Jak se u nás nezaměstnanost šplhala k rekordním výšinám

Na úřadech práce v České republice bylo loni podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) evidováno historicky nejvíce uchazečů o zaměstnání, v průměru téměř 600 tisíc. Počet volných míst byl zároveň druhý nejnižší.
Celkový počet nezaměstnaných je ale mnohem vyšší. Mimo evidenci úřadů práce je totiž podle kvalifikovaných údajů dalších téměř dvě stě tisíc nezaměstnaných.
Skutečný stav ještě více zamlžuje tzv. míra nezaměstnanosti. Ta byla podle údajů Českého statistického úřadu za posledních 25 let v ČR nejvyšší v roce 2000, kdy činila 8,8 procenta. V roce 1990 byla takřka nulová, ke konci roku 2013 byla na sedmi procentech. Údaje ČSÚ o nezaměstnanosti vyplývají z výběrového šetření pracovních sil.

Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek upozornil, že v lednu 1990 bylo u nás pouhých 5865 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 0,1 %. Nyní je tak počet nezaměstnaných zhruba stonásobně vyšší. Výrazněji začal podle statistik růst počet nezaměstnaných až s ekonomickou reformou, která odstartovala 1. ledna 1991, a s celkovou změnou struktury hospodářství.

Záleží na metodice

Nesoulad údajů ČSÚ a MPSV souvisí s rozdílnými metodikami. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrových šetření pracovních sil, kterou doporučuje Eurostat a Mezinárodní organizace práce (ILO). Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech. Šetření se ale nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny obyvatelstva k dispozici v omezené míře. Za nezaměstnaného je pak podle metodiky ILO považován jen člověk, který ve sledovaném čtvrtletí neodpracoval ani jednu hodinu za mzdu.

MPSV, resp. Úřad práce ČR, pak zveřejňuje míru registrované nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na pracovištích Úřadu práce. V současnosti počítá podíl nezaměstnaných vůči obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let. Do roku 2012 poměřovalo míru nezaměstnanosti k ekonomicky aktivním lidem.

Počet OSVČ roste s krizí

Ze statistik ČSÚ dále vyplývá, že se v ČR od roku 1993 více než zdvojnásobil počet živnostníků a podnikatelů, a to ze zhruba 308 tisíc na necelých 670 tisíc ke konci roku 2013. »Podíl sebezaměstnaných osob dlouhodobě narůstá z 2,1 % v roce 1990 na 17,4 % v roce 2013, ale jeho intenzita je nejsilnější právě v období ekonomických recesí, jelikož část propuštěných zaměstnanců se zkouší uplatnit jako OSVČ a zaměstnavatelé rovněž mají silnější podněty k přechodu na tzv. švarcsystém, « uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen.

Haló noviny

ilustrační foto: jannoon028 / FreeDigitalPhotos

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.