Bolest je možné konzultovat po telefonu

ilustrační foto: jppi MorgueFile

Až osmdesát procent onkologických pacientů občas postihne průlomová bolest. Pomoci pacientům může linka proti bolesti, pokud bolest není dostatečně léčena, volejte 224 435 587

Poradenské hodiny:pondělí – pátek, 14.00 – 19.00 hod.

Webové stránky:http://www.linkaprotibolesti.cz

Ataky průlomové bolesti se nejčastěji vyskytují u pacientů s nádorem plic, prostaty, konečníku a prsu, častý je i výskyt při metastatickém postižení kostí a páteře a u prorůstání nádorů do nervových pletení.

Při těchto onemocněních rozlišujeme dva základní druhy bolesti – bolest základní a bolest průlomovou.

– Základní bolest je definována jako stálá nebo pokračující dlouhotrvající bolest, trvající 12 a více hodin za den, která je vyvolána primárním nádorovým onemocněním.

– Průlomová bolest je přechodné vzplanutí intenzivní bolesti s náhlým začátkem a délkou trvání od několika minut po několik hodin. Je jedním ze symptomů nádorové bolesti a postihuje i pacienty s dobře nastavenou analgetickou léčbou základní bolesti. Přestože ve většině případů nemá dlouhého trvání, díky své vysoké intenzitě významně zhoršuje pohyblivost a kvalitu života nemocného.

K řešení těchto náhlých ataků bolesti je žádoucí doplnit terapii nemocných o rychle nastupující analgetika pro zvládnutí krátkodobého zhoršení stavu průlomovou bolestí. Tato medikace, kterou se doplňuje základní léčba, se nazývá rescue nebo záchranná medikace.

Průlomová bolest představuje závažný klinický problém s negativním dopadem na celkovou úspěšnost analgetické léčby, který vyvolává u nemocných stavy úzkosti, deprese, nespokojenosti s léčbou a zvyšuje tak nepříznivě počet jejich návštěv u lékaře.

Linka proti bolesti byla založena občanským sdružením Arcus – Onko centrum Česká Lípa pod odbornou záštitou Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol a jeho primáře MUDr. Jiřího Kozáka. Projekt Linky proti bolesti podporuje Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a občanské sdružení Projekt ALGOS.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.