Peníze na dětské skupiny obcím  

photo on Flickr

Prima – Hlavní zprávy

Místo ve školce jako nedostatkové zboží. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí dotace na zřízení dětských skupin.

Soňa Porupková, moderátorka
——————–
Chce tak pomoci rodičům malých dětí, aby se mohli vrátit do práce. Jenže podat žádost o dotace je podle zastupitelů složité. A kromě toho ministr Jurečka plánuje, že když obce nezajistí dětem místo ve školce nebo dětské skupině, budou muset rodičům platit kompenzace.

Zažádat o peníze na dětskou skupinu se chystá obec Zlatá vzdálená zhruba 20 km od Prahy.

Ivanka Kohoutová, zastupitelka obce Zlatá
——————–
Projekt už vytváříme skoro rok, vytvoření toho projektu je velice složité a komplikované včetně stavebního povolení a územního plánu eventuálně a dalších záležitostí, protože tam musela být i studie architekta a další vyjádření třeba sousedů k té určité stavbě.

redaktorka
——————–
Projekt už Zlatou prý vyšel zhruba na půl milionu korun s tím, že výsledek je nejistý. Resort práce a sociálních věcí zatím eviduje žádosti v hodnotě 700 000 000 Kč z celkové částky sedm miliard.

Marian Jurečka, ministr práce a sociáních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Touto výzvou se snažíme opravdu oslovit maximálně především obce, města, aby takovéto kapacity dobudovaly.

Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu /STAN/
——————–
Já si nedokážu úplně představit a není to vlastně ani žádoucí, aby každá jedna i ta nejmenší obec zřizovala dětskou skupinu, protože ta předvídatelnost, kolik budou potřebovat dětí a v jakém čase, se fakticky nedá.

Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí
——————–
Starostové vědí, že klesá porodnost, takže my teď budeme budovat dětské skupiny a za pár let z toho asi nebudeme moct předělávat domovy důchodců.

redaktorka
——————–
Ministr Jurečka chce, aby obce od 1. ledna 2026 měly povinnost zajistit dětem místo ve školce nebo právě v dětské skupině. Jinak prý mají rodičům platit kompenzace.

Marian Jurečka, ministr práce a sociáních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Ta kompenzace bude do výše maximální úhrady, kterou platí rodič měsíčně dětské skupině, což je dneska 5 090 Kč měsíčně.

Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu /STAN/
——————–
Bezpochyby to sankce je.

Ivanka Kohoutová, zastupitelka obce Zlatá
——————–
Vůbec si neumím představit, jak obec, která má 400 obyvatel, se s tímto v podstatě vyrovná.

Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu /STAN/
——————–
Paradoxně by mohlo vyjít levněji tu obec vystrnadit ty případné maminky s těmi dětmi do jiné obce, aby přenesly tu sankci někam jinam.

redaktorka
——————–
Dětské skupiny se navíc nezapočítávají do předškolního vzdělávání. Rodiče předškoláků tak budou muset na poslední rok před nástupem svého dítěte do první třídy sehnat místo ve školce.

A v Hlavních zprávách je s námi členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu a také ředitelka Mateřské školy Edvarda Beneše v Kralupech nad Vltavou Pavla Kicková. Přeji dobrý večer. Paní ředitelko, když byste měla stručně říct, jaký je hlavní rozdíl mezi školkou a dětskou skupinou, co byste vypíchla? Klady, zápory… I když tedy jste ředitelka školky, tak možná budete kopat za jednu skupinu.

Pavla Kicková, Společnost pro předškolní výchovu, ředitelka MŠ Edvarda Beneše, Kralupy n. Vl.
——————–
To si nemyslím. I když jsem ředitelka mateřské školy, tak vidím rozdíl především v tom způsobu vzdělávání. Mateřské školy nejsou hlídací koutky v nějakých obchodních centrech, jejich práce je skutečně sofistikovaná. Součástí té práce je nejenom to přímé vzdělávání, projektové vzdělávání, ale také diagnostikování dětí, pozorování dětí, sledování jejich vývoje, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, práce na přípravných věcech, které jsou pro děti podstatné, protože to vzdělávání předškolní je rozhodně něco jiného, než je péče.

moderátor
——————–
Paní ředitelko, jestli dovolíte, já bych vás zastavil, vy jste tedy pro to, aby ty dětské skupiny byly, nebo byste byla radši pro to, aby se ty miliardy z Ministerstva práce a sociálních věcí daly právě na mateřské školy?

Pavla Kicková, Společnost pro předškolní výchovu, ředitelka MŠ Edvarda Beneše, Kralupy n. Vl.
——————–
To je velice návodná otázka, pochopitelně, že kdybychom měli takové finanční zajištění, jako se říká, že mají dětské skupiny, tak bychom byli určitě na tom lépe, mohli bychom třeba rozdělit a snížit počty dětí ve třídách, což je velká bolest, a to je to, na co vlastně hrají ty dětské skupiny. Já se jenom obávám toho, že když ty dětské skupiny mohou dítě mít až vlastně do doby, než přijde do základní školy, jestli je tam dostatečně zaručeno to vzdělávání. A jak je zaručeno. To, co mateřské školy musí splňovat profesionálně.

moderátor
——————–
Odpovídáte mi vlastně na tu otázku, na kterou jsem se vás teď chtěl, ovšem nenávodně, zeptat, jestli tedy by se neměly v těch dětských skupinách přece jenom započítávat ty dětské skupiny do předškolního vzdělávání. Mateřských škol je přece málo a ty rodiče by měli nebo musí děti někam umístit.

Pavla Kicková, Společnost pro předškolní výchovu, ředitelka MŠ Edvarda Beneše, Kralupy n. Vl.
——————–
No, mateřských škol je sice málo, to vždycky vypadá v období zápisu, my jsme teď zrovna po konci toho zápisu a ukázalo se nebo ukazuje se, že všechny děti, které mají právo na místo v mateřské škole, to znamená děti k poslednímu srpnu letošního roku tříleté, se prostě do té mateřské školy dostanou. To jenom trošičku zkresluje tzv. zápisová turistika rodičů. A nemyslím si, že by měly být ty dětské skupiny, kde budou pracovat chůvy, které potřebují mít kurz a nikoliv vzdělání pedagogické, rozumím, že by měly být započítávány do předškolního vzdělávání.

moderátor
——————–
Rozumím. Prostě je to hozená rukavice k další diskuzi. Paní ředitelko, děkuji za vaše slova pro Hlavní zprávy a přeji dobrý večer.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.