Praha: Mají chráněné dílny budoucnost?

ilustrační foto: Flickr.com

Nezaměstnanost je veřejností vnímána velmi negativně, nicméně existuje mnoho návodů, jak míru nezaměstnanosti snižovat. Jak ale bojují s nezaměstnaností znevýhodnění občané? Mají vůbec možnost nalézt uplatnění na trhu práce?

V Praze lze podporovat mnoho aktivit, které mají usnadnit vstup na trh práce i těmto občanům prostřednictvím evropských fondů. Operační program Praha Adaptabilita umožňuje vznik např. firemních školek, chráněných dílen, tréninkových kaváren a mnoho dalších. Na tyto aktivity získává finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

„I s ohledem na nedávnou kritiku médií související právě s rušením chráněných dílen a obdobných pracovišť jsem opravdu potěšena, že prostřednictvím našeho operačního programu máme možnost pomoci handicapovaným spoluobčanům nacházet pracovní uplatnění. V této tradici budeme pokračovat i nadále, neboť připravovaný Operační program Praha – pól růstu ČR pro období 2014 – 2020, na jehož tvorbě spolupracujeme s Útvarem rozvoje hl. města Prahy, pamatuje také na tuto cílovou skupinu,“ říká radní Eva Vorlíčková, která zodpovídá za agendu evropských fondů na pražském magistrátu.

Evropské dotace získala také chráněná A MANO. „Díky prostředkům z OPPA jsme měli možnost vytvořit malý tréninkový obchod v Mojmírově ulici v Nuslích, který pomáhá hned dvakrát. V tomto obchodě jsme vytvořili tréninková i chráněná pracovní místa pro naše klienty s mentálním postižením a zároveň prodejem zboží obchod přispívá k snazší udržitelnosti chráněných míst v naší keramické dílně. Prostřednictvím jednoho pracoviště tak můžeme dát zaměstnání několika handicapovaným prodavačům přímo a nepřímo dalším 20 zaměstnancům, kteří vyrábějí keramické dárky,“ říká Mgr. Daniela Prokopová, ředitelka chráněné dílny A MANO a současně zástupce ředitelky Odborného učiliště pro žáky s více vadami.

„V našem učilišti studuje 70 mladých lidí s mentálním nebo s kombinovaným postižením a každý rok řešíme s našimi absolventy jejich uplatnění po ukončení školy. Díky tomu máme velký přehled o situaci na trhu práce, která pro lidi s postižením není dobrá, a tyto každoroční nesnáze byly hlavním impulsem pro vytvoření chráněné dílny a dalších pracovišť pro lidi se zdravotním postižením.“

Parlamentnilisty.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.