Nové výzvy z Operačního programu Zaměstnanost cílí na sociální začleňování

ilustrační foto: foxtongue / Flickr. com

Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun.

ilustrační foto: foxtongue / Flickr. com

Výzva Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, dále ti, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně bez práce, ale i lidé, kteří bojují se závislostmi nebo jsou vystaveni domácímu násilí.

Výzva Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce je zaměřena na rozvoj sociálních služeb. Podpořeny mohou být také projekty, které vedou k většímu využívání sdílené péče (kombinace neformální péče poskytované lidmi, kteří pečují o osobu blízkou, s péčí, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních služeb). „Typickým žadatelem v této výzvě mohou být například centra, která nabízejí seniorům pomoc v domácnosti, doprovod k lékaři nebo zajištění obědů,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Třetí z výzev s názvem Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám podpoří projekty, které pomáhají lidem žijícím na území Ostravy, Krnova, Osoblažska, Oder, Kadaně, Roudnice nad Labem, Dubí, Chodova, Obrnic a Štětí. Jde například o aktivity napomáhající lidem ze sociálně vyloučených lokalit v oblasti sociálních služeb, bydlení, možnosti zaměstnání v rámci sociálního podniku a v oblasti komunitní sociální práce. Dále budou podporovány aktivizační a asistenční motivační programy, které napomáhají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.

Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit najdete na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.czpod záložkou Výzvy.

Číslo výzvy
Název výzvy
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
Výše alokace
(v mil. Kč)
03_15_022
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
http://www.esfcr.cz/vyzva-022-opz
29. 9. 2015
30. 11. 2015
300
03_15_023
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz
1. 10. 2015
30. 11. 2015
250
03_15_026
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz
29. 9. 2015
31. 7. 2016
610

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.