Dvě třetiny lidí souhlasí s interrupcí i eutanazií

Zhruba dvě třetiny Čechů podle průzkumu souhlasí s tím, že ženy mají právo rozhodnout samy o interrupci, a stejný podíl lidí je i pro uzákonění eutanazie.  Lidí, kteří podporují svobodné rozhodnutí o eutanazii a žen o interupci, tak přibylo.

Avšak podíl příznivců zavedení trestu smrti se o něco zmenšil.

Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Největší podporu české veřejnosti má názor, že ženy mají právo se samy zcela svobodně rozhodnout, že uměle přeruší své těhotenství. S tím souhlasí 69 procent Čechů. Pouze dvě procenta účastníků průzkumu by interrupci zakázala. Asi pětina by umělé přerušení těhotenství povolila s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu a sedm procent lidí pouze při ohrožení života matky.

S uzákoněním možnosti ukončit život nevyléčitelně nemocného člověka, pokud by o to sám požádal, by souhlasilo 67 procent dotázaných. Proti zavedení eutanazie se staví 26 procent Čechů.

Uzákonění trestu smrti podporují méně než dvě třetiny lidí, přesně 62 procent. Že by v českém právním řádu zakotven být neměl, si naopak myslí 32 procent účastníků průzkumu.

Podíl stoupenců svobodného rozhodování žen o interrupci a uzákonění eutanazie v minulosti kolísal, ale v dlouhodobější perspektivě roste. Názor Čechů na umělé přerušení těhotenství byl již od roku 1990, kdy CVVM začalo názor lidí na tuto otázku zjišťovat, poměrně liberální. Tehdy souhlasilo, že o interrupci mohou ženy rozhodovat svobodně samy, 60 procent dotázaných, jen o devět procentních bodů méně než nyní. Podíl podporovatelů zavedení eutanazie vzrostl jen od roku 2007 o stejný počet procentních bodů.

Naproti tomu podpora uzákonění trestu smrti v minulých letech poklesla. V roce 1992 bylo pro popravy odsouzených 76 procent lidí, kdežto nyní o 14 procentních bodů méně.

Interrupce a eutanazie mají nejvíce odpůrců mezi věřícími a staršími lidmi. Naopak lidé bez vyznání a mladší generace se svobodným rozhodováním v těchto otázkách souhlasí. Trest smrti také častěji neschvalují věřící, proti se mnohdy staví také vysokoškolsky vzdělaní lidé.

CVVM provádělo průzkumu v období od šestého do 13. května. Zúčastnilo se ho 1062 obyvatel ČR ve věku od 15 let.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.