší potřeba.

bývalý vedoucí posudkových lékařů ČSSZ
——————–
80 % v první instanci je rozhodováno na základě podkladů, které dodá žadatel, skutečně tam jako ten osobní kontakt posudkového lékaře a toho žadatele v podstatě asi v 80 % není.

Václav Krása, předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
——————–
Ten úřad by měl vyhodnotit, která postižení ten člověk má podle lékařských zpráv, a měl by pozvat odborníky, ambulantní specialisty na tu danou nemoc, jednoho klienta by mohli prohlédnout třeba tři lékaři.

redaktorka; citace: Tereza Koukolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení
——————–
Není třeba, aby posudek o zdravotním stavu vypracovával například oční lékař u žádosti nevidomého klienta. Nehodnotí se samotná diagnóza, ale funkční dopad zdravotního postižení na pokles pracovní schopnosti.

redaktorka
——————–
O příspěvku na péči prý často kvůli velkému množství žadatelů ani nerozhoduje lékař.

bývalý vedoucí posudkových lékařů ČSSZ
——————–
Těch posudkových lékařů je málo a nestíhají. Tak mnohdy je nahrazuje ve vypracování tohoto posudku odborný asistent.

Iva Merhautová, vrchní ředitelka, Sekce sociálnáho pojištění a nepojistných dávek MPSV
——————–
Vedle lékařů už působí nelékařští zdravotničtí pracovníci, což jsou většinou všeobecné sestry, které není, připravují podklady.

redaktorka
——————–
Ministerstvo práce a sociálních věcí se brání, říká, že připravuje změnu kritérií při posuzování žadatelů o příspěvek na péči. Podle vrchní ředitelky sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek to ale bude trvat ještě rok až dva.

CNN Prima News.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.